IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2017 > Zápis ZO ze dne 22. 2. 2017

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce dne 22. 2. 2017

 

 

Zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO), viz prezenční listina. Na zasedání byla přizvána vedoucí příspěvkové organizace SMaSZ Lodín paní Jitka Zmítková.

 

Návrh programu:

 1. Zahájení kontrola usnášeníschopnosti a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 27. zasedání ZO.
 4. Schválení žádostí o finanční dotace obecních spolků a SK Bystřian Kunčice
 5. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy Petrovice.
 6. Projednání půjčovního řádu obce Lodín.
 7. Informace starosty.
 8. Diskuse.
 9. Závěr.

 

Ad. 1. Starosta zahájil zasedání konstatováním, že ZO je usnášení schopné. Dále přednesl návrh na zapisovatele zápisu ze zasedání Moniku Dvořákovou a ověřovatele zápisu pana Jaromíra Pelánka a Moniku Dvořákovou.

USNESENÍ: ZO schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu tak, jak bylo předneseno starostou.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 2. Starosta požádal ZO o schválení programu zasedání.

USNESENÍ: Program zasedání byl členy ZO schválen.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0.

 

Ad. 3. Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 27. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad. 4. Starosta přednesl žádosti o finanční příspěvky obecních spolků:

Spolek Lodíňáci, Spolek seniorů – Lodín a Janatov, Rybářský spolek obce Lodín, Mysliveckého sdružení Starý háj a Sportovního klubu  Bystřian Kunčice. Všechny tyto spolky podaly žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lodín prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

USNESENÍ: ZO schválilo poskytnout dotace a veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu obce Lodín těmto spolkům:

 • Spolku Lodíňáci dotaci ve výši 49 000,- Kč
 • Spolku seniorů – Lodín a Janatov ve výši 49 000,- Kč
 • Rybářskému spolku Lodín ve výši 25 000,- Kč
 • Mysliveckému sdružení Starý Háj ve výši 25 000,- Kč
 • SK Bystřian Kunčice ve výši 15 000,- Kč.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0

 

Ad. 5. Starosta přednesl dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Petrovice.

USNESENÍ: ZO dohodu schválilo

Hlasování:  Pro 5 – 0 – 0 

Ad. 6. Starosta seznámil s připravovaným půjčovním  řádem, ve kterém bude uvedeno, které věci budou půjčovány, výše půjčovného a zálohy na půjčené věci. Po stanovení a schválení půjčovního řádu budou o půjčené věci vést evidenci členové SDH Lodín.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí.

 

 

Ad. 7. Starosta podal ZO následující informace:

 • O finanční rozvaze za dozor na vedení stanovení vodoprávní evidence vodohospodářských zařízení ve správě obce Lodín za rok 2017 a následující, se společností s r. o. EKOLSERVIS Nová Paka.
 • Seznámil s výsledkem výběru dodavatele na opravu sprch v sociálním zařízení kempu Lodín a s návrhem výběrové komise oslovit jako dodavatele spol. KTS-AME Hradec Králové.
 • Upřesnil výši převodu částky nevyčerpaných dotací na doplňkovou činnost PO SMaSZ Lodín za rok 2016, která činí 877 267,60 Kč, a vratkou dotace na hlavní činnost, která po opravě ze strany SMaSZ skutečně činí 986 661,61 Kč, původně 988 400,61 Kč.

USNESENÍ: ZO bere informaci na vědomí, schvaluje dodavatele na opravu sociálního zařízení v kempu spol. KTS AME Hradec Králové a opravu částky vratky dotace od SMaSZ Lodín ve výši 986 661,61 Kč.

Hlasování: Pro 5 – 0 – 0

 

 

Ad. 8. Diskuse:

 • Viták se dotazuje na anonymní dopis, který obdržel do schránky, ve věci kontroly platů na SMaSZ Lodín. Odpověděl starosta - o dopisu není OÚ nic známo.
 • Okrouhlický Roman se dotazuje, proč se budou na koupaliště přibírat strojníci. Odpověděl starosta, že současní pracovníci již dlouhodobě marodí a není zřejmé, zda do práce nastoupí. Proto je nutno sezónu koupaliště zajistit.
 • Zmítková se dotázala, zda budou dva strojníci stačit. Odpověděl starosta - v případě potřeby dalších bude řešeno.
 • Dvořák Jiří se dotázal, zda oprava sprch v kempu má řádný rozpis na provedené práce. Odpověděla p. Zmítková - je v souladu se zadávacími podmínkami.
 • Motlík se dotázal, zda vedení spolku Lodíňáci není v rozporu se střetem zájmu, protože v jeho vedení je starosta a členka ZO. Žádá o ověření. Zajistí starosta.
 • Svoboda se dotázal, zda je již vybrán nový nájemce obecní hospody. Opověděl starosta - výběr bude po 3. 3. 2017.

 

Ad. 9. Závěr.

Program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvku. Starosta ukončil zasedání v 18.30 hodin.

 

 Zapsala: Monika Dvořáková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaromír Pelánek                   Monika Dvořáková

 

 

                                                                                Milan Bartoň, starosta