IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
AniKrock ve Mžanech
23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > ZO ze dne 15. 9. 2021

ZO ze dne 15. 9. 2021Vyvěšeno: 15. 9. 2021
Sejmuto: 30. 9. 2021

Zápis a usnesení č. 26

z 26. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 15. září 2021 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 25. zasedání ZO
 4. Schválení dodavatele pro zakázku „ rozšíření kempu“
 5. Schválení strategického rozvojového plánu obce Lodín
 6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 7. Projednání vypsání výběrového řízení na opravu části kanalizace v obci Lodín
 8. Projednání vypsání výběrového řízení na výstavbu nové kanalizace a komunikace v Janatově
 9. Informace starosty a členů ZO
 10. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Jana Veselková, Petr Lajbner

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu paní Veselkovou a pana Lajbnera. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 26-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání jednoho bodu:

Odkup pozemku č. 44/8 o výměře 468m2

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaného bodu.

    Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č.26-2 bylo schváleno

 

      3.     Kontrola usnesení z 25. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

  

4.       Schválení  dodavatele na zakázku „rozšíření kempu“

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce na základě provedeného výběrového řízení  schvaluje dodavatelem pro zakázku  „rozšíření kempu“  firmu Stavoka Kosice, a.s. za cenu 21.314.432,95 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-4 bylo schváleno

  

5.      Schválení strategického rozvojového plánu obce Lodín

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje strategický rozvojový plán obce Lodín.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-5 bylo schváleno

 

6.       Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-2013332/VB/01, název stavby: Lodín - Janatov, p. č. 542/22.

Výsledek hlasování:              Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-6 bylo schváleno

 

7.       Projednání vypsání výběrového řízení na opravu části kanalizace v obci Lodín

Oprava kanalizace od Vojtěchových po čekárnu a od Machačů po Dvořákovi.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu části kanalizace v obci Lodín a zároveň schvaluje výběrovou komisi ve složení Veselková, Balcar, Bradna.

Výsledek hlasování:             Pro     7     Proti     0        Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-7 bylo schváleno

                       

8. Projednání  vypsání výběrového řízení na výstavbu nové kanalizace a komunikace v obci Janatov

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrové řízení na výstavbu nové kanalizace a komunikace v obci Janatov a zároveň schvaluje výběrovou komisi ve složení Lajbner, Korbel, Šťastná.

Výsledek hlasování:      Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-8 bylo schváleno

 

        9.    Odkup pozemku č. 44/8 o výměře 468m2

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku 44/8 o výměře 468m2 za cenu 400.000,- Kč.

Výsledek hlasování:      Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-9 bylo schváleno

 

11.  Informace starosty a členů ZO

 Žádost o poskytnutí daru - Naše odpadky, z.s. Uherčice – ZO nesouhlasí

 • Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro spolek Kamenice Pšánky, z.s. na výstavbu podia

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro spolek Kamenice Pšánky, z.s.

Výsledek hlasování:          Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 26-11a bylo schváleno  

 • Směrnice obce, je třeba upravit, vyřešíme do konce roku.
 • Pan M. Korbel ohledně letošní sezony, srovnání za poslední tři roky.
 • Je nutné udělat novou smlouvu o výpůjčce mezi obcí Lodín a SMaSZ Lodín.

 

 12.  Diskuse

 • Rohlas Janatov, je vytyčeno, příští týden bude opraveno
 • Nesvítí lampy v ulici na Nechanice, bude opraveno, vyměněno
 • V Homoláči špinavá voda – udělají se vzorky

 

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                          Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                              Petr Lajbner        

   

V Lodíně dne  16.9.2021


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 09. 2022 10:30