IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2019 > Zápis ze ZO ze dne 25. 11. 2019

Zápis a usnesení č. 11

z 11. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 20. 11. 2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usneseni z 10. zasedání ZO
 4. Schválení rozpočtu obce Lodín na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022
 5. Schválení rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022
 6. Projednání obecně závažné vyhlášky obce Lodín o stanovení výjimek z doby nočního klidu
 7. Rozpočtové opatření
 8. Diskuse

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zasedání zahájil a vedl starosta obce, Milan Bartoň.

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: pí. Veselková, p. Bradna

Návrhová komise: Monika Dvořáková

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pí. Veselkovou a p. Bradnu. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou. Návrhovou komisi ve složení: Monika Dvořáková.

Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 11-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

  Výsledek hlasování:              Pro     7         Proti     0       Zdrželi se    0

  Usnesení č. 11-2 bylo schváleno.

 

      3.     Kontrola usnesení z 10. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

Bod č. 4 – smlouva je sepsána.

Bod č. 5 – vyhláška dnes.

Bod č. 6 – smlouva rybářské zázemí, p. Korbel je domluven s rybáři na předání samotné budovy.

Bod č. 8 – na Janatov prvky objednány dle stanovené ceny a kemp se může probrat se spoluobčany obce na setkání s občany.

Dokumentace na výstavbu kanalizace - čeká se na schválení úřadů.

Podbetonování OÚ na jaře, taktéž skácení smrku, zaházení výkopů na zimu.

S p. Petříkem intenzivně jednáme.

ZO bere na vědomí.

 

       4.     Schválení rozpočtu obce Lodín na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022

Zpráva ze zasedání finančního výboru obce Lodín: finanční výbor doporučuje ZO přijmout vypracovaný rozpočet obce Lodín.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lodín na rok 2020 jako vyrovnaný, v příjmech ve výši 33.485.000,- Kč a ve výdajích ve výši 33.485.000,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy v příjmech a výdajích. Závazným ukazatelem pro SMaSZ Lodín je příspěvek pro rok 2020 ve výši 4.000.000,- Kč. Pokud nebude tento příspěvek vyčerpán v plné výši, SMaSZ Lodín neprodleně vrátí nevyčerpané prostředky na účet zřizovatele. ZO dále schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lodín na rok 2021-2022.

 

 Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 11-4 bylo schváleno

  

        5.    Schválení rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet SMaSZ Lodín na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu SMaSZ na rok 2021-2022.

 

 Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 11-5 bylo schváleno.

  

      6.    Projednání obecně závažné vyhlášky obce Lodín o stanovení výjimek z doby nočního klidu

 1. p. Antoš vznesl protinávrh:

Protinávrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pozměňující návrh obecně závazné vyhlášky obce Lodín o stanovení výjimek z doby nočního klidu, a to v čl. 3 odst. 3 na čas 1-6h.

   Výsledek hlasování:  Pro     3    Proti     4 (Dvořáková, Bradna, Balcar, Bartoň)   Zdrželi se     0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lodín o stanovení výjimek z doby nočního klidu v předloženém stavu.

 Výsledek hlasování:  Pro     4   Proti     3 (Veselková, Lajbner, Antoš)   Zdrželi se     0

Usnesení č. 11-6 bylo schváleno

  

       7.     Rozpočtové opatření

 ZO bere na vědomí.

  

        8.       Diskuse

 • p. Korbel – alej u Homoláče, po zkontrolování stavu stromů dojde ke skácení, prořezu, ohřev vody na koupališti, musí dojít k odstranění stávající technologie, na příštím ZO schvalování projektové dokumentace na vyřešení dané situace (nové solární ohřívání jako např. na plovárně v Litomyšli),
 • Lajbner ohledně točny autobusu v Janatově, je to nesmysl, měl by jezdit malý bus z Lodína a vozit děti z Janatova na autobus do Lodína.... starosta mluvil s Arrivou ( dopravní společnost), už se dělá výběrové řízení na dodavatele komunikace Lodín-Janatov, byl poptán majitel pozemků v Janatově, kde by točna být mohla,
 • Antoš, v jakém stádiu je stavba nové hasičské zbrojnice - do konce roku by měly být vyřešeny papíry s úřady,
 • Antoš, setkání s občany, není to schůze,
 • Lajbner rozšíření skládky, určitě bude referendum jako v minulých letech,
 • nastavení poplatků za stočné na příštím ZO,
 • zřízení fondu oprav na ČOV, na koupaliště,
 • pí. Dvořáková, 1. 12. rozsvícení stromu a vánoční koncert – obecní akce, je potřeba pomoc ZO.

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                                Aleš Bradna

 V Lodíně dne 25. 11. 2019

 Vyvěšeno:    25. 11. 2019

 Sejmuto: