Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 20. 5. 2015

P O Z V Á N K A

na konání 7. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 20. května 2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení nové náplně práce vedoucí SMaSZL.
 5. Schválení vyhlášky obce na bioodpady.
 6. Schválení změny prodeje pozemku 50/3 p.Fléglová a p.Flégl.
 7. Rozpočtové opatření č.3
 8. Informace starosty a místostarosty.
 9. Diskuse

V Lodíně dne 12.5.2015

 Petr Lajbner,  starosta

 


Publikováno 14. 5. 2015 21:22

Závěrečný účet mikroregionu Nechanicko 2014

Datum konání: 15. 5. 2015

Na úřední desce k nahlédnutí závěrečný účet obce i mikroregionu Nechanicko.


Publikováno 18. 5. 2015 14:17

Letní tábor

Datum konání: 15. 4. 2015

Nabízíme letní tábor pro děti. Lodínským dětem přispěje obecni úřad a slevu pro tyto děti nabídl i pořadatel.

 

Letošní téma tábora bude v duchu Festivalu světových kapel, kdy jednotlivé dětské týmy čili kapely budou získávat další a další fanoušky a navštěvovat čím dál zajímavější místa, na kterých budou muset řešit různé peripetie a legrácky, se kterými se na cestě za uměním setkají.

Více informací o minulých ročnících  http://www.mujnejlepsitabor.cz

Historie tábora je pak ve stručnosti uvedena na http://www.list2000.cz/janovicky/o-tabore/
A podrobnější informace o táboře jsou na http://www.list2000.cz/janovicky/info/


Publikováno 15. 4. 2015 21:28

Ukládání bioodpadu

Datum konání: 1. 4. 2015

Ukládání bioodpadu


Publikováno 31. 3. 2015 11:48

Zelené pivo

Datum konání: 25. 3. 2015

Zelené pivo.docx


Publikováno 25. 3. 2015 14:10

Pozvánka

Datum konání: 25. 3. 2015

P O Z V Á N K A

na 5. zasedání Zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 25. března 2015 od 17,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu zasedání.
3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
4. Rozpočtové opatření č.2.
5. Schválení dodavatele na opravu pomníků v obci.
6. Schválení pronájmu obecního bytu v čp.95.
7. Schválení řešení obce pro nakládání s bio-odpadem.
8. Jmenování nového vedoucího SMaSZL.
9. Informace starosty.
10. Diskuse

Petr Lajbner, starosta

V Lodíně dne 18.3.2015


Publikováno 19. 3. 2015 21:42

Anketa - vyhodnocení

Datum konání: 24. 3. 2015

V příloze naleznete výsledky ankety, která byla odprezentována na veřejné schůzi.

Statistické vyhodnocení ankety obce LODÍN.pdf


Publikováno 24. 3. 2015 10:05

Nejbližší akce v obci

Datum konání: 19. 1. 2015

 •  7. 3.2015    5. obecní ples
 • 28.3.2015    Velikonoční dílna
 •  9. 5. 2015   Rybářské závody
 • 23.5.2015    Obecní výlet pro malé i velké lidičky od 0 do 99let
 •  5. 9. 2015    Sjezd rodáků

Publikováno 19. 1. 2015 21:15

Změna v aktualitách

Datum konání: 14. 4. 2014

Upozorňujeme na změnu v zobrazování "aktualit". Počínaje velikonoční dílnou lze u vybraných aktualit komentovat a přidávat hodnocení. Věříme, že to přispěje ke zlepšení kvality našich webových stránek.

 


Publikováno 14. 4. 2014 21:37

Výzva pro majitele nedostatečně označených nemovitostí

Datum konání: 25. 3. 2014

Na úřední desce obce naleznete výzvu pro občany, ve které Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových vyzývá občany k řádnému označení svých nemovitostí.
V příloze najdete jména občanů obce Lodín, kterých se tato výzva bezprostředně týká, kompletní seznam na stránkách www.uzsvm.cz.

http://www.uzsvm.cz

Nedostatečně určení vlastníci Lodín.xls


Publikováno 25. 3. 2014 8:47


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.lodin.cz

Registrujte se zde