Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Velikonoční dílna

Datum konání: 19. 3. 2016

Velikonoční dílna 2016.jpg


Publikováno 16. 3. 2016 7:28

Turnaj v prší

Datum konání: 2. 4. 2016

Pozvánku naleznete zde...


Publikováno 13. 3. 2016 20:25

Zlatý erb 2015

Datum konání: 3. 3. 2016

Lodín v Deníku 4_3_2016.jpgZlatý ERB_2016.pdf


Publikováno 13. 3. 2016 19:50

Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 16. 3. 2016

P O Z V Á N K A

na konání 16. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 16. března 2016 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení nového nájemce občerstvení na koupališti v Lodíně.
 5. Schválení nového nájemce občerstvení v kempu Lodín.
 6. Schválení dodavatele projektové dokumentace na ČOV Lodín a Janatov.
 7. Schválení záměru požádat o dotaci Krajský úřad na projektovou dokumentaci ČOV Lodín a Janatov.
 8. Schválení nového nájemce bytu 2+1 o velikosti 66m2 v bytovém domě čp.80.
 9. Schválení záměru, pronajmout byt 2+kk o velikosti 47m2 v bytovém domě čp.80.
 • Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na stavbu „Přeložka venkovního vedení VN 35KV+TS Lodín, kemp a pověření starosty obce k podpisu smlouvy .
 • Schválení delegáta na řádnou valnou hromadu VaK, konanou dne 8.6.2016.
 • Schválení finančního příspěvku „Mikroregionu Nechanicko“.
 • Schválení změny splátkového kalendáře pro poskytnutí dotace SMaSZL.
 • Informace starosty a místostarosty.
 • Diskuse

V Lodíně dne 9. 3. 2016

 Petr Lajbner, starosta


Publikováno 13. 3. 2016 19:35

Zápis ze zasedání ZO ze dne 16. 2. 2016

Datum konání: 16. 2. 2016

http://www.lodin.cz/uredni-deska?id=113&action=detail

 

http://www.lodin.cz/index.php?oid=4828980


Publikováno 22. 2. 2016 14:02

Hasičský ples

Datum konání: 18. 2. 2016

https://www.zonerama.com/davidhorak/Album/1173192


Publikováno 18. 2. 2016 10:47

Vítání občánků - fotografie

Datum konání: 14. 2. 2016

http://www.lodin.cz/fotogalerie?id=68&action=detail&oid=4047797&nid=653


Publikováno 17. 2. 2016 7:59

Výzva na zhotovení projektové dokumentace pro ČOV

Lodín-ČOV_Výzva[1].doc


Publikováno 17. 2. 2016 7:45

Záměr - pronájem bytu

Datum konání: 11. 2. 2016

http://www.lodin.cz/uredni-deska?id=111&action=detail


Publikováno 11. 2. 2016 19:16

Zpravodaj obce Lodín 2016

Datum konání: 10. 2. 2016

 

Vážení spoluobčané,

stalo se již tradicí, informovat Vás o tom, co jsme zrealizovali v loňském roce v naší obci, a nastínit výhled na rok 2016. Obec Lodín a osada Janatov jsou upravené a malebné obce, které se neustále rozvíjejí. Máme zateplené a opravené obecní budovy i nové střechy na nich. Vyřešené je zázemí u rybníka Močidlo, postavená jsou dětská hřiště v Lodíně i Janatově, vyřešené je veřejné osvětlení, obecní rozhlas. Máme fungující koupaliště a kemp, vyřešenou máme zimní i letní údržbu obce a odpadové hospodářství, průběžně upravujeme zeleň v obci i okolí. Organizačně velikou akcí byl sjezd rodáků v září 2015, který se velmi vydařil. Tento zátěžový test ukázal, že současné zastupitelstvo je velmi pracovité a dokáže vyřešit i organizačně náročné akce.

