IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2020 > Zápis ze ZO ze dne 21. 1. 2020

Zápis a usnesení č. 13

ze 13. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 22. 1. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usneseni ze 12. zasedání ZO
 4. Projednání výstavby nového hřiště v kempu
 5. Jmenování velitele JSDH obce Lodín
 6. Schválení zřizovací listiny JSDH obce Lodín
 7. Schválení výše nájemného v obecních bytech
 8. Projednání nabídky dodávky PD pro jednosloupovou trafostanici
 9. Diskuse

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: Ing. Jana Veselková, Aleš Bradna

Návrhová komise: Monika Dvořáková

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pí. Veselkovou a p. Bradnu. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou. Návrhovou komisi ve složení: M.Dvořáková

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 13-1 bylo schváleno.

 

  2.  Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Navrhuje přidat body:

 1. Volba předsedy finančního výboru.
 2. Schválení žádosti a pravidel pro podporu dětí a mládeže v obci Lodín a Janatov.
 3. Sraz veteránů v kempu Lodín 23. -24. 5. 2020.
 4. Schválení ceny palivového dřeva z lesů obce Lodín na rok 2020.
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností Povodí Labe.

 

  Výsledek hlasování:             Pro     6         Proti     0       Zdrželi se    0

 

Nově navržený program včetně přidaného bodu.

  Výsledek hlasování:            Pro     6        Proti     0       Zdrželi se    0

  Usnesení č.13-2 bylo schváleno.

 

  3.  Kontrola usnesení ze 12. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí.

  

  4.   Projednání výstavby nového hřiště v kempu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na výstavbu nového hřiště v kempu Lodín a to variantu č. 4 za cenu 424.589,- Kč včetně DPH.

 

 Výsledek hlasování:               Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 13-4 bylo schváleno.

 

  5.    Jmenování velitele JSDH obce Lodín

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce jmenuje jako velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Lodín pana Zdeňka Flégla.

 

 Výsledek hlasování:               Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 13-5 bylo schváleno.

 

  6.     Schválení zřizovací listiny JSDH obce Lodín

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje novou zřizovací listinu JSDH Lodín.

 

Výsledek hlasování:             Pro     6   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 13-6 bylo schváleno.

 

  7.    Schválení výše nájemného v obecních bytech

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje stenou cenu nájemného v obecních bytech, a to konkrétně 54,66 Kč /m2.

 

 Výsledek hlasování:               Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 13-7 bylo schváleno.

 

  8.     Projednání nabídky dodávky PD pro jednosloupovou trafostanici

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku f. Matex s.r.o. na prováděcí dokumentaci v celkové ceně 81.070,- Kč včetně DPH.

 

 Výsledek hlasování:               Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 13-8 bylo schváleno

 

   9.      Volba předsedy finančního výboru

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje jako nového předsedu finančního výboru pana Aleše Bradnu, odměna za výkon funkce od 1. 2. 2020 ve výši 2.459,- Kč.

                

 Výsledek hlasování:               Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 13-9 bylo schváleno

 

   10.     Schválení žádosti a pravidel pro podporu dětí a mládežev obci Lodín a Janatov

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat podporu dětí a mládeže v obci Lodín a Janatov jako v minulém roce, a to přes spolek Lodíňáci, a zároveň schvaluje žádost spolku Lodíňáci ve výši 75.000,- Kč včetně smlouvy na podporu dětí a mládeže obce Lodín a Janatov.

                

 Výsledek hlasování:               Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 13-10 bylo schváleno

 

  11.   Sraz veteránů v kempu Lodín 23. - 24. 5. 2020

Malý sraz, bez reprodukované hudby, bez ohňostroje.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje sraz veteránů v kempu Lodín ve dnech 23-24.5.2020.

 

    Výsledek hlasování:            Pro     6      Proti     0     Zdrželi se     0

    Usnesení č. 13-11 bylo schváleno.

  

 12.      Schválení ceny palivového dřeva z lesů obce Lodín na rok 2020

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu palivového dřeva z lesů obce Lodín na rok 2020, a to 1.200,- Kč/m3 tvrdého dřeva a 460,- Kč/m3 měkkého dřeva.

 

  Výsledek hlasování:          Pro     6      Proti     0     Zdrželi se     0

  Usnesení č. 13-12 bylo schváleno.

 

 13.    Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodí Labe

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 6DHM200 s Povodí Labe Hradec Králové.

   

  Výsledek hlasování:           Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     0

  Usnesení č. 13-13 bylo schváleno.

 

  14.   Diskuse

 • převod dotací SMaSZ z hlavní na vedlejší činnost, nedoplatek dotace na hlavní činnnost činí 71.785,28 Kč, nedoplatek uhradí zřizovatel na účet SMaSZ Lodín do 29. 2. 2020,
 • Petřík přinesl svůj odhad na odkup pozemků, bude s ním nadále jednáno,
 • výběrové řízení na zaměstnance obce ( p. Kiričenko odešel do důchodu),
 • kácení smrku vedle OÚ – OK ZAHRADY,
 • Šafařík se omluvil, že nemohl přijít na ZO (jemu nyní patří zastup. mandát po p. Antošovi),
 • zhodnocení našeho portfolia: konzervativní mix FF + 1.228.055Kč, Optimum +1.457.724,41 Kč, CS nemovitostní fond Reico + 433.306,35 Kč,
 • projekční cena na odkanalizování Janatova je příliš vysoká, budeme zkoumat podrobnosti projektu a jinou možnou variantu.

 

 Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                               Aleš Bradna

 

V Lodíně dne 27.1.2020

Vyvěšeno:    28.1.2020

Sejmuto: