Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Okolí > Turistika v okolí

Turistika v okolí

Následky pádu Badeniho vlády v Hradci Králové v roce 1897

Místo
Hradec Králové

2. polovina 90. let 19. století byla ve znamení vyhrocených sporů ohledně řešení jazykových záležitostí mezi oběma dominantními živly v Čechách a na Moravě, přičemž nejtužší boje za zrovnoprávnění…

Více

Přesunutí královéhradecké Palackého čítárny do nových místností v letech 1912-1913

Místo
Hradec Králové

Spolkové knihovny a čítárny byly ve městě zakládány od 2. poloviny 19. století (v roce 1868 Živnostensko-čtenářská jednota, roku 1872 Měšťanská beseda a v roce 1878 Akademický spolek Dobroslav). S…

Více

Jak nebyl vysvěcen nový hřbitov v Libčanech v roce 1898

Místo
Hradec Králové

Jako všude jinde, kde býval chrám Páně, se původně pohřbívalo kolem něj. Konfesijní hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie však časem přestal vyhovovat jak z kapacitních, tak hygienických důvodů.…

Více

Palackého čítárna, nejvyhledávanější knihovnické zařízení v Hradci Králové před 1. světovou válkou

Místo
Hradec Králové

Veřejná Palackého čítárna vznikla z podnětu královéhradeckých spolků, které se roku 1898 sdružily k oslavám 100. výročí narození Františka Palackého. Nebyla však jen pouhou knihovnou, ale svým…

Více

Kamenný kříž a zvonička ve Vlčkovicích

Místo
Hradec Králové
Typ

Na tomto místě se původně nacházel dřevěný kříž. Přesné období jeho vzniku neznáme, ale nejspíše byl vybudován na konci 18. století, i když byl více vysunut do míst dnešní vedlejší cesty, jež kolem…

Více

Vlasačka

Místo
Hradec Králové
Typ

Původně se tato pražskopředměstská lokalita na pravém břehu Labe mezi Farským jezerem a Rybárnami využívala jako pole, ale kvůli častým zátopám byla později ponechána jen jako pastvina, případně…

Více

Svěcení nového hlavního oltáře v Černilově v roce 1896

Místo
Hradec Králové

K různým slavnostem, jež se dříve dály a byly hojně navštěvovány, náležela rovněž různá církevní jubilea a posvěcení kapliček, chrámů, křížků, soch či pouze některé z nově pořízené částí interiéru…

Více

Nepasice (Třebechovice pod Orebem)

Místo
Hradec Králové

Území Nepasic bylo osídleno již minimálně v mladší době kamenné a archeologické nálezy tu pocházejí ze všech následujících období. Roku 1898 vykopal hrobník na evangelickém hřbitově velkou rýhovanou…

Více

Horákův statek čp. 35 v Sověticích

Místo
Hradec Králové
Typ

Na tomto místě se odedávna nacházely pouze pole, což můžeme vidět z indikační skici stabilního katastru z roku 1841. Tehdy náležela tato lokalita Janu Šulcovi z čp. 26 a od něho ji odkoupil Josef…

Více

Čičánek

Místo
Hradec Králové
Typ

Tento rybník se původně jmenoval jako „Čičák“ a nikdy neměl nic společného s kočkami, jak by se mohlo někomu zdát. Toto pojmenování pocházelo od toho, že byl vrchností založen k chovu štik, jež byly…

Více