IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > ZO ze dne 19. 1. 2022

ZO ze dne 19. 1. 2022Vyvěšeno: 21. 1. 2022
Sejmuto: 6. 2. 2022

Zápis a usnesení č. 30

ze 30. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 19. ledna 2022 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 5 členů Zastupitelstva obce , omluveni: p. Šafařík, p. Bradna

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 29. zasedání ZO
 4. Projednání rozpočtů pro obecní spolky
 5. Projednání výběrového řízení na dodavatele trafostanice pro kemp Lodín
 6. Projednání vybudování travnaté plochy a studny na parcele č. 386/19
 7. Projednání nového nájemce obecního bytu v čp.80
 8. Projednání výběrového řízení na opravu obecního úřadu
 9. Informace starosty a členů ZO
 10. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Veselková, Lajbner

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu paní Veselkovou a pana Lajbnera. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     5    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 30-1 bylo schváleno.

 

2.      Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Starosta požádal o přidání  bodu č. 5 : Zrušení usnesení č. 28-8 ze dne 24. 11. 2021 a bodu č. 10: Schválení plánu financování obnovy kanalizace a zřízení samostatného účtu k tomuto účelu.

Výsledek hlasování:       Pro     5    Proti     0       Zdrželi se    0

Nové hlasování o programu

Výsledek hlasování:       Pro     5       Proti     0    Zdrželi se    0

Usnesení č.30-2 bylo schváleno

3.      Kontrola usnesení z 29. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

4.      Projednání rozpočtů obecních spolků

Všechny spolky si podaly řádné žádosti.

Rychlé šípy                                           15.000,- Kč

Rybářský spolek                                   35.000,- Kč

Starý Háj                                               27.000,- Kč

Spolek volejbalistů                                40.000,- Kč

SDH Lodín                                           100.000,- Kč

Spolek Lodíňáci                                   100.000,- Kč

Spolek seniorů Lodín a Janatov          100.000,- Kč

Dále žádost spolku Lodíňáci                  75.000,- Kč  (na podporu dětí a mládeže obce Lodín a Janatov)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo rozpočty a žádosti obecních spolků a schvaluje výše uvedené účelové dotace včetně smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro     5    Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 30-4 bylo schváleno

5.      Zrušení usnesení č.28-8 ze dne 24.11.2021

ZO se rozhodlo nebudovat travnatou plochu za bytovkou, tyto pozemky budou připravené do budoucna k výstavbě.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení 28-8 ze dne 24.11.2021.

Výsledek hlasování:       Pro     5   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 30-5 bylo schváleno

6.       Projednání výběrového řízení na dodavatele trafostanice pro kemp Lodín

Projektová cena stavby 1.530.000,- Kč bez DPH dle cen platných k datu 14. 5. 2021.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele trafostanice pro kemp Lodín a zároveň pověřuje ředitele SMaSZ p.Korbela jeho zadáním.

Výsledek hlasování:       Pro     5    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 30-6 bylo schváleno

7.      Projednání vybudování travnaté plochy a studny na parcele č. 386/19

Vybudování travnaté plochy dle původního plánu za kempem. Cena odhadem včetně všech prací 910 tis. s DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování travnaté plochy a studny na parcele č.386/19.

Výsledek hlasování:       Pro     5    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 30-7 bylo schváleno

8.      Projednání nového nájemce obecního bytu v čp.80

Tři žádosti v pořadníku, ale obec v současné době potřebuje udržet obchod, proto se ZO přiklání k variantě pronajmout byt nájemci obecního obchodu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nového nájemce obecního bytu čp.80 pana Van Hoa Hoanga od 1. 2. 2022.

Výsledek hlasování:             Pro     5     Proti     0        Zdrželi se     0

Usnesení č. 30-8 bylo schváleno

9.      Projednání výběrového řízení na opravu obecního úřadu

OÚ je ve špatném stavu, stará elektroinstalace, neúsporné vytápění, bortící se roh úřadu, prasklé stropy, chybí bezbariérový přístup. Budeme žádat o dotaci na opravu, PD je již připravena, schválení výb.řízení se započítává do plusových bodů při hodnocení kritérií u dotace.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu obecního úřadu a zároveň pověřuje starostu obce tímto úkonem.

Výsledek hlasování:       Pro        5    Proti     0      Zdrželi se     0

Usnesení č. 30-9 bylo schváleno

10.  Schválení plánu financování obnovy kanalizace a zřízení samostaného účtu

Je povinností mít zřízený fond na obnovu kanalizace, proto je zřízen účet, kam se bude ročně ukládat min.750tis/tato částka vychází z metodického pokynu MZe/, které budou použity pouze na opravy a obnovu kanalizace.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje plán financování obnovy kanalizace a zřízení samostatného účtu

Výsledek hlasování:       Pro        5   Proti     0      Zdrželi se     0

Usnesení č. 30-10 bylo schváleno

11.  Informace starosty a ZO

 • Informační spot – nabíjení elektrokol, defibrilátor atd., sice výhodná dotace, ale ve finále vysoká cena, poohlédneme se po levnější variantě
 • Ohledně známek na popelnici na číslo popisné, kdo chce z nepřihlášených občanů v obci popelnici a svoz, musí se obrátit na FCC Lodín, kde po sepsání smlouvy dostane modrou známku, smlouvu mohou sepsat i ti, kdo chtějí svoz další popelnice, FCC všem nabídne cenu, jakou platí obec – tzn. výhodnější
 • Na dotaz, zda má Lodín výhodnější ceny za svoz popelnic a za uložení odpadu, ano má, ale i tak se platí měsíčně za svoz popelnic 25 tisíc korun /za rok 300 tisíc/ a za svoz veškerého tříděného i komunálního odpadu jsme v loňském roce zaplatili jako obec 800 tisíc + další položka bioodpad
 • Stočné – je potřeba řešit směrnici
 • Klapla dotace pro našeho nájemce v obchodě na provozní náklady ve výši 50.000,- Kč, dotační program je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
 • RO č.7 – bereme na vědomí
 • Kemp – zpoždění stavby, dodavatel má problémy sehnat firmu co by vyvrtala piloty do navážky, stavba se oficiálně předává v únoru
 • Koncem ledna předání stavby „oprava kanalizace od Vojtěchových po hospodu“

12.  Diskuse

 • Paní Gallová se dotazovala, kde že bude to hřiště, dále jí není umožněn průchod za kempem při venčení psa, starosta se pokusí zařídit, ale v nejbližší době započne stavba a jistě bude průchod zakázán z důvodu bezpečnosti práce.
 • Pan Korbel: aby byl zajištěn bezpečný průchod kolem chodníku od Strnadových po Dvořákovi při opravě kanalizace v této ulici, hlavně kvůli dětem, starosta odpověděl, že zajistí dodavatel.

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                          Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                           Petr Lajbner

V Lodíně dne 21.1.2022

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 09. 2022 10:06