Přehled zrealizovaných akcí v roce 2015

 • Dětské hřiště Janatov:
  • Výstavba nového oplocení. Dokončení dřevěné pergoly.
  • Výstavba zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro cyklisty a doplnění stojanu na kola.
 • Rybník Močidlo:
  • Dokončení rybářské bašty (dřevěné podhledy, mříže, lavice a stoly, elektroinstalace, vybavení).
  • Zbourání staré bašty a úprava okolí včetně výsadby keřů a stromů. Oprava výpusti u rybníka.
 • Bytový dům čp. 80 (škola):
  • Zadání projektová dokumentace, výběr dodavatele a realizace výměny kotlů pro vytápění budovy.
 • Obecní Hostinec:
  • Zadání projektová dokumentace, výběr dodavatele a realizace vzduchotechniky s rekuperací vzduchu v kuchyni z důvodů zamezení tvorby plísní.
 • Brigády občanů na výsadbu alejí v okolí Lodína a Janatova za pomoci finanční dotace z nadace ČEZ.
 • Kompletní rekonstrukce dvou pomníků v Lodíně a jednoho v Janatově, včetně nového oplocení.
 • Kompletní oprava zdi u smuteční síně včetně terénních úprav okolí.
 • Rekonstrukce WC pro občany a návštěvníky na obecním úřadu.
 • Rekonstrukce podlahy v klubovně hasičů.
 • Sjezd rodáků obce Lodín (organizačně veliká akce).
 • Rybník Homoláč:
  • Odbahnění rybníka u hráze a loviště. Rekonstrukce hráze rybníka a její zpevnění betonovými panely.
  • Realizace nových ocelových schodů vedle výpusti.
 • Koupaliště:
  • Výběr dodavatele, dodávka a montáž turniketů včetně opravy vchodu na koupaliště.
  • Výměna keramických obkladů bazénu před a po sezóně.
  • Zvětšení čisté zóny u dětského bazénku odebráním svahu a vybudováním nové opěrné zdi.
  • Opravy původního venkovního drátěného oplocení.
  • Realizace nového oplocení bazénu místo „řetízků“, dodávka nového brodítka u dětského bazénku.
  • Výměna filtrů ve strojovně bazénu, doplnění technologie pro kvalitnější čištění vody.
  • Dodávka a montáž zařízení na změkčování vody z důvodů nadměrného zanášení vodním kamenem.
  • Oprava sprch (Press tlačítka) a WC (nové zárubně+opravy odpadů).
  • Dodělání ozvučení v zadní části travnaté odpočinkové plochy.
  • Oprava dámských WC, výměna zárubní a opravy obkladů.
 • Chodníky v obci:
  • Realizace první etapy oprav chodníků od zastávky k obecnímu úřadu.
 • NOVÝ kemp:
  • Dokončena je projektová dokumentace a je zažádáno o stavební povolení.
  • Pokračuje práce na prováděcí dokumentaci pro výběr dodavatele stavby.
 • Víceúčelové hřiště:
  • Vypracování posudku stávajícího stavu autorizovaným projektantem pro určení rozsahu oprav.
  • Realizace projektové dokumentace pro žádost o dotaci z Ministerstva školství nebo nadace ČEZ.
 • Dětské hřiště Lodín:
  • Realizace znaleckého posudku pro zjištění, zda je hřiště provozuschopné a bez závad. Zaslána žádost o opravu zjištěných závad.
 • Fitness areál Lodín:
  • Reklamace č. 1 - jaro 2015. Oprava podloží u dvou cvičebních prvků.
  • Realizace znaleckého posudku pro zajištění provozuschopnosti před sezónou.
  • Reklamace č. 2 celé dodávky u firmy Colmex - podzim 2015. Probíhají jednání na opravu.
 • ČOV Lodín a Janatov:
  • Vypracování studie autorizovanou firmou VIS pro přípravu realizace projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení.
 • Požární voda Lodín a Janatov:
  • Ve spolupráci s VaK a VIS řešen nedostatek tlaku pitné vody v řadu. Ten bude vyřešen výměnou vodovodního řadu v Králíkách a úpravou automatické tlakovací stanice v Králíkách v roce 2016.
 • Dodávka a montáž bezpečnostních zrcadel u výjezdu na hlavní komunikaci v Janatově.
 • Realizace státní dotace pro získání multifunkčního nakladače a kontejnerů na sběrný dvůr-zažádáno o dotaci.
 • Reklamace komunikace od zrcadla k odbočce na A.S.A - před zimou provedeny provizorní opravy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Co nás čeká v roce 2016?

 • Příprava, výběr dodavatele a rekonstrukce chodníků a opravy komunikací v Lodíně - 2. etapa (možná odložíme).
 • Kompletní obměna provozovatelů občerstvení na koupališti a v kempu. Úprava prostoru občerstvení v kempu.
 • Získání stavebního povolení, výběrové řízení a zahájení výstavby nového kempu (velká akce).
 • Přeložka vysokého napětí nad kempem i za kempem a stavbu trafostanice k novému kempu (velká akce).
 • Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště za použití dotací (velká akce).
 • Rekonstrukce současného minigolfu a jeho přemístění. Ale hlavně….jeho možné nahrazení jiným typem atraktivního sportoviště (kuželky, bowling, cvičební prvky atd).
 • Realizace projektové dokumentace pro získání stavební povolení na výstavbu ČOV v Lodíně a Janatově (velká akce). Stavba bude realizována v následujících letech. Zvažujeme možnost dotace.
 • Příprava změny územního plánu obce na Magistrátu města HK, jehož účelem je vyčlenění nových prostor pro budoucí rozvoj obce.
 • Příprava studie na budoucí výstavbu turistické rozhledny nad Lodínem.
 • Doplnění chodníčků v prostorách okolo hrobů u smuteční síně a u rozptylové loučky.
 • Realizace architektonická studie pro úpravy okolí školy, staré hasičárny a prostoru odbočky na Petrovice včetně bývalého hřiště za bytovkou, která by řešila dlouhodobou vizi rozvoje Lodína. Tato studie by zahrnovala umístění domova pro seniory a jeho napojení na organismus obce, nové bytové domy, dopravní řešení, řešení plochy za školou (v současné době zde jsou plechové boudy) realizaci nových úložných prostorů-sklepů-pro obyvatele bytového domu. V místech bývalé hasičárny za školou a bývalého dětského hřiště řešit studii víceúčelového domu pro obecní spolky, kde mohou být nové služby (klubovna pro spolky, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, knihovna, ordinace praktického lékaře, mateřské centrum atd.).

 

Společenská rubrika :

Životní jubilea v roce 2016 oslaví

50 let: Ragula Jan, Šmidrkalová Renata, Vojtěch Josef, Viták Vladimír, Vitáková Terézia, Vízek Milan, Václavek Roman.

55 let: Svoboda Jaroslav, Zimová Dagmar, Pavlíčková Eva, Hofmanová Květa, Halaničová Hana.

60 let: Klouzek Miloš,

65 let: Pacáková Zdeňka, Grafnetter Zdeněk, Okrouhlický Václav, Lump Vlasta,

70 let: Pacák Jan, Vlášková Lydie, Rybová Marie,

75 let: Frýdová Marie, Gallová Božena, Spejchalová Marie,

80 let: Svatoň František,

85 let: Valentová Danuše,

90 let: Pazderka Josef.

Nejstarším občanem naší obce je Josef Pazderka, který 4. 12. 2016 oslaví 90 let.

Zlatou svatbu v roce 2015 oslavili Božena a Antonín Prchlíkovi – blahopřejeme.

Do řad našich spoluobčanů jsme v minulém roce přivítali tyto občánky: Anna Bezvodová, Natálie Strnadová, Michaela Klimtová, Tereza Fléglová, Jonáš Pavlíček, Sára Vlková.

 

Vypracoval Petr Lajbner, starosta


Publikováno 10. 2. 2016 20:59