IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2
Obecní ples 2024
VYHLÁŠENÍ SBĚRU TEXTILU PRO DIAKONII BROUMOV
Výprodej betonových výrobků ve II. jakosti
3
4 5 6 7
Hlášení prodej kuřic
8
Oslava MDŽ se seniory a archeologie Lodína a okolí
9 10
11
SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2024
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Karneval pro děti 2024
24
25 26 27 28 29 30 31
Hlášení 26.1.2024
Poplatky v roce 2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2021 > Zápis ze zasedání ZO ze dne 27. 10. 2021

Zápis a usnesení č. 27

z 27. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 27.10.2021 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 26. zasedání ZO
 4. Schválení inventarizační komise
 5. Projednání nákupu protipožárních obleků a dýchacích přístrojů
 6. Schválení TDI a BOZP na akci „rozšíření kempu Lodín“
 7. Projednání zrušení směrnice o veřejných zakázkách obce Lodín
 8. Schválení vzájemného převedení budoucí smlouvy k nemovitosti č.104/b
 9. Schválení prodeje 13 RD
 10. Informace starosty a ZO
 11. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Michal Balcar, Aleš Bradna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pana Balcaru a Bradnu. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 27-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání dvou bodů:

Projednání srovnání pozemku parc.č.411, za účelem vybudování travnatého povrchu pro sportovní aktivity.

Schválení  poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města HK.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

    Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č.27-2 bylo schváleno.

 

      3.     Kontrola usnesení z 26. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

Lampy se budou opravovat v druhém listopadovém týdnu, bude zde plošina!

  

4.       Schválení inventarizační komise

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení předseda  J. Veselková, členové M. Korbel a  R. Šafařík.

  Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

 Usnesení č. 27-4 bylo schváleno

  

5.      Projednání nákupu protipožárních obleků a dýchacích přístrojů

Aby byla výjezdová jednotka obce Lodín tzv. JPO 5 schopná vyjet a zúčastnit se akce přímo u ohniska požáru, musí být dostatečně vybavená.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 10ti protipožárních obleků a helem a 4 dýchcích přístrojů.

Výsledek hlasování:               Pro     6   Proti     0    Zdrželi se     1 ( Bartoň)

Usnesení č. 27-5 bylo schváleno

 

6.       Schválení TDI a BOZP na akci „ rozšíření kempu Lodín“

Byly poptány  3 firmy. Vyhrála NEJNIŽŠÍ CENOVÁ NABÍDKA. Jana Žilková ve výši 738.000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje jako TDI a BOZP na akci „ rozšíření kempu Lodín“ f. JANA ŽILKOVÁ ve výši 738.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:              Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 27-6 bylo schváleno

 

7.       Projednání zrušení směrnice o veřejných zakázkách obce Lodín

Necháme na dalším zvoleném ZO.

                       

8.      Schválení vzájemného převedení budoucí smlouvy k nemovitosti č. 104/b

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvy č.104/b z manž. Petra a Renaty Šmidrkalových na jejich dceru paní Terezu Šmidrkalovou, které tímto vzniká nárok na převedení vlastnického práva ke stavební parcele č. 198 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům č. 108, stavební parcele č.216 – zastavěná plocha a nádvoří, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 423/7 – zahrada, z důvodu výstavby garáže, realizovanou budoucími kupujícími a tedy předchozími žadateli o předmětné pozemky a pozemkové parcele č.423/7 – zahrada v kat. území Lodín, za kupní cenu 1,- Kč.

 

Výsledek hlasování:      Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 27-8 bylo schváleno

  

        9.    Schválení prodeje 13 RD

Jde o přepis 13 RD za koupalištěm z vlastnictví obce do osobního vlastnictví zde bydlících.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce na základě skutečnosti, že byly splněny všechny podmínky podle uzavřených smluv o smlouvách budoucích kupních, které byly schváleny zastupitelstvem na    1. zasedání konaném dne 15.1.2010, uzavřením kupních smluv s níže uvedenými účastníky a jejich předmětem je převod uvedených nemovitých věcí následující převody nemovitých věcí :

