IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
31
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
1
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
2
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
3
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
4
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
5
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
6
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
7
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
8
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
9
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
10
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
11
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
12
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
13
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
14
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
15
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
16
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
17
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
18
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
19
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
20
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
21
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
22
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
23
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
24
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
25
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
26
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
27
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
28
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
29
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
30
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
Sváteční koncert Jaroslav Svěcený
1
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
Oznámení ceny vodného a stočného pro r. 2024 - VaK HK
2
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LODÍN
Vánoční dílna 2023
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LODÍN
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LODÍN
3
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
Rozsvěcení vánočního stromu 2023

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy ze ZO > ZO ze dne 13.4.2022

ZO ze dne 13.4.2022Vyvěšeno: 20. 4. 2022
Sejmuto: 10. 5. 2022

Zápis a usnesení č. 32

Z 32. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 13. dubna 2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

Přítomno: všichni členi Zastupitelstva obce

Program:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení z 31. zasedání ZO
  4. Projednání žádosti o poskytnutí dočasného ubytování uprchlíkům z Ukrajiny v kempu Lodín
  5. Projednání žádosti o vytvoření parkovací plochy před domem čp.95
  6. Projednání dodatku č.1 smlouvy o dílo „ rozšíření kempu Lodín“
  7. Schválení dodavatele na opravu – havárie kanalizace v obci Lodín
  8. Informace starosty a členů ZO
  9. Diskuse k projednávaným bodům

1.Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Veselková, Balcar

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu paní Veselkovou a pana Balcara. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:                Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 32-1 bylo schváleno.

2. Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Starosta požádal o přidání bodů :

Projednání žádosti paní Evy Vodičkové

Projednání žádosti Mikroregionu Nechanicko o finanční příspěvek

Schválení výběrové komise pro výběr nového zaměstnance na koupaliště

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností FCC HP s.r.o.

Výsledek hlasování:                Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nové hlasování o programu

Výsledek hlasování:            Pro     7        Proti     0    Zdrželi se    0

Usnesení č.32-2 bylo schváleno

3. Kontrola usnesení ze 31. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

4.  Projednání žádosti paní Evy Vodičkové o byt v domě čp.80

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Evy Vodičkové a navrhuje předání bytu dle pořadníku žádostí.

Výsledek hlasování:                Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

 Usnesení č. 32-4 bylo schváleno

5.Projednání žádosti  o poskytnutí dočasného ubytování uprchlíkům z Ukrajiny v kempu Lodín

ZO se dohodlo spíše na finanční a materiální podpoře.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční a materiální podporu na Ukrajinu.

Výsledek hlasování:                Pro     7  Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 32-5 bylo schváleno

6.Projednání žádosti o vytvoření parkovací plochy před domem čp.95

Žádost podaná bydlícími v domě čp.95.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce zamítá žádost o vytvoření parkovací plochy před domem čp.95.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 32-6 bylo schváleno

7.  Projednání dodatku č.1 smlouvy o dílo „rozšíření kempu Lodín“

Změna základových konstrukcí z pilotového založení na založení na pasech, změna standartu materiálu srubových chatek na finský smrk tl.70mm, prodloužení termínu předání a převzetí provedeného díla na 30.9.2022.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo na provedení stavby „rozšíření kempu Lodín – 2. a 3. etapa“

Výsledek hlasování:      Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 32-7 bylo schváleno

8. Schválení dodavatele na opravu – havárie kanalizace v obci Lodín

Není spočítána cena, bude projednáno na dalším ZO.

9. Projednání žádosti Mikroregionu Nechanicko       

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o finanční příspěvek  Mikroregionu Nechanicko ve výši 10.000,- Kč včetně smlouvy.

Výsledek hlasování:             Pro     7     Proti     0        Zdrželi se     0

Usnesení č. 32-9  bylo schváleno

10.Schválení výběrové komise pro výběr nového zaměstnance na koupaliště

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje komisi ve složení: Korbel, Dvořáková, Bartoň pro výběr nového zaměstnance na koupališti.

Výsledek hlasování:             Pro     7     Proti     0        Zdrželi se     0

Usnesení č. 32-10  bylo schváleno

11.Schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností FCC HP s.r.o.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Lodín a společností FCC HP s.r.o.

Výsledek hlasování:             Pro     7     Proti     0        Zdrželi se     0

Usnesení č. 32-11  bylo schváleno

12.Informace starosty a členů ZO 

Smlouva o smlouvě darovací s SÚS Královéhrad.kraje, možnost výměny okrajových pozemků

Žádost o příspěvek na pingpong turmaj pro dospělé

Projednání žádosti linky bezpečí, zamítá se

13. Diskuze

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                            Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                           Michal Balcar

                                                                                                                                             

 

 

V Lodíně dne 20.4.2022

 

 

Vyvěšeno: 20.4.2022

Sejmuto:   10.5.2022                                                            


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 09. 2022 10:04