IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21
Všichni chceme stárnout doma
22 23 24 25
Rybářské závody 2024
26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2020 > Zápis ze ZO ze dne 29. 4. 2020

Zápis a usnesení č. 15

z 15. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 29. 4. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce Lodín

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 14. zasedání ZO
 4. Projednání žádosti o dotaci Rybářského spolku Lodín
 5. Projednání nákupu programu Codexis
 6. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 7. Rozpočtová opatření
 8. Informace starosty
 9. Diskuse

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: pí. Veselková, p. Bradna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Janu Veselkovou a Aleše Bradnu. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 15-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

 

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání bodů: Prominutí nájmů provozoven kadeřnictví, pedikúra, obecní hostinec po dobu tří měsíců, žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

   Výsledek hlasování:            Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

    Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č. 15-2 bylo schváleno

      3.     Kontrola usnesení ze 14. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

 

4.       Projednání žádosti o dotaci Rybářského spolku Lodín

Rybářský spolek Lodín žádá o dotaci ve výši 75.000,- Kč na úpravu skladu krmiva u rybníka Močidlo.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Rybářskému spolku Lodín  ve výši 75.000,- Kč  včetně smlouvy.

 Výsledek hlasování:              Pro     7   Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 15-4 bylo schváleno

 

        5.    Projednání nákupu programu Codexis

Jde o program, který by pomohl v legislativě obcí.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup programu Codexis.

 Výsledek hlasování:              Pro     0   Proti     7     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 15-5 nebylo schváleno.

Budeme nadále využívat služeb p.Studeného.

 

6.            Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020366/1  Janatov, p.č. 550/97, nové KNN

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2020366/1 Janatov, p.č. 550/97, nové KNN.

 

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 15-6 bylo schváleno

 

   7.   Prominutí nájmů provozoven kadeřnictví, pedikúra a obecní hostinec po dobu tří měsíců

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájmů provozoven kadeřnictví, pedikúra a obecní hostinec po dobu 3 měsíců v roce 2020, vzhledem k výjimečnému stavu v ČR.

 

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 15-7 bylo schváleno

                       

  8.     Projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč.

 

      Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

      Usnesení č. 15-8 bylo schváleno

 

   9.      Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4, 5

 

ZO bere na vědomí.

 

   10.     Informace starosty

Informace o opravě prodejny, během 14ti dnů bude prodejna vybavena vnitřním zařízením, o otevření budeme informovat.

U rozlučkové síně jsou budovány chodníčky.

Obec dostala dotaci ve výši 272.574,- Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.

Revitalizace dubové aleje u Homoláče ve dnech 3. - 5. 4. nebyla z důvodu stavu nouze, bude se konat na podzim.

 

  11.   Diskuse

 • Lajbner o možnosti zachytávání vody – do budoucna možnost dotace na nádrž na dešťovou vodu

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                 Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                               Aleš Bradna

 

 

V Lodíně dne 4. 5. 2020

 

 

Vyvěšeno:   4. 5. 2020

 

Sejmuto: