Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 9. 11. 2016

      obec Lodín.png          

      IČ : 00269051

 

P O Z V Á N K A

 

na 25. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 9. listopadu 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 24. jednání ZO.
 4. Schválení prodeje pozemku 50/4 v k. ú. Lodín
 5. Schválení záměru zřídit věcné břemeno k obecním pozemkům pro přeložku transformátoru u koupaliště.
 6. Schválení žádosti, městské knihovny Hradec Králové o poskytnutí finančního daru.
 7. Schválení nové směrnice obce Lodín o veřejných zakázkách.
 8. Zpráva o kontrole finančního a kontrolního výboru v příspěvkové organizaci SMaSZ Lodín.
 9. Rozpočtové opatření č. 8
 10. Informace starosty
 11. Diskuse

 V Lodíně dne 31. 10. 2016

 Milan Bartoň, starosta

 

 

 


Publikováno 31. 10. 2016 20:46

Hlášení místního rozhlasu

Datum konání: 26. 10. 2016

Připomínáme a zároveň zveme,  všechny své občany na dýňovou dílnu a oslavu helloweena,  která se bude konat v sobotu 29. října 2016 od 14:00 hodin v sále obecního hostince. Program bude velice pestrý a bohatý. Zapojit se mohou občané všech věkových kategorií. S sebou si vezměte lžíci a nožík na dlabání dýní.

 

Oznamujeme občanům, že ve dnech 31. října, 4. listopadu a 18. listopadu 2016 má MUDr. J. Hošek dovolenou. Zastupuje ho MUDr. Hošková na adrese: Na kotli 1147, Hradec Králové.

 

Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za stočné a psy, aby tak učinili co nejdříve. Poplatky se hradí v úředních hodinách na obecním úřadě.

MB


Publikováno 27. 10. 2016 13:12

Seznam druhů sbíraného nebezpečného odpadu

Datum konání: 20. 10. 2016

svoz nebezpečných odpadů.pdf


Publikováno 20. 10. 2016 9:09

Svoz nebezpečného odpadu

Datum konání: 22. 10. 2016

Oznamujeme občanům, že v sobotu 22. října 2016 od 10:30 hodin bude proveden svoz nebezpečného odpadu. Místo svozu je na návsi před obchodem Hruška. Seznam sbíraných druhů nebezpečných odpadů je vyvěšen na úřední desce.

 


Publikováno 19. 10. 2016 20:44

Halloween v Lodíně

Datum konání: 29. 10. 2016

pozvanka na dynovku.jpg


Publikováno 3. 10. 2016 11:49

Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 5. 10. 2016

P O Z V Á N K A

na  24. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 5. října 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 23. jednání ZO.
 4. Zhodnocení sezóny 2016 na koupališti a v kempu Lodín.
 5. Volba finančního a kontrolního výboru.
 6. Žádost paní Sehnoutkové o poskytnutí víceleté smlouvy v občerstvení na koupališti.
 7. Žádost TJ Sokol Dohalice o poskytnutí finančního daru
 8. Jmenování nového kronikáře
 9. Schválení půjčovního řádu obce Lodín a ceník půjčovného
 10. Rozpočtové opatření č. 7
 11. Informace starosty
 12. Diskuse

 

 V Lodíně dne 26.9.2016

 Milan Bartoň, starosta

 

 


Publikováno 26. 9. 2016 22:22

Běžíme na hrad

Datum konání: 24. 9. 2016

Zveme všechny na sportovní akci  "Běžíme na hrad" , která proběhne dne 24. 9. 2016 na hradě Loket. Zapojit se mohou aktivní sportovci (závod na 5 a 15km), avšak program je připraven i pro rodiny s dětmi v podání Pohádkové cesty v prostředí hradu a dalšího doprovodného programu pro děti.

Věřím, že budete rádi, pokud se Vaši obyvatelé zúčastní  sportovní akce, kde protáhnou svá těla a prožijí krásný den se svou rodinou.

Bližší informace o akci Běžíme na hrad na našem webu: http://www.bezimenahrad.cz/  nebo v příloze...

 


Publikováno 6. 9. 2016 10:28

Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 31. 8. 2016

P O Z V Á N K A

na konání 23. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 31. srpna 2016 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 

Navržený program:

 1. Volba starosty a místostarostů.
 2. Kontrola usnesení z 21. a 22. jednání ZO.
 3. Schválení programu zasedání.
 4. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  • určení počtu místostarostů
  • určení funkce, které budou členové ZO vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 75 zákona o obcích)
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty
 5. Hlasování o záměru vybrání firmy na čištění a pasportizace
 6. Žádost obce Kobylice na cenové zvýhodnění občanů Kobylic na permanentní vstupy na koupaliště.
 7. Žádost o finanční příspěvek na členy volejbalového oddílu TJ. Sokol Nechanice Jana Horáka, Filipa Flégla a Terezu Dvořákovou.
 8. Výběr nájemce bytu 2+1 66,6 m2 v bytovém domě č.p.80.
 9. Schválení záměru na výběr dodavatele rekonstrukce víceúčelového hřiště.
 10. Rozpočtové opatření č.6
 11. Informace starosty a místostarostů.
 12. Diskuse

 

V Lodíně dne 23.8.2016

 Milan Bartoň, místostarosta

 


Publikováno 24. 8. 2016 8:39

Dětské rybářské závody

Datum konání: 27. 8. 2016

 

závody.png

 

 

 

 

 

 


Publikováno 16. 8. 2016 8:47

Dětský den Sovětice

Datum konání: 20. 8. 2016

plak_t_d_tsk_den_3_pd.gif


Publikováno 10. 8. 2016 17:52


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.lodin.cz

Registrujte se zde