IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2019 > Zápis ZO ze dne 19. 12. 2019

Zápis a usnesení č. 12

ze 12. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 19.12.2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: všech 7 členů ZO

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usneseni z 11. zasedání ZO
 4. Projednání žádostí obecních spolků o účelové dotace z rozpočtu obce
 5. Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro knihovnu města Hradec Králové
 6. Projednání ceny stočného pro rok 2020
 7. Schválení dodavatele PD na „ohřev vody na koupališti“
 8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 73
 9. Projednání žádosti o finanční příspěvek včelařskému spolku Nechanice
 10. Projednání ceny nájemného za obřadní síň
 11. Projednání výše nájmů v prostorech pro podnikání v čp. 80
 12. Projednání zmařené investice na výstavbu wellness
 13. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
 14. Rozpočtové opatření
 15. Diskuse

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: p. Balcar, p. Lajbner

Návrhová komise: Ing. David Antoš

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu p. Balcara a p. Lajbnera. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Antoš.

     Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0
    
Usnesení č. 12-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze. Navrhuje přidat bod: Účelová dotace na SMaSZ.

    Výsledek hlasování:             Pro     7         Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaného bodu.

    Výsledek hlasování:                Pro     7         Proti     0       Zdrželi se  
    Usnesení č. 12-2 bylo schváleno

 

      3.     Kontrola usnesení z 11. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí.

  

4.       Projednání žádostí obecních spolků o účelové dotace z rozpočtu obce

Všechny spolky si podaly řádně rozpočty a žádosti.

Rychlé šípy – 15.000,-

Rybářský spolek – 25.000,-

Starý Háj – 27.000,-

Spolek volejbalistů – 40.000,-

SDH Lodín – 80.000,-

Spolek Lodíňáci – 100.000,-

Spolek seniorů Lodín a Janatov – 100.000,-

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené účelové dotace včetně smlouvy.

     Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
    
Usnesení č. 12-4 bylo schváleno

  

        5.    Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro knihovnu města Hradec Králové

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 5.500,- Kč pro knihovnu města HK.

     Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
    
Usnesení č. 12-5 bylo schváleno.

 

      6.     Projednání ceny stočného pro rok 2020

V tuto chvíli je cena stočného 13,50 Kč s DPH za cbm/486,- Kč/osobu. Obec doplácí 1,28 mil bez DPH. Nejsou započítány odpisy a prostředky na obnovu (což znamená, že tyto prostředky jdou též za obcí).

V době, kdy se na ČOV koná, dodělává, kolauduje, investuje, lze navýšit částku stočného v jakékoliv výši, v době, kdy půjde pouze o provoz čistírny, lze navýšit poplatek o 3-7 % ročně. Optimální navýšení na 27,- Kč za cbm na osobu.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje zvýšit cenu stočného na rok 2020 na 972,- Kč včetně       DPH na osobu/rok.

      Výsledek hlasování:  Pro     5   Proti     2 (Veselková, Lajbner)   Zdrželi se     0
     
Usnesení č. 12-6 bylo schváleno

  

       7.    Schválení dodavatele PD na „ohřev vody na koupališti“

Byly poptány 3 firmy na zhotovení projektové dokumentace.

Ateliér Zídka HK…………………………..………..228.448,- Kč

KTS-AME s.r.o., HK…………………………………255.189,-Kč

Ing.arch. A.Benešová, HK……………………….235.950,-Kč

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na projektovou dokumentaci na ohřev vody na koupališti ateliér Zídka Hradec Králové za cenu 228.448,- Kč.

 

      Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
     
Usnesení č. 12-7 bylo schváleno

  8.     Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 73

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 73

     Výsledek hlasování:   Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
     Usnesení č. 12-8 bylo schváleno

 

   9.      Projednání žádosti o finanční příspěvek včelařskému spolku Nechanice

Bude poptáno a projednáno v lednu na ZO.

 

   10.     Projednání ceny nájemného za obřadní síň

Ponecháno ve stejné výši.

 

  11.   Projednání výše nájmů v prostorech pro podnikání v čp.80

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje zvýšit nájemné v prostorech pro podnikání v čp. 80 na 1.000,- Kč za místnost/měsíc.

     Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
    
Usnesení č. 12-11 bylo schváleno

  

 12.      Projednání zmařené investice na výstavbu wellness

Wellness se stavět nebude, musí se odstranit z inventarizačního seznamu obce. Starosta nechal udělat stanovisko k předanému rozpočtu Wellness Lodín, když byl upozorněn na vysoký rozpočet dané akce. Ing. Antoš nesouhlasí s vyhozenými penězi za posudek, když se má akce prohlásit za zmařenou.

ZO vzalo na vědomí.

 

 13.    Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

  
       Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
 
      Usnesení č. 12-13 bylo schváleno

 

  14.   Schválení účelové dotace na SMaSZ Lodín

 Žádost SMaSZ o dotaci, aby mohla zaplatit firmě OK zahrady.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účelovou dotaci na SMaSZ ve výši 187.176,-Kč.

      Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0
      Usnesení č. 12-14 bylo schváleno

  

15.    Rozpočtové opatření č.13

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13.

      Výsledek hlasování:                Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     1 (Antoš)
     
Usnesení č. 12-15 bylo schváleno.

  

        16.       Diskuse

 • p. Korbel – termín inventur
 • p. Antoš – rezignace na zastupitelský mandát
 • p. Lajbner – zda jsou zde případy otrávených psů – nejsou potvrzené
 • p. Dvořák Jiří – kolik bude stát investice na ohřev vody na koupališti – cca 3mil.
 • p. Motlík – kolik je uspořených peněz na účtech – včetně běžného účtu asi 70mil.
 • p. Dvořák – jak vypadá výstavba nového kempu – snad po další sezoně /sociálky a základy/

 

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Michal Balcar

                                                                                                                                               Petr Lajbner

  

V Lodíně dne 29.12.2019

Vyvěšeno:    29.12.2019

Sejmuto: