Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Pozvánka do divadla

Datum konání: 1. 7. 2016

 OBEC LODÍN

POŘÁDÁ

pro občany Lodína a Janatova ZÁJEZD do divadla Hybernia v Praze  na nový muzikál MEFISTO

Účinkují: Josef Vojtek, Jan Kříž, Ivana Korálová, Iva Marešová a další...

 

V sobotu dne 5. 11. od 18:00 hodin, cena vstupenky je 350,- Kč, kapacitně omezeno!

Autobus hradí obec Lodín, odjezd po 15. hodině.

 V případě zájmu se přihlaste u Moniky Dvořákové – tel. 777 150 686 do 7. 8. 2016, je to závazné !!!

 

 


Publikováno 1. 7. 2016 13:49

Vítání občánků - fotografie

Datum konání: 12. 6. 2016

http://tali89.rajce.idnes.cz/Obcanci


Publikováno 28. 6. 2016 8:18

Napsali o nás

Datum konání: 23. 6. 2016

Otočeno - Vágner.jpgOtočeno - Vágnerová.jpg


Publikováno 23. 6. 2016 10:48

Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 29. 6. 2016

 

P O Z V Á N K A

na konání řádného 21. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 29. června 2016 od 18,30 hodin v zasedací místnosti na OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení komise pro výběr dodavatele na rozšíření kempu obce Lodín.
 5. Schválení komise pro výběr dodavatele na rekonstrukci víceúčelového hřiště.
 6. Schválení komise na pronájem bytu 2+1 66,6m2 v bytovém domě  čp. 80.
 7. Schválení dodavatele na opravu chodníků a zpevněných ploch, 2.etapa.
 8. Rozpočtové opatření.
 9. Informace starosty a místostarostů.
 10. Diskuse

            

V Lodíně dne 22.06. 2016

 Petr Lajbner,  starosta

 


Publikováno 23. 6. 2016 7:11

Poděkování

Datum konání: 23. 6. 2016

Vážení občané Lodína a další přátelé dobrých skutků, 

dovolte mi, abych Vám jménem Dobrotety, z. s. poděkovala za vaši vstřícnost. Dnes 22.6.2016 jsme společně se starostou Vaší obce panem Lajbnerem předaly český patent vyrobený pro péči o předčasně narozené děti v inkubátorech, : Pelíšky Neobed, www.neobed.cz

Jsme vděčné, za to že došlo i k navázání spolupráce, která, věříme tomu všichni z upřímného a přímého projevu Terezy Vágnerové a její sestry, vyústí v krásné akce, které potěší ducha, srdce Vás občanů Lodína, a podpoří péči o nedonošené děti ve FNHK.

Ještě jednou si dovoluji poděkovat, jsme všichni dohromady na stejné lodi, a velice si vážíme toho že dobrých lidí je stále dost. 

Dobrotety, z. s. jsou převážně dobrovolníci, maminky od rodin, důchodci, lidé jako Vy, kteří své nadšení vtělili do ochoty pomáhat jiným. Díky Vám všem jsme mohly pomoci reálně, těm, kteří se narodily o něco dříve než měly.


Bc. Eva Kolářová

Hlavní Dobroteta pro Královéhradecký kraj


Publikováno 23. 6. 2016 7:09

Pozvánka na předání darů Jakubem Vágnerem

Datum konání: 22. 6. 2016

lodin-dobrotety-1-6.pdf


Publikováno 19. 6. 2016 20:36

Pozvánka na besedu občanů se zastupiteli

Datum konání: 9. 6. 2016

POZVÁNKA NA BESEDU OBČANŮ SE ZASTUPITELI

obcí Lodín a Janatov, která se bude konat

ve čtvrtek 9.6.2016

od 18,00hod v sále obecní hospody v Lodíně.

 

Program:

                    1/ Zhodnocení akce DEN OBCE LODÍN

                    2/ Informace k akci VESNICE ROKU 2016

                    3/ Připravované záměry 2016/2017

                    4/ Diskuse

                   

Zajištěno je malé občerstvení.

 


Publikováno 3. 6. 2016 11:38

Střelecký den

Datum konání: 4. 6. 2016

Střelecký den.jpg


Publikováno 20. 5. 2016 9:43

Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 25. 5. 2016

P O Z V Á N K A

na konání řádného 20. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 25. května 2016 od 18,30 hodinkanceláři starosty na OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení závěrečného účtu obce Lodín.
 5. Schválení směrnice č.1/2016 o zabezpečení zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
 6. Schválení prodeje pozemku 118/8 v k. ú. Lodín.
 7. Rozpočtové opatření č. 4.
 8. Informace starosty a místostarostů.
 9. Diskuse

    Petr Lajbner,  starosta        

V Lodíně dne 18.05. 2016

 

 


Publikováno 20. 5. 2016 9:40

Nalezený pes

Datum konání: 20. 5. 2016

V obci Homyle byla nalezena FENA LABRADORA tmavě hnědá. Pokud byste věděli, že někdo takového psa hledá, zavolejte na číslo 724140659.


Publikováno 20. 5. 2016 9:38