Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Zápisy ze ZO > Rok 2021 > Zápis ze zasedání ZO ze dne 30. 6. 2021

Zápis a usnesení č. 25

z  25. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 30. června 2021 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 24. zasedání ZO
 4. Schválení ceny  prodeje pozemků za účelem rozšíření skládky FCC Lodín
 5. Projednání pronájmu obecního bytu v čp. 80
 6. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2020
 7. Schválení přehledu o nákladech a výnosech SMaSZ Lodín za rok 2020
 8. Informace starosty a ZO
 9. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Michal Balcar, Aleš Bradna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pana Balcara a Bradnu. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 25-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání tří  bodů:

Projednání  víceprací na akci „ Solární ohřev bazénové vody“.

Schválení  smlouvy o zřízení věcného břemene.

Projednání   terénních  úprav na pozemku parc. č. 411, 386/19, 386/6

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č.25-2 bylo schváleno

 

      3.     Kontrola usnesení z 24. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

  

4.       Schválení  ceny  prodeje pozemků za účelem rozšíření skládky FCC Lodín

Obec Lodín vlastní cca 8200 m2, které potřebuje FCC pro realizaci akce „ rozšíření skládky“, dle znaleckého posudku mají pozemky hodnotu 35,- Kč/m2, FCC nabízí 150,- Kč za m2.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků za účelem rozšíření skládky FCC Lodín za cenu 500,- Kč za m2.

Výsledek hlasování:               Pro     6   Proti     1/Dvořáková/    Zdrželi se     0

Usnesení č. 25-4 bylo schváleno

 

5.      Projednání  pronájmu obecního bytu v čp. 80

Pouze 1 žádost na obci – Pavel Vodička ml.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu v čp. 80 panu Pavlu Vodičkovi ml., a to od 1.7.2021 včetně smlouvy na 1 rok.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 25-5 bylo schváleno

 

6.       Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2020

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lodín za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad, včetně zprávy nezávislého auditora. Schvaluje účetní závěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku obce.

 

Výsledek hlasování:              Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 25-6 bylo schváleno

 

7.       Schválení přehledu o nákladech a výnosech SMaSZ za rok 2020

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020. Schvaluje účetní závěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku.

 

Výsledek hlasování:             Pro     7     Proti     0        Zdrželi se     0

Usnesení č. 25-7 bylo schváleno

                       

8. Projednání  víceprací na akci „ solární ohřev bazénové vody“

Jiné obruby, kačírek, 1 sloup s patkou kvůli kamerovému systému, silnější branka, vzpěra, jiný kryt ohřevu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vícepráce na akci „solární ohřev bazénové vody“ ve výši 88.149,29 Kč bez DPH.

 

Výsledek hlasování:      Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 25-8 bylo schváleno

  

        9.    Schválení smlouvy o  zřízení  věcného  břemene

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene č. IV-12-2021099/VB/01 s firmou ČEZ.

Výsledek hlasování:      Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 25-9 bylo schváleno

  

   10.    Projednání terénních úprav na pozemku parc.č. 411, 386/19, 386/6

Bude potřeba projektová dokumentace, ZO bude řešit na dalším ZO.

  

11.    Informace starosty a ZO

 • Nájemce hostince p. Rosůlek  žádá o povolení akce 28. 8. 2021 na hasičské louce, akci může mít na vlastní náklady, ale pouze do 22 h dle obecní vyhlášky, tzn. ani žádný ohňostroj.
 • Vysazení porostu před novou hasičárnou, bude se řešit po prázdninách.
 • Obec Lodín poslala do obce Lužice postihnuté tornádem dva kamiony trámů a prken.

  

 12.  Diskuse

 • Pan Gall ohledně historie skládkování a vzniku oficiální skládky, nesouhlas s placením na koupališti, nesouhlas s placením nájemného v hostinci a v obchodě - částky jsou příliš vysoké, nesouhlas s používáním obecního auta na soukromé účely.
 • Pochvala za novou hasičárnu - p. Gall.
 • Bartoň st. ohledně nepořádku kolem FCC.

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                      Ověřovatelé zápisu: Michal Balcar  

                                                                                                                      Aleš Bradna

 V Lodíně dne 2.7.2021

  

Vyvěšeno:  3.7.2021

Sejmuto:                                                               

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.lodin.cz

Registrujte se zde

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Počasí

Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 14/8 °C
Středa Oblačno 14/9 °C
Čtvrtek Zataženo 17/8 °C
Pátek Skoro jasno 18/10 °C

Návštěvnost stránek

272297