IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2
Obecní ples 2024
VYHLÁŠENÍ SBĚRU TEXTILU PRO DIAKONII BROUMOV
Výprodej betonových výrobků ve II. jakosti
3
4 5 6 7
Hlášení prodej kuřic
8
Oslava MDŽ se seniory a archeologie Lodína a okolí
9 10
11
SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2024
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Karneval pro děti 2024
24
25 26 27 28 29 30 31
Hlášení 26.1.2024
Poplatky v roce 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2019 > Zápis ZO ze dne 19. 12. 2019

Zápis a usnesení č. 12

ze 12. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 19.12.2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: všech 7 členů ZO

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usneseni z 11. zasedání ZO
 4. Projednání žádostí obecních spolků o účelové dotace z rozpočtu obce
 5. Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro knihovnu města Hradec Králové
 6. Projednání ceny stočného pro rok 2020
 7. Schválení dodavatele PD na „ohřev vody na koupališti“
 8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 73
 9. Projednání žádosti o finanční příspěvek včelařskému spolku Nechanice
 10. Projednání ceny nájemného za obřadní síň
 11. Projednání výše nájmů v prostorech pro podnikání v čp. 80
 12. Projednání zmařené investice na výstavbu wellness
 13. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
 14. Rozpočtové opatření
 15. Diskuse

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: p. Balcar, p. Lajbner

Návrhová komise: Ing. David Antoš

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu p. Balcara a p. Lajbnera. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Antoš.

     Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0
    
Usnesení č. 12-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze. Navrhuje přidat bod: Účelová dotace na SMaSZ.

    Výsledek hlasování:             Pro     7         Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaného bodu.

    Výsledek hlasování:                Pro     7         Proti     0       Zdrželi se  
    Usnesení č. 12-2 bylo schváleno

 

      3.     Kontrola usnesení z 11. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí.

  

4.       Projednání žádostí obecních spolků o účelové dotace z rozpočtu obce

Všechny spolky si podaly řádně rozpočty a žádosti.

Rychlé šípy – 15.000,-

Rybářský spolek – 25.000,-

Starý Háj – 27.000,-

Spolek volejbalistů – 40.000,-

SDH Lodín – 80.000,-

Spolek Lodíňáci – 100.000,-

Spolek seniorů Lodín a Janatov – 100.000,-

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené účelové dotace včetně smlouvy.

     Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
    
Usnesení č. 12-4 bylo schváleno

  

        5.    Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro knihovnu města Hradec Králové

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 5.500,- Kč pro knihovnu města HK.

     Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
    
Usnesení č. 12-5 bylo schváleno.

 

      6.     Projednání ceny stočného pro rok 2020

V tuto chvíli je cena stočného 13,50 Kč s DPH za cbm/486,- Kč/osobu. Obec doplácí 1,28 mil bez DPH. Nejsou započítány odpisy a prostředky na obnovu (což znamená, že tyto prostředky jdou též za obcí).

V době, kdy se na ČOV koná, dodělává, kolauduje, investuje, lze navýšit částku stočného v jakékoliv výši, v době, kdy půjde pouze o provoz čistírny, lze navýšit poplatek o 3-7 % ročně. Optimální navýšení na 27,- Kč za cbm na osobu.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje zvýšit cenu stočného na rok 2020 na 972,- Kč včetně       DPH na osobu/rok.

      Výsledek hlasování:  Pro     5   Proti     2 (Veselková, Lajbner)   Zdrželi se     0
     
Usnesení č. 12-6 bylo schváleno

  

       7.    Schválení dodavatele PD na „ohřev vody na koupališti“

Byly poptány 3 firmy na zhotovení projektové dokumentace.

Ateliér Zídka HK…………………………..………..228.448,- Kč

KTS-AME s.r.o., HK…………………………………255.189,-Kč

Ing.arch. A.Benešová, HK……………………….235.950,-Kč

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na projektovou dokumentaci na ohřev vody na koupališti ateliér Zídka Hradec Králové za cenu 228.448,- Kč.

 

      Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
     
Usnesení č. 12-7 bylo schváleno

  8.     Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 73

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 73

     Výsledek hlasování:   Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
     Usnesení č. 12-8 bylo schváleno

 

   9.      Projednání žádosti o finanční příspěvek včelařskému spolku Nechanice

Bude poptáno a projednáno v lednu na ZO.

 

   10.     Projednání ceny nájemného za obřadní síň

Ponecháno ve stejné výši.

 

  11.   Projednání výše nájmů v prostorech pro podnikání v čp.80

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje zvýšit nájemné v prostorech pro podnikání v čp. 80 na 1.000,- Kč za místnost/měsíc.

     Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
    
Usnesení č. 12-11 bylo schváleno

  

 12.      Projednání zmařené investice na výstavbu wellness

Wellness se stavět nebude, musí se odstranit z inventarizačního seznamu obce. Starosta nechal udělat stanovisko k předanému rozpočtu Wellness Lodín, když byl upozorněn na vysoký rozpočet dané akce. Ing. Antoš nesouhlasí s vyhozenými penězi za posudek, když se má akce prohlásit za zmařenou.

ZO vzalo na vědomí.

 

 13.    Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

  
       Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
 
      Usnesení č. 12-13 bylo schváleno

 

  14.   Schválení účelové dotace na SMaSZ Lodín

 Žádost SMaSZ o dotaci, aby mohla zaplatit firmě OK zahrady.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účelovou dotaci na SMaSZ ve výši 187.176,-Kč.

      Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
      Usnesení č. 12-14 bylo schváleno

  

15.    Rozpočtové opatření č.13

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13.

      Výsledek hlasování:                Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     1 (Antoš)
     
Usnesení č. 12-15 bylo schváleno.

  

        16.       Diskuse

 • p. Korbel – termín inventur
 • p. Antoš – rezignace na zastupitelský mandát
 • p. Lajbner – zda jsou zde případy otrávených psů – nejsou potvrzené
 • p. Dvořák Jiří – kolik bude stát investice na ohřev vody na koupališti – cca 3mil.
 • p. Motlík – kolik je uspořených peněz na účtech – včetně běžného účtu asi 70mil.
 • p. Dvořák – jak vypadá výstavba nového kempu – snad po další sezoně /sociálky a základy/

 

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Michal Balcar

                                                                                                                                               Petr Lajbner

  

V Lodíně dne 29.12.2019

Vyvěšeno:    29.12.2019

Sejmuto: