IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2
Obecní ples 2024
VYHLÁŠENÍ SBĚRU TEXTILU PRO DIAKONII BROUMOV
Výprodej betonových výrobků ve II. jakosti
3
4 5 6 7
Hlášení prodej kuřic
8
Oslava MDŽ se seniory a archeologie Lodína a okolí
9 10
11
SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2024
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Karneval pro děti 2024
24
25 26 27 28 29 30 31
Hlášení 26.1.2024
Poplatky v roce 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > ZO ze dne 24. 2. 2021

ZO ze dne 24. 2. 2021Vyvěšeno: 1. 3. 2021
Sejmuto: 17. 3. 2021

Zápis a usnesení č. 22

ze 22. zasedání ZO Lodín, konaného dne 24.2. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce Lodín

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 21. zasedání ZO
 4. Delegace člena ZO na valnou hromadu společnosti VaK Hradec Králové
 5. Schválení nové smlouvy na svoz bioodpadu
 6. Informace starosty a ZO
 7. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatele: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Jana Veselková, Richard Šafařík

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Janu Veselkovou a Richarda Šafaříka. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 22-1 bylo schváleno.

  

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání šesti bodů:

 1. Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na výstavbu nové hasičské zbrojnice.
 2. Projednání žádosti o prominutí čtvrtletního nájemného v prostorách kadeřnictví.
 3. Projednání vypracování znaleckého posudku na tržní cenu pozemku za účelem prodeje společnosti FCC.
 4. Zrušení usnesení č. 6 z 21. zasedání ze dne 20. 1. 2021.
 5. Projednání vyvěšení záměru za účelem snížení nájmu v obecním obchodě.
 6. Rozpočtové opatření.

Výsledek hlasování:       Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

Výsledek hlasování:            Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č. 22-2 bylo schváleno.

 

      3.     Kontrola usnesení z 21. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek. ZO se vyjádřili ke studii na volnočasovou zónu, která byla odsouhlasena v prosincovém zasedání. Vybere se nejnižší nabídka.


ZO bere na vědomí.

 

      4.       Delegace člena ZO na valnou hromadu společnosti VaK Hradec Králové

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje delegovat na valnou hromadu VaK Hradec Králové paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-4 bylo schváleno.

 

      5.      Schválení nové smlouvy na svoz bioodpadu

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 4. 2021.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje novou smlouvu na svoz bioodpadu s f. OK Fytokomp s.r.o. Nový Bydžov.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-5 bylo schváleno.

  

      6.       Projednání dodatku č.1  ke smlouvě o dílo na výstavbu nové hasičské zbrojnice.

Jedná se o vícepráce, na kterých se dohodly smluvní strany, Obec Lodín a fa. Matex, jde hlavně o barevné úpravy a doplnění, vyzdívku mezi sloupy v hale, úpravu a doplnění základů, úpravu oplocení, doplnění OK pro montáž vrat, obrubníky k okapovému chodníku, vše dle doporučení dozoru stavby.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu nové hasičské zbrojnice, vícepráce v celkové výši 358.090,- Kč s DPH. Celková cena díla se navyšuje na 8.288.339,31 Kč s DPH.

Výsledek hlasování:              Pro     6     Proti     1 (Veselková)    Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-6 bylo schváleno

 

      7.      Projednání žádosti o prominutí čtvrtletního nájemného v prostorách kadeřnictví

Paní Pecharová si podala žádost na obecní úřad, a vzhledem k situaci a zákazu podnikání ji bude vyhověno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prominutí čtvrtletního nájemného v prostorách kadeřnictví. Jedná se o 1. čtvrtletí roku 2021.

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-7 bylo schváleno.

 

      8.       Projednání vypracování znaleckého posudku na tržní cenu pozemku za účelem prodeje společnosti FCC

Zastupitelé pověřují starostu k zajištění znaleckého posudku.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování znaleckého posudku na tržní cenu pozemku za účelem prodeje společnosti FCC.

Výsledek hlasování:               Pro  7       Proti    0   Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-8 bylo schváleno.

 

        9.     Zrušení usnesení č. 6 z 21. zasedání ze dne 20. 1. 2021

K žádosti o snížení nájmu: nejdříve se musí vyvěsit záměr, proto musí být usnesení č. 6 zrušeno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č.6 z 21. zasedání ze dne 20.1.2021.

Výsledek hlasování:               Pro  7       Proti    0   Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-9 bylo schváleno.

 

      10.   Projednání vyvěšení záměru za účelem snížení nájmu v obecním obchodě

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru za účelem snížení nájmu v obecním obchodě.

Výsledek hlasování:               Pro  6       Proti    1 (Bartoň)   Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-10 bylo schváleno.

  

      11.  Rozpočtové opatření č. 1

 ZO bere na vědomí.

  

       12.   Informace starosty a ZO

Smlouva s městskou policií, nejen kvůli potulným psům, ale i kvůli parkujícím autům o sezóně v obci.

Pan Balcar upozorňuje na parkující kamióny za vesnicí na pozemcích obce.

  

      13.  Diskuse k projednávaným bodům

Paní Šťastná/Janatov/ upozornila na dubové ořezy u Homoláče -  bude uklizeno SMaSZ

   

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                             Ověřovatelé zápisu: JanaVeselková   

                                                                                                                                              Richard Šafařík

 

V Lodíně dne 1.3.2021


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 09. 2022 10:31