IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2018 > Zápis ZO ze dne 4. 4. 2018

 Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce dne 4. 4. 2018

 

Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p. Dana Fučíková.

Návrh programu: 

 1. Zahájení – schválení programu zasedání.
 2. Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola usnesení z 37. zasedání ZO.
 4. Projednání vlastnictví pomníku v Janatově.
 5. Projednání a schválení účelových dotací pro děti z Lodína a Janatova, které jsou organizovány v zájmových útvarech.
 6. Projednání a schválení účelové dotace pro SDH Lodín.
 7. Informace starosty.
 8. Diskuze.
 9. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil a požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ: Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta přednesl ke schválení návrh na zapisovatele p. Fučíkovou a ověřovatele zápisu p. Dvořákovou Moniku a Františka Vítka.  

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 37. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Projednání vlastnictví pomníku v Janatově.

USNESENÍ: ZO.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0

 

Ad. 5. Projednání a schválení dotací pro děti z Lodína a Janatova, které jsou organizovány v zájmových organizacích

USNESENÍ: ZO návrh na poskytování dotací pro děti z Lodína a Janatova, které jsou organizovány v zájmových organizacích, schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 6. Projednání a schválení účelové dotace pro SDH Lodín ve výši 49 000,- Kč.

USNESENÍ: ZO přednesenou žádost o účelovou dotaci včetně smlouvy ve výši 49 000,- Kč pro SDH Lodín schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

Ad. 10. Starosta přednesl ZO následující informace:

 

 • Seznámil s rozpočtovým opatřením č. 2/2018
 • Seznámil s rozpočtovým opatřením č. 3/2018

USNESENÍ: ZO rozpočtové opatření č. 2/2018 vzalo na vědomí.

Rozpočtové opatření č. 3/2018 schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

 • Přednesl ke schválení žádost o účelovou dotaci spolku Lodíňáci ve výši 49 000,- Kč.

USNESENÍ: ZO účelovou dotaci včetně smlouvy pro spolek Lodíňáci ve výši 49 000,- Kč schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

 • Přednesl ke schválení žádost o účelovou včetně smlouvy dotaci SMaSZ Lodín ve výši 375 439,- Kč

USNESENÍ: ZO účelovou dotaci včetně smlouvy ve výši 375 349,- Kč pro příspěvkovou organizace SMaSZ Lodín schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

 • Přednesl ke schválení žádost o účelovou dotaci včetně smlouvy ve výši 10 000,- Kč pro Mikroregion Nechanicko.

USNESENÍ: ZO žádost Mikroregionu Nechanicko o účelovou dotaci ve výši 10 000,- Kč schválilo.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

 • Seznámil s žádostí p. Vitáka, ve které žádá o zrušení usnesení z roku 2016, které se týká pořádání akcí obecních spolku v rybářském zázemí u rybníka Močidlo v Lodíně, a obnovení usnesení z roku 2005.

USNESENÍ: ZO k žádosti p. Vitáka konstatuje, že zmiňované usnesení z r. 2016 zůstává v platnosti. Schvaluje povinnost ohlašování akcí ve zmiňovaném zařízení vždy 14 dnů před jejich konáním na obecním úřadu.

 

Ad. 11 Diskuse k projednávanému programu nebyla. V další diskusi vystoupili občané:

 • Perglová žádá o sjednání nápravy v sekání trávy na stavební parcele mezi

stavebními parcelami č. 270/46 a 270/49. Odpověděl starosta.

 • Dvořáková Monika vyzvala přítomné k účasti na akci Ukliďme Česko, která se koná v sobotu 7. dubna 2018

 

Ad. 12. Vzhledem k tomu, že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků, starosta zasedání ukončil v 18,50 hodin.

  

Zapsala: Dana Fučíková

  

Ověřovatelé zápisu:                 MonikaDvořáková                  František Vítek

 

 

 

           

                                               Milan Batroň, starosta