Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Svoz nebezpečného odpadu v Lodíně

Datum konání: 30. 4. 2016

Informujeme občany, že svoz nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 30. 4. 2016 ve 13,00 hod. Místo stání vozidla bude na návsi před obchodem v Lodíně.

 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů:

1/ Z provozu automobilů:

          Autobaterie, vyjeté oleje, brzdové destičky obaly, hadry apod.

2/ Fotochemikálie:

          Tonery, ustalovače, barviva, vývojky apod.

3/ Kosmetika:

          Obaly od krémů, odlakovače, přelivy apod.

4/ Tuky a oleje:

          Fritovací, motorové, topné, vazelíny apod.

5/ Světelné a jiné zdroje:

          Zářivky, baterie, akumulátory apod.

6/ Domácí elektrospotřebiče:

7/ Obaly od nebezpečných látek:

          Plechovky od barev, kyselin, louhů, rozpouštědel, postřiků apod.

 

 Petr Lajbner

V Lodíně dne 22. 4. 2016

 

 


Publikováno 25. 4. 2016 12:25

Tašky na tříděný odpad

Datum konání: 21. 4. 2016

Obecní úřad Lodín nabízí občanům ZDARMA tašky na třídění odpadu. Pokud máte zájem, můžete si je kdykoliv vyzvednout na OÚ.

2016_tašky na třídění_1.jpg


Publikováno 21. 4. 2016 9:49

Pozvánka - opakovaná

Datum konání: 27. 4. 2016

P O Z V Á N K A

na konání opakovaného 18. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 27. dubna 2016 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení nového nájemce bytu 2+kk o velikosti 47m2 v bytovém domě čp.80.
 5. Schválení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s ČEZ Distribuce,a.s. o prodeji pozemku pod budoucí trafostanicí na parcele 386/19 a pověření starosty obce k podpisu smlouvy.
 6. Rozpočtové opatření č.2 a č.3.
 7. Informace starosty a místostarostů.
  • informace k přihlášce obce Lodín do soutěže „Vesnice roku 2016“, zapojení obecních spolků (hasiči, rybáři, myslivci, sportovci, klub seniorů, obecní knihovna, kronika, SMASZ).
 8. Diskuse

            

Petr Lajbner,  starosta

V Lodíně dne 20.04. 2016

 


Publikováno 20. 4. 2016 21:02

Den obce

Datum konání: 4. 6. 2016

lodin-den-obce-A4_final.pdf


Publikováno 20. 4. 2016 21:00

Mikroregion na kole - pozvánka

Datum konání: 23. 4. 2016

plakatek[3].pdf


Publikováno 19. 4. 2016 21:47

Povinné očkování psů

Datum konání: 25. 4. 2016

IČ : 00269051, tel.495445107, mobil 724182789

e-mail: oulodin@mybox.cz

 

Povinné očkování psů proti vzteklině

V pondělí dne 25. 4. 2016 přijede veterinární lékař MVDr. Otčenášek, (který převzal rajón za MVDr. Kunce, který již neordinuje). Bude se provádět povinné očkování psů proti vzteklině a možné bude i zakoupit přípravky na odčervení. Cena jednoho očkování je 120,-  Kč. Očkování se provádí jednou za dva roky.

 

S sebou si vezměte:

 • Očkovací průkazy psů
 • Vodítka
 • Náhubky

 

První zastávka bude v Lodíně u hospody                 od 17,00 do 17,45 hod.

 

Druhá zastávka bude v Janatově u dětského hřiště od 17,50 do 18,10 hod.

 

 Petr Lajbner, starosta obce

V Lodíně dne 18. dubna 2016

 


Publikováno 18. 4. 2016 12:53

Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 20. 4. 2016

P O Z V Á N K A

na konání 18. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 20. dubna 2016 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení nového nájemce bytu 2+1 o velikosti 66 m2 v bytovém domě čp.80.
 5. Schválení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o prodeji pozemku pod budoucí trafostanicí na parcele 386/19 a pověření starosty obce k podpisu smlouvy.
 6. Rozpočtové opatření č.2 a č.3.
 7. Informace starosty a místostarostů.
  • informace k přihlášce obce Lodín do soutěže „Vesnice roku 2016“, zapojení obecních spolků (hasiči, rybáři, myslivci, sportovci, klub seniorů, obecní knihovna, kronika, SMASZ).
 8. Diskuse

                                                                                                                    Petr Lajbner,  starosta

V Lodíně dne 12.04. 2016

 

 


Publikováno 15. 4. 2016 9:55

Popelnice v Lodíně - seznam

Věc: distribuce popelnic-seznam

Zastupitelé obce na svém zasedání 16.03.2016 rozhodli o distribuci popelnic o objemu 120 litrů do každé domácnosti trvale bydlících občanů v Lodíně (v Janatově toto již funguje od roku 2010).

1/ Občanům, kteří již využívají svozu odpadu a mají svoje popelnice, tak jim odpadové nádoby zůstanou a pouze se přelepí označení.

2/ Nádoby rozveze po jednotlivých domech FCC - A.S.A do konce dubna 2016.

3/ Vyvážení odpadu bude 1x za týden. Den svozu bude upřesněn. V den svozu musí občané popelnici přistavit co nejblíže ke komunikaci a po jejím vyprázdnění ji zase uklidit na svůj pozemek.

4/ Přístup ke kontejnerům na sběrném dvoře zůstane zatím beze změny.

 

Seznam domácností nahlášených občanů podle čísel popisných a počet popelnic:

Rodina:

Číslo popisné:

Počet nádob na odpad:

Klikovi + Rybářová Marie

2

2

Lumpovi

4

1

Chmatilová Jaroslava

6

1

Jelínkovi

7

1

Frýdová Marie

8

1

Prchlíkovi

9

2

Vojtěchovi

10

1

Drábková Věra

11

1

Hofmanovi

12

2

Jeníkovi + Jorovi

13

2

Lumpovi + Podaný

14

2

Dvořákovi + Horákovi

15

2

Okrouhlický

16

2

Dvořákovi

17

1

Endrštovi

17

1

Fléglovi

17

1

Šafaříkovi

17

1

Václavek Roman

17

1

Valentovi

17

1

Endršt Josef

18

1

Emanovský

19

2

Fikarovi + Pavlíčkovi

22

2

Vlkovi

23

1

Zimovi + Douckovi

26

1

Fléglovi

27

2

Matějkovi + Rybovi

29

2

Dvořák Oldřich

30

1

Vodičkovi

31

2

Vítkovi

32

1

Šulcovi

34

1

Bělohoubkovi + Vízkovi

35

2

Dvořákovi

36

1

Gallovi

37

1

Pazderkovi

38

1

Tobiška

40

1

Strnadovi

42

2

Svobodovi

43

1

Ardelánovi + Klouzkovi

46

2

Gregorovi

47

1

Dobrozemský

48

2

Petřík Karel

49

1

Dvořákovi

50

1

Dleskovi

51

1

Štancl David

54

1

Valentová Danuše

56

1

Dvořákovi

60

1

Gallová Jana

61

1

Brátovi

63

1

Vojtěchovi

65

1

Noví + Šípovi

68

2

Pikovi

69

1

Dvořákovi

70

1

Fléglovi

72

1

Vlášek + Demlová

73

1

Bílkovi + Ringelovi

74

1

Dvořákovi

75

1

Šavrdovi

76

1

Pavlíčková Alenka

77

1

Dvořákovi

80

1

 

80

1

Kiričenkovi

80

1

Kučerovi

80

1

 

80

1

Osondovi

80

1

Kučerovi

81

1

Backová + Mikša

82

1

Svatoň + Žalská

83

1

Strnadovi

84

1

Vláškovi

85

1

Pacákovi + Petráčkovi

86

2

Vojtěchovi

87

2

Rybářovi

88

1

Ragulovi

91

2

Šolcová Hana

92

1

Gallovi

93

1

Šolcovi

94

1

Demjančuková + Endršt

95

1

Pelánkovi

95

1

Žižková

95

1

Tobišková

95

1

Novák Jiří

96

1

Horákovi

97

1

Soukalovi

98

1

Koubovi

101

1

Kotrbachovi

102

1

Richterovi

103

1

Vítková

104

1

Bubnovi

105

1

Vitákovi

106

1

Motlík Miloš

107

1

Šmidrkalová Renata

108

1

Hlavatý

109

1

Bradnovi

110

1

Pejřilovi

111

1

Vojtěch Jan

112

1

Prchlíkovi

113

1

Kociánovi

114

1

Balcarovi

118

1

Antošovi + Vlkovi

119

1

Janebovi

120

1

Bergrovi

123

1

Hlavovi

128

1

Korbelovi

130

1

Veselkovi

133

1

Zanespalovi

134

1

Halaničovi

136

1

Veselkovi + Regnerová

140

1

Antoš + Urbánková

141

1

Šafranko

143

1

Bartoňovi

148

2

Štefanovi

149

1

 

                                                                                                                                               Petr Lajbner, starosta 

V Lodíně dne 14.04.2016

                                                                                        


Publikováno 15. 4. 2016 9:52

Fotografie z plesu obce

Datum konání: 7. 4. 2016

 

https://www.zonerama.com/davidhorak/104846


Publikováno 7. 4. 2016 13:02

Pozvánka do divadla

Datum konání: 10. 4. 2016


Publikováno 5. 4. 2016 14:40