IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2020 > Zápis ze ZO ze dne 26. 8. 2020

Zápis a usnesení č. 17

ze 17. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 26.8.2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 16. zasedání ZO
 4. Schválení zhotovitele výstavby nové požární zbrojnice
 5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
 6. Schválení vyhlášení referenda o rozšíření skládky odadu
 7. Schválení vyvěšení záměru o prodeji pozemků v k.ú. Lodín (rozšíření skládky)
 8. Projednání opravy komunikace v uličce u Pavlíčků
 9. Rozpočtová opatření
 10. Informace starosty
 11. Diskuse

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: p. Bradna, p. Šafařík

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu PhDr. Richarda Šafaříka a Aleše Bradnu. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 17-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o změnu názvu bodu č.6  a to: Schválení přípravného výboru pro místní referendum a  přidání bodu 9. Projednání nákupu stranového mulčovače

Výsledek hlasování:            Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

 

Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č.17-2 bylo schváleno

 

      3.     Kontrola usnesení ze 16. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

 

4.       Schválení zhotovitele výstavby nové požární zbrojnice

Předseda výběrové komise p. Lajbner nás seznámil s výsledky elektronického výběrového řízení, které bylo řádně ukončeno. Výběrového řízení se zúčastnilo 5 firem, hodnotící kritéria  byla: nabídková cena v Kč – váha 60%, doba realizace v kalendářních dnech – 40%.

Nejvyšší počet bodů získala fa. Matex HK s. r. o. s nabídkou ve výši 6.533.926,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele pro výstavbu nové požární zbrojnice firmu Matex HK s. r. o.  za částku 6.533.926,- Kč bez DPH  včetně smlouvy.

Výsledek hlasování:              Pro     5   Proti     2/Dvořáková, Veselková/     Zdrželi se     0

Usnesení č. 17- 4 bylo schváleno

 

        5.    Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018450/VB/1

Jedná se o přeložku transf.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení břemene č. IV-12-2018450/VB/1 s firmou Matex HK s. r. o.

 Výsledek hlasování:              Pro     7   Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 17-5 bylo schváleno

 

6.       Schválení přípravného výboru pro referendum ohledně rozšíření skládky

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje do přípravného výboru pí.Veselkovou, p. Šafaříka a p. Lajbnera.

 

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 17-6 bylo schváleno

 

 7.       Schválení vyvěšení záměru o prodeji pozemků v k.ú. Lodín (rozšíření skládky)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr o prodeji pozemků až po výsledcích místního referenda.

 

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 17-7 bylo schváleno

                       

  8.     Projednání opravy komunikace v uličce u Pavlíčků

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu poptat další firmy pro tuto opravu.

 

Výsledek hlasování:      Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 17-8 bylo schváleno

 

   9.      Projednání nákupu stranového mulčovače

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu poptat další firmy na nákup tohoto zařízení.

Výsledek hlasování:      Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 17-9 bylo schváleno

  

   10.     Rozpočtová opatření č.8, 9

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č.8 a schvaluje RO č.9.

 

Výsledek hlasování:      Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 17-10 bylo schváleno

  

  11.   Informace starosty

 • Žádost pí. Sehnoutkové na nákup profi myčky do kempu a na koupaliště
 • Výpověď nájemce obecního hostince k 31.8.2020. Výběrem nového nájemce starosta pověřuje pí.Dvořákovou,p.Bradnu, p.Balcara
 • Žádost o vytvoření travnaté plochy v Lodíně

  

  12.   Diskuse

 

  

Zapsala: Dana Fučíková                                                                 Ověřovatelé zápisu: Richard Šafařík

                                                                                                                                               Aleš Bradna

 

V Lodíně dne 26.8.2020

  

Vyvěšeno:   27.8.2020

 Sejmuto: