IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
AniKrock ve Mžanech
23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2014 > ZO ze dne 19. 2. 2014

Z á p i s

ze 38. zasedání ZO Lodín dne 19. 2. 2014 od 17,00 hodin.

 

Zasedání přítomní všichni členové ZO – viz prezenční listina. Zasedání přítomna účetní OÚ paní Dana Fučíková.

 Program :

  1. Zahájení, schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
  3. Schválení smlouvy o věcném břemenu se společností RWE.
  4. Výzva k podání nabídek na stavbu šaten u hřiště.
  5. Stanovení komise pro hodnocení nabídek.
  6. Informace starosty a místostarosty.
  7. Diskuse – různé.
  8. Závěr.

 Ad.1. Starosta zahájil zasedání přednesením návrhu jednání a návrhem ověřovatelů zápisu pana Motlíka a pana Okrouhlického.

Usnesení:  ZO přednesené návrhy schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 Ad.2.  Starosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání. Uvedl, že všechny body byly splněny.

Usnesení: ZO vzalo informaci na vědomí bez připomínek.

 Ad.3. Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o věcném břemenu uzavřenou mezi obcí a plynárenskou spol.  RWE na pozemku p. č. 270/18 pro případnou možnost opravy plynovodního řadu.

USNESENÍ: ZO smlouvu o věcném břemenu schvaluje. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 Ad.4. Starosta podal ZO informaci o podané výzvě dodavatelům na stavbu šaten u hřiště v Lodíně.

Uvedl, že byly osloveny spol. Stavos Nechanice, Stavoka Kosice a Matex Hradec Králové.

Usnesení: ZO informaci o podaných výzvách schvaluje. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 Ad.5. Starosta vyzval členy ZO k podání návrhu na členy komise pro hodnocení podaných nabídek

na stavbu šaten u hřiště.

USNESENÍ: ZO schvaluje za členy hodnoticí komise podaných nabídek na stavbu šaten u hřiště ve složení: Milan Bartoň, Václav Okrouhlický a Petr Lajbner. Pro hlasovali všichni členové ZO.

 Ad.6. Informace starosty a místostarosty:

- O podaných cenových nabídkách na opravu cest u koupaliště, v kempu a v Janatově.

- O žádosti Mikroregionu  Nechanicko o finanční dar na uspořádání Olympiády mateřských škol mikroregionu.
USNESENÍ: ZO schvaluje poskytnout mikroregionu Nechanicko finanční dar ve výši 10 000,- Kč. Pro hlasovali všichni členové ZO.

-  O vyhlášených dotačních titulech

-  O zájmu spol. Freitag Project Development Praha na odkup, případně dlouhodobý pronájem pozemků na stavbu domova důchodců.

-  Vyzval členy ZO k podání návrhů na oslovení dodavatelů pro výstavbu zázemí pro rybáře u rybníka Močidlo.  ZO schválilo k oslovení dodavatelů, a to truhlářství: Archalous Hlušice, Lemberk Nepolisy,  Kopřiva Velké Výkleky a Erbs Hněvčeves .

- O žádosti VaK HK delegovat zástupce obce na Valnou hromadu jejich společnosti. ZO schvaluje delegáta za obec Lodín na Valnou hromadu spol. VaK HK konanou dne 4. 6. 2014 starostu obce Jaromíra Pelánka. Pro hlasovali všichni členové ZO

- O jednání se společností Colmex na dodání cvičebních strojů na louku u dětského hřiště.

-  O přípravě IV. obecního plesu – organizační zabezpečení.

- O příštím termínu ZO 12. 3. 2014 a termínu veřejné schůze 21. 3. 2014.

 

Ad.7.  Diskuse:

- Pan Motlík doporučuje zakoupení nové skluzavky do dětského bazénu na koupališti. Stávající skluzavka již nesplňuje bezpečnostní předpisy. ZO zakoupení nové dětské skluzavky schvaluje.

- Paní Vodičková k pamětní desce na návsi žádá o její doplnění. Předložila doklad o věznění Václava Šolce nar. 1908 v Terezíně. ZO pověřuje starostu vyvolat jednání s pamětníky a pamětní desku doplnit.

- Místostarosta předložil návrh na jednání o využívání rybářského zázemí u rybníka Močidlo na další jednání ZO.

 

Ad.8. Závěr.

Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 18,30 hodin.

 

  Ověřovatelé zápisu :      ……………………..      ……………………….

                                      Václav Okrouhlický               Miloš Motlík

 

 Zapsala :                       ………………………

                                         Dana Fučíková

 

                                                                                                          Jaromír Pelánek, starosta