IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > ZO ze dne 29.6.2022

ZO ze dne 29.6.2022Vyvěšeno: 1. 7. 2022
Sejmuto: 18. 7. 2022

Zápis a usnesení č. 34

ze 34. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 29.června 2022 od 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

Přítomno: všichni členi zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 33. zasedání ZO
 4. Schválení závěrečného účtu obce Lodín za rok 2021 a účetní závěrky
 5. Schválení závěrečného účtu SMaSZ Lodín za rok 2021 a účetní závěrky
 6. Schválení nového nájemce obecního bytu v čp.80
 7. Informace starosty a členů ZO
 8. Diskuse k projednávaným bodům

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Bradna,  Balcar

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pana Bradnu  a pana Balcara. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:                Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 34-1 bylo schváleno.

2. Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Starosta požádal o přidání bodu:

Schválení žádosti o prodloužení termínu realizace díla – trafostanice – „Lodín obec -TS,kvVN,kvNN“ a změnového listu  č.1

Výsledek hlasování:                Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nové hlasování o programu

Výsledek hlasování:            Pro     7        Proti     0    Zdrželi se    0

Usnesení č.34-2 bylo schváleno

3.  Kontrola usnesení ze 33. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

4.Schválení závěrečného účtu obce Lodín za rok 2021 a účetní závěrky

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lodín za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad, včetně zprávy nezávislého auditora. Schvaluje účetní závěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku obce.

Výsledek hlasování:                Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 34-4 bylo schváleno

5.Schválení závěrečného účtu SMaSZ Lodín za rok 2021 a účetní závěrky

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021. Schvaluje účetní závěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku.

Výsledek hlasování:                Pro     7  Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 34-5 bylo schváleno

6. Schválení nového nájemce obecního bytu v čp.80

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje paní Evu Vodičkovou novým nájemce v čp.80 od 1.7.2022.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 34-6 bylo schváleno

7. Schválení žádosti o prodloužení termínu realizace díla – trafostanice – „Lodín obec -TS,kvVN,kvNN“ a schválení změnového listu č.1

Důvod změny termínu realizace díla: nedostupnost potřebného materiálu pro realizaci díla, připojení mohlo  být provedeno pouze f. ČEZ Distribuce a.s. nejdříve 8.6.2022.Změnový list schválený dozorem stavby, vícenáklady 137.115,92 Kč s DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prodloužení termínu realizace díla – trafostanice – „Lodín obec -TS,kvVN,kvNN“ a schválení změnového listu č.1 ve výši 137.115,92 Kč s DPH.

Výsledek hlasování:      Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 34-7 bylo schváleno

8. Informace starosty a členů ZO

 • Žádost nájemkyně paní Sehnoutkové o prominutí poloviny nájemného za červen 2022 a prodloužení smlouvy na dalších 5 let, ZO bere na vědomí
 • „Petříkovo“ - čekáme na nový odhad nemovitosti a pozemku
 • Výběrová řízení na dotační tituly oprava Oú a kanalizace Lodín-Janatov
 • Úprava nájemních smluv v obecních bytech
 • Žádost farnosti Nechanice

8.1.Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost farnosti Nechanice na opravu věžních hodin a schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč včetně smlouvy.

9. Diskuze

 

 Zapsala: Monika Dvořáková                                                            Ověřovatelé zápisu: Aleš Bradna

                                                                                                                                         Michal Balcar

                                                                                                                                             

V Lodíně dne 1.7.2022

 Vyvěšeno: 1.7.2022

Sejmuto:                                                               


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 09. 2022 10:29