Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Datum konání: 31. 12. 2021

SKM_C22721042116112.pdf

 

SKM_C22721042116111.pdf


Autor: Monika Dvořáková Publikováno 21. 4. 2021 16:08

Žádost o poskytnutí dotace z prostředků spolku Lodíňáci na podporu mládeže obce Lodín a Ja

Datum konání: 30. 6. 2021

žádost o poskytnutí dotace na děti Lodína a Janatova.docx


Autor: Monika Dvořáková Publikováno 19. 4. 2021 16:02

Pravidla pro podporu dětí a mládeže v obci Lodín a Janatov

Datum konání: 30. 6. 2021

PRAVIDLA PRO PODPORU DĚTÍ A MLÁDEŽE

V OBCI LODÍN A JANATOV

Dotace 3000,- za dítě za rok bude poskytnuta pouze žadatelům, kteří si podají vyplněnou žádost a předloží doklad o navštěvování klubu či spolku a budou v klubu či spolku registrováni déle než rok.

Dotace bude sloužit k nákupu vybavení a činnost udanou v žádosti.

Žádosti se mohou podávat do konce měsíce června, napíše se smlouva a pošlou peníze na daný účet každého žadatele.  Vyúčtované budou do konce měsíce října daného kalendářního roku.

Při pozdním vyúčtování se celá výše dotace vrací.

Žádosti jsou k vyzvednutí na OÚ v úředních hodinách, žádat mohou pouze občané s trvalým pobytem v obci Lodín a Janatov do 18ti let.

Postup:

  • Vyplněná žádost s dokladem o registraci do konce června na OÚ – Monika Dvořáková!!
  • Vyhotovení smlouvy
  • Zaslání příspěvku na účet žadatele

Vyúčtování dotace (doklady, faktury…) do konce října


Autor: Monika Dvořáková Publikováno 19. 4. 2021 15:59

Letecké snímky obce

https://www.lodin.cz/fotogalerie/letecke-snimky-obce-lodin


Publikováno 25. 3. 2021 11:40

Hlášení 24.3.2021

Krajská veterinární správa oznamuje výskyt ptačí chřipky v katastrálním území Zábědov a Chudonice. Naše obec spadá do ochranného pásma.

Z tohoto důvodu jsme byli zařazeni do oblasti DOZORU. 

Týká se to obcí Lodín a Janatov.

Doporučuje se  chovatelům:

  • přesunout drůbež a jiné druhy ptáků do uzavřených prostor
  • dále je nutné schovat krmivo do vnitřních prostor
  • sledovat zdravotní stav drůbeže a ptactva

 Obecní úřad Lodín upozorňuje, že je nutné nahlásit počty drůbeže a jiných chovaných ptáků.

Formuláře jsou na stránkách obce nebo k vyzvednutí na Obecním úřadě v Lodíně a vyplněné je odevzdejte na obecním úřadě v Lodíně nebo vhoďte do schránky úřadu do 26.3.2021.

Pokud nebudou počty nahlášeny, v případě nákazy v naší obci  a následném nařízení utracení Vám nebude vyplacena finanční náhrada od státu.

Od soboty 27. března bude na sběrném dvoře kontejner, kam by bylo nutné dávat uhynulé ptactvo či drůbež, bude označený nápisem. Pokud by u Vás došlo k uhynutí jediné slepice či ptáčka, je nutno vše hlásit na obecní úřad.

 V sobotu 27. března proběhne v Lodíně svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. 15.25-15.35 na návsi.

 


Autor: Monika Dvořáková Publikováno 24. 3. 2021 17:07