IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2
Obecní ples 2024
VYHLÁŠENÍ SBĚRU TEXTILU PRO DIAKONII BROUMOV
Výprodej betonových výrobků ve II. jakosti
3
4 5 6 7
Hlášení prodej kuřic
8
Oslava MDŽ se seniory a archeologie Lodína a okolí
9 10
11
SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2024
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Karneval pro děti 2024
24
25 26 27 28 29 30 31
Hlášení 26.1.2024
Poplatky v roce 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > ZO ze dne 15. 9. 2021

ZO ze dne 15. 9. 2021Vyvěšeno: 15. 9. 2021
Sejmuto: 30. 9. 2021

Zápis a usnesení č. 26

z 26. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 15. září 2021 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 25. zasedání ZO
 4. Schválení dodavatele pro zakázku „ rozšíření kempu“
 5. Schválení strategického rozvojového plánu obce Lodín
 6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 7. Projednání vypsání výběrového řízení na opravu části kanalizace v obci Lodín
 8. Projednání vypsání výběrového řízení na výstavbu nové kanalizace a komunikace v Janatově
 9. Informace starosty a členů ZO
 10. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Jana Veselková, Petr Lajbner

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu paní Veselkovou a pana Lajbnera. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 26-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání jednoho bodu:

Odkup pozemku č. 44/8 o výměře 468m2

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaného bodu.

    Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č.26-2 bylo schváleno

 

      3.     Kontrola usnesení z 25. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

  

4.       Schválení  dodavatele na zakázku „rozšíření kempu“

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce na základě provedeného výběrového řízení  schvaluje dodavatelem pro zakázku  „rozšíření kempu“  firmu Stavoka Kosice, a.s. za cenu 21.314.432,95 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-4 bylo schváleno

  

5.      Schválení strategického rozvojového plánu obce Lodín

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje strategický rozvojový plán obce Lodín.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-5 bylo schváleno

 

6.       Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-2013332/VB/01, název stavby: Lodín - Janatov, p. č. 542/22.

Výsledek hlasování:              Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-6 bylo schváleno

 

7.       Projednání vypsání výběrového řízení na opravu části kanalizace v obci Lodín

Oprava kanalizace od Vojtěchových po čekárnu a od Machačů po Dvořákovi.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu části kanalizace v obci Lodín a zároveň schvaluje výběrovou komisi ve složení Veselková, Balcar, Bradna.

Výsledek hlasování:             Pro     7     Proti     0        Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-7 bylo schváleno

                       

8. Projednání  vypsání výběrového řízení na výstavbu nové kanalizace a komunikace v obci Janatov

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrové řízení na výstavbu nové kanalizace a komunikace v obci Janatov a zároveň schvaluje výběrovou komisi ve složení Lajbner, Korbel, Šťastná.

Výsledek hlasování:      Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-8 bylo schváleno

 

        9.    Odkup pozemku č. 44/8 o výměře 468m2

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku 44/8 o výměře 468m2 za cenu 400.000,- Kč.

Výsledek hlasování:      Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-9 bylo schváleno

 

11.  Informace starosty a členů ZO

 Žádost o poskytnutí daru - Naše odpadky, z.s. Uherčice – ZO nesouhlasí

 • Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro spolek Kamenice Pšánky, z.s. na výstavbu podia

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro spolek Kamenice Pšánky, z.s.

Výsledek hlasování:          Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-11a bylo schváleno  

 • Směrnice obce, je třeba upravit, vyřešíme do konce roku.
 • Pan M. Korbel ohledně letošní sezony, srovnání za poslední tři roky.
 • Je nutné udělat novou smlouvu o výpůjčce mezi obcí Lodín a SMaSZ Lodín.

 

 12.  Diskuse

 • Rohlas Janatov, je vytyčeno, příští týden bude opraveno
 • Nesvítí lampy v ulici na Nechanice, bude opraveno, vyměněno
 • V Homoláči špinavá voda – udělají se vzorky

 

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                          Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                              Petr Lajbner        

   

V Lodíně dne  16.9.2021


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 09. 2022 10:30