 1. stavební parcela č. 204 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 101 a pozemková parcela č. 423/13 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícímu Miloši Koubovi za kupní cenu 1,- Kč
 2. stavební parcela č. 205 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 102 a pozemková parcela č. 423/14 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím manž. Františku a Heleně Kotrbachovým za kupní cenu 1,- Kč
 3. stavební parcela č. 206 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 103 a pozemková parcela č. 423/15 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím manž. Miroslavu a Janě Richterovým za kupní cenu 1,- Kč
 4. stavební parcela č. 207 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 104 a pozemková parcela č. 423/16 – zahrada v kat. území Lodín, kupující Janě Vítkové za kupní cenu 1,- Kč
 5. stavební parcela č. 208 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 105 a pozemková parcela č. 423/17 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícímu Tomáši Bubnovi za kupní cenu 1,- Kč
 6. stavební parcela č. 209 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 106 a pozemková parcela č. 423/18 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím manž. Vladimíru a Terezii Vitákovým za kupní cenu 1,- Kč
 7. stavební parcela č. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 107 a pozemková parcela č. 423/6 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícímu Miloši Motlíkovi za kupní cenu 1,- Kč
 8. stavební parcela č. 198 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 108, stavební parcela č. 216 – zastavěná plocha a nádvoří, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 423/7 – zahrada, z důvodu výstavby garáže, realizovanou budoucími kupujícími a tedy předchozími žadateli o předmětné pozemky a pozemková parcela č. 423/7 – zahrada v kat. území Lodín, kupující Tereze Šmidrkalové za kupní cenu 1,- Kč
 9. stavební parcela č. 199 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 109, stavební parcela č. 232 – zastavěná plocha a nádvoří, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 423/8 – zahrada, z důvodu výstavby garáže, realizovanou budoucími kupujícími a tedy původními žadateli o předmětné pozemky a pozemková parcela č. 423/8 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím manž. Petru a Daniele Hlavatým za kupní cenu 1,- Kč
 10. stavební parcela č. 200 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 110, stavební parcela č. 293 – zastavěná plocha a nádvoří, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 423/9 – zahrada, z důvodu výstavby garáže, realizovanou budoucími kupujícími a tedy žadateli o předmětné pozemky a pozemková parcela č. 423/9 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím manž. Aleši a Lence Bradnovým za kupní cenu 1,- Kč
 11. stavební parcela č. 201 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 111 a pozemková parcela č. 423/10 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícímu Radimu Pejřilovi za kupní cenu 1,- Kč
 12. stavební parcela č. 202 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 112 a pozemková parcela č. 423/11 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícímu Janu Vojtěchovi za kupní cenu 1,- Kč
 13. stavební parcela č. 203 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rodinný dům čp. 113 a pozemková parcela č. 423/12 – zahrada v kat. území Lodín, kupujícím Petru a Lucii Prchlíkovým za kupní cenu 1,- Kč

 

Poznamenává se, že ohledně všech shora uvedených nemovitých věcí jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zejména pak podmínky stanovené v § 39 uvedeného zákona, kdy došlo k řádnému zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí, schválení smluv o smlouvách budoucích kupních a na základě splnění všech podmínek v nich sjednaných, je nyní přistoupeno ke schválení prodeje uvedených nemovitých věcí.

Výsledek hlasování:               Pro        6   Proti     0  Zdrželi se     1 (Bradna – STŘET ZÁJMU)

Usnesení č. 27-9 bylo schváleno

  

10.       Projednání srovnání pozemku parc. č. 411, za účelem vybudování travnatého povrchu   pro sportovní aktivity

ZASTUPITELÉ SE SHODLI, ŽE JIŽ TRAVNATÝ POVRCH V OBCI EXISTUJE.

 

11.     Schválení poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města HK

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města HK na rok 2022 ve výši 5500,- Kč včetně smlouvy.

 

Výsledek hlasování:               Pro        7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 27-11 bylo schváleno

  

12.  Informace starosty a ZO
 • Změna jízdních řádů od 11.12.2021, jde o linky 611105/2 4:20 Myštěves-HK a 611105/19 15:25 HK –NB, kdy by při obou směrech byl vynechán Janatov, linky nejsou vůbec vytížené
 • Zvýšení cen za uložení odpadu, od ledna 2022 již 900,- za tunu, ceny za svozové služby porostou o 4-5%
 • RO č. 3, 4 – ZO bere na vědomí
 • Finišuje projekt rekonstrukce opravy komunikace Lodín-Janatov-Chmelovice, termín není zatím znám, záleží na investorovi
 • Výstavba kempu, zahájení snad leden, problém s materiálem

 

 

13.    Diskuze

  

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                              Ověřovatelé zápisu: Michal Balcar   

                                                                                                                                              Aleš Bradna

V Lodíně dne 2.11.2021

Vyvěšeno:   2.11.2021

Sejmuto: