Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Obecní ples - fotografie

Ve fotogalerii naleznete několik fotografií z letošního obecního plesu.

http://www.lodin.cz/fotogalerie?id=74&action=detail&oid=4047797&nid=653


Publikováno 30. 3. 2017 9:40

Pozvánka na zasedání ZO

P O Z V Á N K A

na 28. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 22. února 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Kontrola usnesení z 27. jednání ZO.
  4. Schválení žádosti o finanční dotaci spolku Lodíňáci.
  5. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové Mateřské školy Petrovice.
  6. Schválení žádosti o finanční dotaci mysliveckému spolku Starý Háj.
  7. Schválení směrnice – půjčovní řád obce Lodín.
  8. Informace starosty.
  9. Diskuse.

V Lodíně dne 14. 2. 2017

Milan Bartoň, starosta

Změna programu vyhrazena


Publikováno 14. 2. 2017 20:56

Vánoční dílna

Jako již tradičně se na první adventní neděli pořádala vánoční dílna, kde si nejen dospělí, ale i děti mohli vytvořit něco pěkného s tematikou blížících se Vánoc.  A protože byli všichni moc šikovní, vyrobilo se plno krásných svícnů, věnců, košů, děti si ozdobily svoje perníčky, které stihly hned sníst.

Po tvoření se děti přemístily na náves, ozdobily malý vánoční strom a jakmile se začalo stmívat,  začali se scházet lidé ze vsi, se kterými jsme pak společně poprosili Ježíška, aby nám rozsvítil velký vánoční strom. A když se tak stalo, spustila skupinka pozvaných zpěváčků vánoční koledy a písně. Nakonec se všichni museli zahřát čajem či horkou medovinou a ochutnat vánoční cukroví.
 

http://www.lodin.cz/fotogalerie?id=73&action=detail&oid=4047797&nid=653

 


Publikováno 5. 1. 2017 21:28

Posvícení v Lodíně

Protože tradice na vesnicích pomalu zanikají, rozhodl se spolek Lodíňáci udělat menší sešlost na návsi, kde se podávaly domácí koláčky,  teplý čaj a grog. A jelikož počasí přálo a lidé se sešly v hojném počtu a dobré náladě, bylo to nakonec příjemné odpoledne plné dětského smíchu a sousedského švitoření. Těšíme se na další ....a to druhou neděli v listopadu roku 2017.

Fotografie zde...


Publikováno 5. 1. 2017 21:15

Mikulášská besídka - fotografie

http://oesterley.rajce.idnes.cz/Mikulasska_2016/


Publikováno 3. 1. 2017 14:32

Žádost o individuální dotaci

 

Formulář  "ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI" ke stažení...


Publikováno 13. 12. 2016 10:32

Mikulášská besídka

15369669_10211164901068766_1678477140_o.jpg


Publikováno 4. 12. 2016 22:22

Zveřejnění záměru

 

OBEC LODÍN
Lodín 100
503 15, Nechanice

Oznámení Obecního úřadu Lodín

 

Zveřejnění záměru

 

V souladu s ustanovením § 39 odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích  (obecní zřízení) v platném znění  zveřejňujeme záměr odprodeje obecního pozemku parcelního čísla 50/4 v k.ú. Lodín o celkové výměře 136 m2.

Ke zveřejněnému záměru se lze vyjádřit na Obecním úřadě v Lodíně do 26. 11. 2016.

 Milan Bartoň  -  starosta

 

 V Lodíně dne  10. 11. 2016

 

Vyvěšeno dne: 10.11.2016

Sejmuto dne:    26.11.2016

 


Publikováno 10. 11. 2016 10:20

Popelnice v Lodíně - seznam

Věc: distribuce popelnic-seznam

Zastupitelé obce na svém zasedání 16.03.2016 rozhodli o distribuci popelnic o objemu 120 litrů do každé domácnosti trvale bydlících občanů v Lodíně (v Janatově toto již funguje od roku 2010).

1/ Občanům, kteří již využívají svozu odpadu a mají svoje popelnice, tak jim odpadové nádoby zůstanou a pouze se přelepí označení.

2/ Nádoby rozveze po jednotlivých domech FCC - A.S.A do konce dubna 2016.

3/ Vyvážení odpadu bude 1x za týden. Den svozu bude upřesněn. V den svozu musí občané popelnici přistavit co nejblíže ke komunikaci a po jejím vyprázdnění ji zase uklidit na svůj pozemek.

4/ Přístup ke kontejnerům na sběrném dvoře zůstane zatím beze změny.

 

Seznam domácností nahlášených občanů podle čísel popisných a počet popelnic:

Rodina:

Číslo popisné:

Počet nádob na odpad:

Klikovi + Rybářová Marie

2

2

Lumpovi

4

1

Chmatilová Jaroslava

6

1

Jelínkovi

7

1

Frýdová Marie

8

1

Prchlíkovi

9

2

Vojtěchovi

10

1

Drábková Věra

11

1

Hofmanovi

12

2

Jeníkovi + Jorovi

13

2

Lumpovi + Podaný

14

2

Dvořákovi + Horákovi

15

2

Okrouhlický

16

2

Dvořákovi

17

1

Endrštovi

17

1

Fléglovi

17

1

Šafaříkovi

17

1

Václavek Roman

17

1

Valentovi

17

1

Endršt Josef

18

1

Emanovský

19

2

Fikarovi + Pavlíčkovi

22

2

Vlkovi

23

1

Zimovi + Douckovi

26

1

Fléglovi

27

2

Matějkovi + Rybovi

29

2

Dvořák Oldřich

30

1

Vodičkovi

31

2

Vítkovi

32

1

Šulcovi

34

1

Bělohoubkovi + Vízkovi

35

2

Dvořákovi

36

1

Gallovi

37

1

Pazderkovi

38

1

Tobiška

40

1

Strnadovi

42

2

Svobodovi

43

1

Ardelánovi + Klouzkovi

46

2

Gregorovi

47

1

Dobrozemský

48

2

Petřík Karel

49

1

Dvořákovi

50

1

Dleskovi

51

1

Štancl David

54

1

Valentová Danuše

56

1

Dvořákovi

60

1

Gallová Jana

61

1

Brátovi

63

1

Vojtěchovi

65

1

Noví + Šípovi

68

2

Pikovi

69

1

Dvořákovi

70

1

Fléglovi

72

1

Vlášek + Demlová

73

1

Bílkovi + Ringelovi

74

1

Dvořákovi

75

1

Šavrdovi

76

1

Pavlíčková Alenka

77

1

Dvořákovi

80

1

 

80

1

Kiričenkovi

80

1

Kučerovi

80

1

 

80

1

Osondovi

80

1

Kučerovi

81

1

Backová + Mikša

82

1

Svatoň + Žalská

83

1

Strnadovi

84

1

Vláškovi

85

1

Pacákovi + Petráčkovi

86

2

Vojtěchovi

87

2

Rybářovi

88

1

Ragulovi

91

2

Šolcová Hana

92

1

Gallovi

93

1

Šolcovi

94

1

Demjančuková + Endršt

95

1

Pelánkovi

95

1

Žižková

95

1

Tobišková

95

1

Novák Jiří

96

1

Horákovi

97

1

Soukalovi

98

1

Koubovi

101

1

Kotrbachovi

102

1

Richterovi

103

1

Vítková

104

1

Bubnovi

105

1

Vitákovi

106

1

Motlík Miloš

107

1

Šmidrkalová Renata

108

1

Hlavatý

109

1

Bradnovi

110

1

Pejřilovi

111

1

Vojtěch Jan

112

1

Prchlíkovi

113

1

Kociánovi

114

1

Balcarovi

118

1

Antošovi + Vlkovi

119

1

Janebovi

120

1

Bergrovi

123

1

Hlavovi

128

1

Korbelovi

130

1

Veselkovi

133

1

Zanespalovi

134

1

Halaničovi

136

1

Veselkovi + Regnerová

140

1

Antoš + Urbánková

141

1

Šafranko

143

1

Bartoňovi

148

2

Štefanovi

149

1

 

                                                                                                                                               Petr Lajbner, starosta 

V Lodíně dne 14.04.2016

                                                                                        


Publikováno 15. 4. 2016 9:52

Výzva na zhotovení projektové dokumentace pro ČOV

Lodín-ČOV_Výzva[1].doc


Publikováno 17. 2. 2016 7:45