IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2019 > Zápis ZO ze dne 20. 2. 2019

Zápis a usnesení č. 4

ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 20.2.2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno:  6 členů Zastupitelstva obce, 1 omluven

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 3. zasedání ZO
 4. Projednání odkupu budovy obchodu v obci Lodín
 5. Projednání výstavby plechové haly na pozemku 512/15v k.ú.Lodín
 6. Výběr nájemce obecního hostince
 7. Rozpočtová opatření
 8. Informace starosty
 9. Diskuse

 

 1. Zahájení


Zasedání zahájil a vedl starosta obce, Milan Bartoň.

Návrh zapisovatele: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: Ing.Jana Veselková, Michal Balcar

Návrhová komise: Ing.David Antoš

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Ing.Janu Veselkovou a Michala Balcara. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou. Návrhovou komisi ve složení: Ing.David Antoš.

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 4-1 bylo schváleno.

 

 

2.     Schválení programu

 

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí      

 

 

3.     Kontrola usnesení ze 3.zasedání ZO Lodín

 

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

Pan Antoš dodal k bodu 2.etapy kempu: pro prohlédnutí všech materiálů bylo zjištěno propadnutí stanoviska síťařů a chybělo stanovisko hlavnícho architekta, je zažádnáno a až bude vše vyřešeno, bude moci žádat v Nechanicích.

Starosta: ČOV Lodín- technologové začnou spouštět koncem února

                 Studie na Janatov – byli osloveni architekti kvůli cenové nabídce, zhotovení geod.zaměření

 

Usnesení: ZO vzalo na vědomí

 

4.     Projednání odkupu budovy obchodu v obci Lodín

 

Starosta oznámil, že ho navštívil zástupce spol. Agroconsulting a nabídl obci k odkupu budovu obchodu a to za částku 2,9mil Kč. Starosta nechal vypracovat dokument s názvem „vyjádření k obvyklé ceně“, odhadní cena je 1,2mil. Budova není v dobrém stavu, zatéká do ní.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k učinění protinabídky ve výši 2mil.Kč na odkup obchodu a umožnění prohlídky nemovitosti před možných nákupem.

        

 Výsledek hlasování:      Pro     6     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 4-4 bylo schváleno.

 

 

5.     Projednání výstavby plechové haly na pozemku 512/15 v k.ú.Lodín

 

Starosta oznámil, že do obce přijde nový vůz, a to velkokapacitní cisterna z Nového Bydžova, která by měla nahradit stávající, již však technicky nezpůsobilý cisternový vůz. Rozměrově se však nevejde do garáže na OÚ. Po úvahách došlo ZO k nápadu vybudovat nové zázemí pro naši JPO5, a to na bývalém „hřišti u školy“. Jednalo by se zateplenou halu, kde by bylo veškeré zázemí pro techniku a vybavení SDH Lodín, včetně klubovny. V prostorách OÚ by tak  vznikly volné prostory, které by mohly používat spolky obce.

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Lodín k zadání projektové dokumentace nové hasičárny na pozemku 512/15 v k.ú.Lodín.

 

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 4-5 bylo schváleno

 

 

6.     Výběr nájemce obecního hostince

 

Výběrová komise ve složení Ing.David Antoš /předseda komise/, Petr Lajbner, Ing.Jana Veselková, Aleš Bradna vybrali nakonec jediného zájemce o obecní hostinec a doporučují ho ZO ke schválení.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nové nájemce obecního hostince, a to manžele Dlabovy.

 

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 4-6 bylo schváleno

 

 

7.     Rozpočtové opatření

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ruší bod č.7 .

 

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 4-7 bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

 

 

8.     Informace starosty

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, u nově vystavěné trafostanice přibude elektrický sloup, který bude  sloužit pro koupaliště

8.1  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  a dohodu o umístění stavby č.4-12-2018450.

 

        Výsledek hlasování:              Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

        Usnesení č. 4-8 bylo schváleno

 

Zastupitelé obce se dohodli, že od března 2019 budou úřední dny v pondělí a ve středu, a to vždy

od 16 do 18 hodin.

 

ZO musí pověřit starostu k zajištění projektové dokumentace na odkanalizování Janatova.

8.2  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Lodín k zajištění výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na odkanalizování Janatova.

 

        Výsledek hlasování:              Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

        Usnesení č. 4-8.2 bylo schváleno

 

9.       Diskuse

 

 • Realizace cesty na Janatov, snad 2019, nové informace nemáme
 • Dokončení chodníku u Rybářových + možný přechod, po kolaudaci cesty na Nechanice
 • Propadlá cesta před lesem na Nechanice

 

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Ing.Jana Veselková

                                                                                                                                              Michal Balcar

              

 

 

V Lodíně dne 23.2.2019

 

 

Vyvěšeno:    4.3.2019

 

Sejmuto:      21.3.2019