Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality

Aktuality


Pozvánka na zasedání ZO

Datum konání: 20. 5. 2015

P O Z V Á N K A

na konání 7. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 20. května 2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení nové náplně práce vedoucí SMaSZL.
 5. Schválení vyhlášky obce na bioodpady.
 6. Schválení změny prodeje pozemku 50/3 p.Fléglová a p.Flégl.
 7. Rozpočtové opatření č.3
 8. Informace starosty a místostarosty.
 9. Diskuse

V Lodíně dne 12.5.2015

 Petr Lajbner,  starosta

 


Publikováno 14. 5. 2015 21:22

Zápis ZO ze dne 15. 4. 2015


Publikováno 28. 4. 2015 22:27

Letní tábor

Datum konání: 15. 4. 2015

Nabízíme letní tábor pro děti. Lodínským dětem přispěje obecni úřad a slevu pro tyto děti nabídl i pořadatel.

 

Letošní téma tábora bude v duchu Festivalu světových kapel, kdy jednotlivé dětské týmy čili kapely budou získávat další a další fanoušky a navštěvovat čím dál zajímavější místa, na kterých budou muset řešit různé peripetie a legrácky, se kterými se na cestě za uměním setkají.

Více informací o minulých ročnících  http://www.mujnejlepsitabor.cz

Historie tábora je pak ve stručnosti uvedena na http://www.list2000.cz/janovicky/o-tabore/
A podrobnější informace o táboře jsou na http://www.list2000.cz/janovicky/info/


Publikováno 15. 4. 2015 21:28

Pozvánka na zasedání ZO

P O Z V Á N K A

na konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 15. dubna 2015 od 17,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení dodavatele turniketů na koupaliště.
 5. Schválení dodavatele dřevěných lavic a stolů.
 6. Petice občanů k pořádání „Čarodějnic“ u rybníka Močidlo.
 7. Organizační změny.
 8. Informace starosty a místostarosty.
 9. Diskuse

Petr Lajbner,  starosta

 V Lodíně dne 8.4.2015


Publikováno 10. 4. 2015 9:38

Ukládání bioodpadu

Datum konání: 1. 4. 2015

Ukládání bioodpadu


Publikováno 31. 3. 2015 11:48

Zelené pivo

Datum konání: 25. 3. 2015

Zelené pivo.docx


Publikováno 25. 3. 2015 14:10

Anketa - vyhodnocení

Datum konání: 24. 3. 2015

V příloze naleznete výsledky ankety, která byla odprezentována na veřejné schůzi.

Statistické vyhodnocení ankety obce LODÍN.pdf


Publikováno 24. 3. 2015 10:05

Pozvánka

Datum konání: 25. 3. 2015

P O Z V Á N K A

na 5. zasedání Zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 25. března 2015 od 17,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu zasedání.
3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
4. Rozpočtové opatření č.2.
5. Schválení dodavatele na opravu pomníků v obci.
6. Schválení pronájmu obecního bytu v čp.95.
7. Schválení řešení obce pro nakládání s bio-odpadem.
8. Jmenování nového vedoucího SMaSZL.
9. Informace starosty.
10. Diskuse

Petr Lajbner, starosta

V Lodíně dne 18.3.2015


Publikováno 19. 3. 2015 21:42

Pozvánka

Velikonoční dílna

Pozvánka do Brna


Publikováno 18. 3. 2015 23:57

5. obecní ples

Již 5. obecní ples, který se uskutečnil 7. 3. 2015 v místním hostinci, se dle mého názoru a také podle reakcí přítomných hostů velice vydařil. Skvělá nálada panovala od samého začátku až do ranního kuropění. K tanci i poslechu zahrála skupina Reflex pod vedením pana Drahoše Plcha. Program byl  zpříjemněn vystoupením mužoretů ze skupiny "Artróza" z Hořic. Letos se poprvé losovaly všechny výhry, velká gratulace patří paní Haně Bílkové, která si svoji výhru zajisté dokonale užije v lázních Karlova Studánka - moc gratulujeme.

Nebudu všechny jmenovat, ale děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách, aby vše dobře dopadlo. Příjemnou zprávou bylo, když jsem z okolí zaslechla, že lodínský ples je takový malý ples v opeře.

Tak zase za rok.

Veronika Dvořáková


Publikováno 17. 3. 2015 20:48