IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3
Dětský den 2023
4
Muzikál Osobní strážce
5 6 7 8 9 10
Střelecké závody 2023
11
12 13 14 15 16 17
Volejbalový turnaj
18
19 20 21 22 23 24
Slavnostní odhalení sochy T.G. Masaryka
25
26 27 28 29
Výzva - namaluj kamínek
30
PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OBCI LODÍN A JANATOV NA ROK 2023
1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2015 > ZO ze dne 11. 8. 2015

ZO ze dne 11. 8. 2015

Z á p i s

z 10. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. srpna 2015 od 18,30 hodin

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční  listina. 

 Program :

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu jednání,
  3. Schválení dodavatele pro výměnu zdrojů tepla v bytovém domě č. p. 80.
  4. Schválení dodavatele vzduchotechniky v obecní hospodě.
  5. Schválení smlouvy o právu provést stavbu pod názvem:  Rekonstrukce stávající účelové komunikace a zřízení vjezdu na pozemky p. č. 423/47 v k. ú. Lodín.
  6. Závěr

 

Ad. 1.  Zasedání zahájil starosta. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jsou p. Bartoň a p. Korbel. Zapisovatelem je Petr Lajbner.

USNESENÍ: Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 2.  Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu jednání. 

USNESENÍ: ZO hlasovalo a návrh programu jednání schválilo. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad. 3.  Místostarosta a předseda výběrové komise p. Milan Bartoň seznámil zastupitele se závěrečnou zprávou komise pro výběr dodavatele zdrojů tepla v bytovém domě č. p. 80. Komise doporučila firmu Stavoterm NB, s.r.o.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí s návrhem výběrové komise, která navrhla jako dodavatele pro výměnu zdrojů tepla firmu Stavoterm NB, s.r.o. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 4. Pan Martin Korbel seznámil zastupitele se závěrečnou zprávou komise pro výběr dodavatele vzduchotechniky v obecní hospodě. Komise doporučila firmu Euro Klima Servis, s. r. o.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí s návrhem výběrové komise, která navrhla jako dodavatele vzduchotechniky v obecní hospodě firmu Euro Klima Servis, s. r. o. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

 

Ad. 5.  Starosta informoval o přípravách na rozšíření kempu. Za tím účelem je připraven návrh smlouvy se spolumajiteli komunikace o právu provést stavbu pod názvem:  „Rekonstrukce stávající účelové komunikace a zřízení vjezdu na pozemky p. č. 423/47 v k. ú. Lodín“. Zastupitel p. Pelánek navrhuje doplnit do smlouvy i jejich souhlas se stavbou nového sociálního zařízení na obecních pozemcích 423/46,  423/47 a 414.

USNESENÍ: ZO hlasovalo a rozhodlo, že souhlasí s návrhem smlouvy a také souhlasí s jejím doplněním o souhlas se stavbou nového sociálního zařízení na obecních pozemcích 423/46,  423/47 a 414. Pro tento návrh hlasovali všichni zastupitelé.

 

Ad. 6.  Závěr – Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nebylo dalších příspěvků, starosta jednání ukončil  ve 19,00 hod.

 

Ověřovatelé zápisu : …………………………………………….                  ………………………………………………………….

                                               Milan Bartoň                                                          Martin Korbel

 

 

Petr Lajbner,  starosta