IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2
Obecní ples 2024
VYHLÁŠENÍ SBĚRU TEXTILU PRO DIAKONII BROUMOV
Výprodej betonových výrobků ve II. jakosti
3
4 5 6 7
Hlášení prodej kuřic
8
Oslava MDŽ se seniory a archeologie Lodína a okolí
9 10
11
SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2024
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Karneval pro děti 2024
24
25 26 27 28 29 30 31
Hlášení 26.1.2024
Poplatky v roce 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2020 > Zápis ze ZO ze dne 26. 8. 2020

Zápis a usnesení č. 17

ze 17. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 26.8.2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 16. zasedání ZO
 4. Schválení zhotovitele výstavby nové požární zbrojnice
 5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
 6. Schválení vyhlášení referenda o rozšíření skládky odadu
 7. Schválení vyvěšení záměru o prodeji pozemků v k.ú. Lodín (rozšíření skládky)
 8. Projednání opravy komunikace v uličce u Pavlíčků
 9. Rozpočtová opatření
 10. Informace starosty
 11. Diskuse

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: p. Bradna, p. Šafařík

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu PhDr. Richarda Šafaříka a Aleše Bradnu. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 17-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o změnu názvu bodu č.6  a to: Schválení přípravného výboru pro místní referendum a  přidání bodu 9. Projednání nákupu stranového mulčovače

Výsledek hlasování:            Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

 

Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č.17-2 bylo schváleno

 

      3.     Kontrola usnesení ze 16. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

 

4.       Schválení zhotovitele výstavby nové požární zbrojnice

Předseda výběrové komise p. Lajbner nás seznámil s výsledky elektronického výběrového řízení, které bylo řádně ukončeno. Výběrového řízení se zúčastnilo 5 firem, hodnotící kritéria  byla: nabídková cena v Kč – váha 60%, doba realizace v kalendářních dnech – 40%.

Nejvyšší počet bodů získala fa. Matex HK s. r. o. s nabídkou ve výši 6.533.926,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele pro výstavbu nové požární zbrojnice firmu Matex HK s. r. o.  za částku 6.533.926,- Kč bez DPH  včetně smlouvy.

Výsledek hlasování:              Pro     5   Proti     2/Dvořáková, Veselková/     Zdrželi se     0

Usnesení č. 17- 4 bylo schváleno

 

        5.    Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018450/VB/1

Jedná se o přeložku transf.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení břemene č. IV-12-2018450/VB/1 s firmou Matex HK s. r. o.

 Výsledek hlasování:              Pro     7   Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 17-5 bylo schváleno

 

6.       Schválení přípravného výboru pro referendum ohledně rozšíření skládky

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje do přípravného výboru pí.Veselkovou, p. Šafaříka a p. Lajbnera.

 

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 17-6 bylo schváleno

 

 7.       Schválení vyvěšení záměru o prodeji pozemků v k.ú. Lodín (rozšíření skládky)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr o prodeji pozemků až po výsledcích místního referenda.

 

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 17-7 bylo schváleno

                       

  8.     Projednání opravy komunikace v uličce u Pavlíčků

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu poptat další firmy pro tuto opravu.

 

Výsledek hlasování:      Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 17-8 bylo schváleno

 

   9.      Projednání nákupu stranového mulčovače

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu poptat další firmy na nákup tohoto zařízení.

Výsledek hlasování:      Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 17-9 bylo schváleno

  

   10.     Rozpočtová opatření č.8, 9

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č.8 a schvaluje RO č.9.

 

Výsledek hlasování:      Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 17-10 bylo schváleno

  

  11.   Informace starosty

 • Žádost pí. Sehnoutkové na nákup profi myčky do kempu a na koupaliště
 • Výpověď nájemce obecního hostince k 31.8.2020. Výběrem nového nájemce starosta pověřuje pí.Dvořákovou,p.Bradnu, p.Balcara
 • Žádost o vytvoření travnaté plochy v Lodíně

  

  12.   Diskuse

 

  

Zapsala: Dana Fučíková                                                                 Ověřovatelé zápisu: Richard Šafařík

                                                                                                                                               Aleš Bradna

 

V Lodíně dne 26.8.2020

  

Vyvěšeno:   27.8.2020

 Sejmuto: