IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2019 > Zápis ZO ze dne 29. 5. 2019

Zápis a usnesení č. 7

ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 29. 5. 2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně. 

Přítomno:  5 členů zastupitelstva obce, p.Balcar omluven, p.Lajbner nepřítomen

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 6. zasedání ZO
 4. Projednání ceníku koupaliště a kempu na sezonu 2020
 5. Projednání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičárny
 6. Schválení prodeje staré hasičské cisterny Liaz 706
 7. Schválení bezplatného převodu hasičské cisterny Tatra 815 do obce Lodín
 8. Rozpočtové opatření
 9. Informace starosty
 10. Diskuse

 

 1. Zahájení


Zasedání zahájil a vedl starosta obce, Milan Bartoň.

Návrh zapisovatele: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: M.Dvořáková, A.Bradna

Návrhová komise: Ing.David Antoš

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pí.Dvořákovou a p.Bradnu. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou. Návrhovou komisi ve složení: Ing.David Antoš.

Výsledek hlasování:                Pro     5   Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 7-1 bylo schváleno.

 

 

2.     Schválení programu

 

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze. Zrušení bodu č.8.

Výsledek hlasování:                Pro     5   Proti     0     Zdrželi se    0

Nový program bez bodu 8.

Výsledek hlasování:                Pro     5   Proti     0     Zdrželi se    0

      Usnesení č. 7-2 bylo schváleno.

 

 

3.     Kontrola usnesení z 6. zasedání ZO Lodín

 

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

Po schůzce s p.Drábkem z FCC Lodín, budou se snažit více uklízet, hlavně v případě špatných klim.podmínek. ZO bude dávat pozor na plnění slibu.

       Usnesení: ZO vzalo na vědomí

 

4.   Projednání ceníku koupaliště a kempu na sezonu 2020

 

Zdražení v kempu a na koupališti v roce 2020. Ceník bude vyvěšen.

Návrh usnesení: ZO schvaluje ceník služeb pro r.2020 na koupaliště a kemp  v obci Lodín

        

 Výsledek hlasování:      Pro     5     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č.7-4 bylo schváleno.

 

 

5.     Projednání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičárny

 

Je možnost získat dotaci i na naši JPO V, možnost získat až 50% z ceny, min.450tis. Kč, záleží na kritériích.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci na obecní hasičárnu.

 

Výsledek hlasování:                Pro     5    Proti     0    Zdrželi se     0

 

Usnesení č. 7-5 bylo schváleno 

 

6.    Schválení prodeje staré hasičské cisterny Liaz 706

 

Cisterna bez STK, možnost prodeje do muzea, cena určena 25000,- Kč

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej staré has.cisterny Liaz 706 za 25000,- Kč.

 

Výsledek hlasování:                Pro     5    Proti     0     Zdrželi se     0

 

Usnesení č. 7-6 bylo schváleno

 

 

7.     Schválení bezplatného převodu hasičské cisterny Tatra 815 do obce Lodín

 

Darovaná cisterna od kraje, je potřeba schválit ZO.

Návrh usnesení: ZO schvaluje bezplatný převod has.cisterny Tatra 815 do Obce Lodín.

 

        Výsledek hlasování:              Pro     5    Proti     0     Zdrželi se     0

        Usnesení č. 7-7 bylo schváleno

 

8.     Informace starosty

 

Občanům obce s trvalým pobytem zlevnit permanentku  na 50% z ceny.

8.1 Návrh usnesení: ZO  schvaluje 50% slevu na sezónní permanentku pro dospělé a děti s trvalým pobytem v obci Lodín na sezonu 2019.

 

           Výsledek hlasování:           Pro     5    Proti     0     Zdrželi se     0

           Usnesení č. 7-8.1 bylo schváleno

 

Oprava propadlé kanalizace u OÚ a i v obci.

Možnost odkupu pozemků a nemovistosti p.Petříka, zjistíme cenový odhad.

Motosraz v Lodíně v kempu – bude projednáno v červnovém ZO.

Žádost MŠ Petrovice o fin.dar ve výši 60.tis. Kč na nákup herního prvku na zahradu MŠ. Bude řešeno v červnovém ZO.

Finanční výbor žádá starostu o pověření k provedení kontroly na OÚ.

Informace od ředitele SMaSZ:

Povedlo se:

 • Oprava cvičebních prvků u dětského hřiště
 • Oprava propadlého čistícího kusu kanalizace za hospodou
 • Oprava lineárních trhlin zdiva v sociálkách na koupališti
 • Oprava obkladů a dlažeb v sociálkách na koupališti
 • Výmalba sociálek na koupališti a v kempu i v části chatek v kempu
 • Oprava bazénu – použita dvousložková technologie MAPEI (penetrace, hydroizolace, lepidlo, spárovačka)
 • Kompletní oprava přelivových žlábků
 • Zvýšení zábradlí tobogánu – odstranění revizní vady
 • Zokruhování kanalizační přípojky brodítek
 • Oprava střech a vazeb na pěti chatkách v kempu
 • Kompletní pokrytí areálu koupaliště a kempu signálem WiFi
 • Zprovoznění plateb platebními kartami v recepci kempu a v pokladně koupaliště
 • Výměna svítidel v sociálním zařízení v kempu za LED
 • Zajištění stravenek pro zaměstnance SMaSZ
 • Výměna zapískování a vstřikování ve filtraci koupaliště
 • Úprava zeleně na návsi, koupališti a kempu
 • Výměna laviček v „nejkritičtějším“ stavu u rybníka Močidlo a v obci
 • Zajištění úklidových služeb v hlavní sezóně na koupališti profesionální firmou
  Co se zatím nepovedlo, ale pracujeme na tom:
 • Výměna technologie filtrace (dokončení ve čtvrtek 30.5.)
 • Úprava sprch v kempu na ruční regulaci teploty vody (dokončení 1. týden v červnu) – prozatím návštěvníci využívají sprchy u sportoviště

 

9.     Diskuse

Vašina z Janatova, je potřeba zasypat komunikaci v Janatově, kde jsou velké díry, bude přednostně opraveno, kontrola stavu dubů na hrázi u Homoláče, možnost pádu a zranění z důvodu uschnutí stromu a větví, odklizení hromad na hrázi

  

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Monika Dvořáková

                                                                                                                                              Aleš Bradna

 V Lodíně dne 30.5.2019

 

Vyvěšeno:    

 

Sejmuto: