Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Okolí > Turistika v okolí

Turistika v okolí

Dům čp. 132 na Velkém náměstí v Hradci Králové

Místo
Hradec Králové

Tento dvoupatrový dům s valbovou střechou míval staré čp. 131. Buďto byl přestavěn původní gotický objekt nebo na spáleništi po něm vybudován nový ve 2. polovině 16. století. Kolem roku 1840 prošel…

Více

Jak se chalupník Srb z Vestce u Chrudimě stal vůdcem hořiněveské selské vzpoury v roce 1775

Místo
Hradec Králové

Chalupník Srb z Vestce u Chrudimě zdědil rodný domek po rodičích a jeho sourozenci museli odejít jinam, aby se mohli uživit a najít nějaké to přístřeší. Jeho oblíbená mladší sestra Jóža prošla…

Více

Kříž před školou v Dobřenicích

Místo
Hradec Králové
Typ

Před školní budovou se dříve žádný kříž nenacházel, ani dřevěný, natož litinový či kamenný. Tento současný byl vybudován až v roce 1904 podle návrhu architekta, stavitele a oprávněného zeměměřiče…

Více

Průrva mezi Velkým a Malým náměstím v Hradci Králové, která byla využita jako smetiště

Místo
Hradec Králové

Každý, kdo dnes navštíví královéhradecké Staré město, si myslí, že toto leží na jednolitém návrší, ale skutečnost je jiná, protože toto návrší bývalo hlubokou a širokou průrvou rozděleno na 2 části,…

Více

Hřbitov v Dobřenicích

Místo
Hradec Králové
Typ

Původně se pohřbívalo na starém hřbitově u chrámu sv. Klimenta, který býval oplocen obyčejným plotem z dřevěných latí a teprve v roce 1863 byl obehnán zděným plotem. Tehdy rovněž došlo k navezení…

Více

Boží muka s památnými lipami na Kuklínkách v Dobřenicích

Místo
Hradec Králové

Původní Boží muka byla vztyčena na tomto místě v 18. století a jako jejich doprovod byla vysazena roku 1769 čtveřice lip. Nikde nelze dohledat důvod jejich zřízení, ale je možné uvažovat o tom, že…

Více

Zaniklý Březský rybník pod Rosnicemi

Místo
Hradec Králové

Dnes se tomu tak nezdá, ale i v Bříze a Rosnicích dříve existovaly rybníky, v nichž se chovaly ryby. Zajímavé je, že na katastru obce Rosnic byl vybudován rybník, který byl zván Březským. Je jasné,…

Více

Zvonička v Rosnicích

Místo
Hradec Králové
Typ

Dlouhou dobu Rosnice neměly vlastní zvoničku, natož zvon. Teprve v roce 1872 byla vyhlášena sbírka starých stříbrných věcí, aby i tato obec získala obecní zvonek. Do dnešních dob se nedochovalo, kde…

Více

Dům čp. 143 na Velkém náměstí v Hradci Králové

Místo
Hradec Králové

Původní pravovarečný objekt se starým čp. 121 byl gotického stáří a později prošel renesančními úpravami, aby nakonec v letech 1845-1847 prošel klasicistní úpravou, kdy se změnilo rovněž jeho průčelí…

Více

Libušina studánka v Libčanech

Místo
Hradec Králové
Typ

Mezi Libčany a Hvozdnicemi se nachází od nepaměti Zádušní les, který získal své pojmenování podle toho, že byl zdejší vrchností již v raném středověku věnován k záduší libčanského chrámu Páně. Tímto…

Více