IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > ZO ze dne 9.3.2022

ZO ze dne 9.3.2022Vyvěšeno: 16. 3. 2022
Sejmuto: 4. 4. 2022

Zápis a usnesení č. 31

ze 31. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 9.března 2022 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

Přítomni: 4 členi Zastupitelstva obce , omluveni: p.Šafařík, p.Balcar, pí.Veselková

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 30. zasedání ZO
 4. Schválení dodavatele pro výstavbu trafostanice v kempu Lodín
 5. Projednání nabídky na nákup lesního pozemku v k.ú. Lodín
 6. Projednání autorského dozoru k rozšíření kempu
 7. Schválení převodu finančních prostředků na obnovu kanalizace
 8. Informace starosty a členů ZO
 9. Diskuse k projednávaným bodům

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Lajbner, Bradna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pana Lajbnera a pana Bradnu. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:                Pro     4    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 31-1 bylo schváleno.

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Starosta požádal o přidání bodu č. 8: Schválení zprávy o uplatnění  územního plánu obce Lodín

Výsledek hlasování:                Pro     4    Proti     0       Zdrželi se    0

Nové hlasování o programu

    Výsledek hlasování:            Pro     4       Proti     0    Zdrželi se    0

Usnesení č.31-2 bylo schváleno

3. Kontrola usnesení ze 30. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

4. Schválení dodavatele pro výstavbu trafostanice v kempu Lodín

Celkem podané 4 cenové nabídky. Martin Očenášek 2.099.821,59 Kč s DPH, Patrik Česák-Eprom 2.174.600,77 Kč s DPH, Filup elektro 2.168.569,43 Kč s DPH, Eletrikon 1.997.380,04 Kč s DPH

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele pro výstavbu trafostanice v kempu Lodín fu. Eletrikon s částkou 1.997.380,04 Kč s DPH.

Výsledek hlasování:                Pro     4    Proti     0    Zdrželi se     0

 Usnesení č. 31-4 bylo schváleno

5. Projednání nabídky na nákup lesního pozemku v k.ú.Lodín

Nákup lesního pozemku, p.č. 336 o výměře 14.606m2

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup lesního pozemku p.č.336 v k.ú. Lodín za cenu 250.000,- Kč s DPH.

 Výsledek hlasování:                Pro     4   Proti     0    Zdrželi se     0

 Usnesení č. 31-5 bylo schváleno

6.Projednání autorského dozoru k rozšíření kempu

Fa.Prois-kontrola dodržování výstavby dle PD

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje autorským dozorem k rozšíření kempu firmu Prois za cenu 176.000,- Kč bez DPH.

 Výsledek hlasování:               Pro     4    Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 31-6 bylo schváleno

7.  Schválení převodu finančních prostředků na obnovu kanalizace

 Převod financí na zvláštní účet, odkud se bude čerpat pouze na obnovu kanalizace v obci.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje převod finančních prostředků na zvláštní účet zřízený u České spořitelny jako Fond obnovy kanalizace ve výši 7.000.000,- Kč a zároveň schvaluje RO č.2/2022. Případné čerpání a využití fin. prostředků na obnovu, modernizaci nebo údržbu kanalizace podléhá odsouhlasení ZO.

 Výsledek hlasování:      Pro     4    Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 31-7 bylo schváleno

8. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu obce Lodín

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje za použití § 55 odst.1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování Územního plánu Lodín za období 2017 – 2021, obsahující zadání Změny č.1 Územního plánu Lodín- doplnění.

 Výsledek hlasování:             Pro     4     Proti     0        Zdrželi se     0

Usnesení č. 31-8 bylo schváleno

9. Informace starosty a ZO

 • Akce kemp zahájena, vzhledem k nárůstu cen - změna použitého materiálu pro výstavbu chatek

9.1. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu použitého materiálu pro výstavbu   

        hrubé stavby chatek.

         Výsledek hlasování:             Pro     4     Proti     0        Zdrželi se     0

  Usnesení č. 31-9.1 bylo schváleno

 • Snížení nájmu v obecním obchodě, služba přístupná všem, velký nárůst cen za energie, pro nájemce neudržitelná

9.2. Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájmu v obecním obchodě na 100,- Kč bez DPH a to od 1.3.2022.

                 Výsledek hlasování:             Pro     4     Proti     0        Zdrželi se     0

 Usnesení č. 31-9.2 bylo schváleno

 • Valná hromada VAK

9.3. Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce  navrhuje delegovat na valnou hromadu VaK Hradec Králové paní Moniku Dvořákovou.

                 Výsledek hlasování:             Pro     4     Proti     0        Zdrželi se     0

 Usnesení č. 31-9.3 bylo schváleno

-  Kontrola finančního výboru proběhla bez námitek, ZO bere na vědomí

-  Žádost p.Korbela, pronájem část.pozemku č.260 v k.ú.Lodín

9.4. Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce  schvaluje záměr č. 1/2022 na  pronájem část.pozemku č.260 v k.ú.Lodín za částku 200,- Kč /rok včetně smlouvy.

                 Výsledek hlasování:             Pro     4     Proti     0        Zdrželi se     0

 Usnesení č. 31-9.4 bylo schváleno

-  Zatrubnění příkopu za kempem

-  Dotace na akci kanalizace Janatov – napojení na ČOV Lodín

9.5. Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce  schvaluje dodavatele na  zpracování  kompletní  žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zemědělství a z dotač.programu Králové-hradeckého kraje ve celkové výši  55.000,- Kč bez DPH.

                 Výsledek hlasování:             Pro     4     Proti     0        Zdrželi se     0

 Usnesení č. 31-9.5 bylo schváleno

 

 • Žádost domova důchodců Ústí nad Orlicí o finanční příspěvek, kde je umístěna pí.Žalská

       9.6.Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce  neschvaluje žádost DD o finanční příspěvek.

                 Výsledek hlasování:             Pro     4     Proti     0        Zdrželi se     0

 Usnesení č. 31-9.6 bylo schváleno

 

 • Výběr dřeva na stavbu chatek, bude ořech
 • OH Přísaha daruje za každý hlas získaný ve volbách v naší obci strom, tzn. 22 stromů
 • Akce Ukrajina, počkáme jako okolní obce s finanční podporou
 • RO č.1/2022 – ZO bere na vědomí

10. Diskuze

Kraus – nesouhlas s příspěvky na internetu a sociálních sítích ohledně ničení majetku obce, kdy dochází k “pranýřování“ možných viníků, nesouhlasí s  hospodařením obce a SMaSZ, kdy jde velký tok peněz na údržbu obce a na SMaSZ, minimum peněz z celkových rozpočtů obce za poslední roky jde na výstavbu či rozvoj  center zábavy pro děti, nesouhlas s výběrem vstupného na akci Karneval  pro děti (spolek Lodíňáci dostává dotaci od obce). SK Lodín po obci nic nechce , a přesto mají děti vše zdarma.

 

 

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                            Ověřovatelé zápisu: Aleš Bradna

                                                                                                                                          Petr Lajbner

                                                                                                                                             

V Lodíně dne 16.3.2022

 

Vyvěšeno: 16.3.2022

Sejmuto:   4.4.2022                                                          


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 29. 03. 2023 14:00