IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3
Dětský den 2023
4
Muzikál Osobní strážce
5 6 7 8 9 10
Střelecké závody 2023
11
12 13 14 15 16 17
Volejbalový turnaj
18
19 20 21 22 23 24
Slavnostní odhalení sochy T.G. Masaryka
25
26 27 28 29
Výzva - namaluj kamínek
30
PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OBCI LODÍN A JANATOV NA ROK 2023
1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy ze ZO > ZO ze dne 25.5.2022

ZO ze dne 25.5.2022Vyvěšeno: 27. 5. 2022
Sejmuto: 12. 6. 2022

Zápis a usnesení č. 33

Z 33. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 25. května 2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce , omluven pan Bradna

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 32. zasedání ZO
 4. Schválení dodavatele na opravu havárie kanalizace směr Suchá
 5. Projednání smlouvy o právu provést stavbu (oprava komunikace Lodín-Janatov)
 6. Schválení komise pro výběrové řízení na rekonstrukci obecního úřadu
 7. Schválení komise pro výb.řízení na vybudování kanalizace v Janatově a napojení na ČOV Lodín
 8. Rozpočtové opatření
 9. Informace starosty a členů ZO
 10. Diskuse k projednávaným bodům

1.Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Lajbner, Šafařík

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pana Lajbnera a pana Šafaříka. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:                Pro     6   Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 33-1 bylo schváleno.

2. Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Výsledek hlasování:            Pro     6      Proti     0    Zdrželi se    0

Usnesení č.33-2 bylo schváleno

3. Kontrola usnesení ze 32. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

4. Schválení dodavatele na opravu havárie kanalizace směr Suchá

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na opravu havárie kanalizace směr Suchá firmu Jiří Neuman s nabídkou ve výši 3.947.241,42 Kč s DPH

Výsledek hlasování:                Pro     6    Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 33-4 bylo schváleno

5. Projednání smlouvy o právu provést stavbu (oprava komunikace Lodín-Janatov)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č.32912 „III/32337 Lodín – Janatov“  a zároveň smlouvu o smlouvě budoucí darovací , č. stavby 32912.

Výsledek hlasování:                Pro     6   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 33-5 bylo schváleno

6.Schválení komise pro výběrové řízení na rekonstrukci obecního úřadu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběrové řízení na rekonstrukci obecního úřadu ve složení Dvořáková, Veselková, Šťastná.

Výsledek hlasování:               Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 33-6 bylo schváleno

7.  Schválení komise pro výběrové řízení na vybudování kanalizace v Janatově

Komise byla určena již na 26.zasedání.

8. RO č. 3/2022

ZO bere na vědomí.                

9. Informace starosty a ZO

Paní Zimová -  žádost o postavení plechové garáže na obecním pozemku u byt.domu čp.95 – vyhověno

Obecní hostinec - žádost o vyjímku na plánovanou akci v červnu – prodloužení nočního klidu do půlnoci – nelze vyhovět vzhledem k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019 o nočním klidu

Schválení dohody o provedení práce s panem Šafaříkem, jako kronikářem obce, na rok 2022

9.1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce s panem Šafaříkem na rok 2022

Výsledek hlasování:       Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č.33-9.1  bylo schváleno

 • Oprava kanalizace je hotová
 • Nový zaměstnanec koupaliště – Petr Šavrda
 • Vyčerpaný limit odpadu. Vzhledem k neúnosnosti bude sběrný dvůr otevřen pouze jednou týdně, každou sobotu od 1.6.2022.

10. Diskuze

 

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                            Ověřovatelé zápisu: Richard Šafařík

                                                                                                                                               Petr Lajbner

                                                                                                                                             

V Lodíně dne 27.5.2022

 Vyvěšeno: 27.5.2022

Sejmuto:                                                              


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 09. 2022 10:17