IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
AniKrock ve Mžanech
23
24 25
Plánovaná odstávka elektřiny
26 27 28 29 30
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků obce Lodín na podporu mládeže obce Lodín a Janatov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2021 > Zápis ze zasedání ZO ze dne 26. 5. 2021

Zápis a usnesení č. 24

ze 24. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 26. května 2021 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 23. zasedání ZO
 4. Projednání ceny prodeje pozemků za účelem rozšíření skládky FCC Lodín
 5. Schválení nájemní smlouvy k pronájmu obecního obchodu
 6. Schválení nového nájemce obecního nájemce a nájemní smlouvy
 7. Informace starosty a ZO
 8. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Jana Veselková, Richard Šafařík

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu paní Veselkovou a pana Šafaříka. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 24-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání dvou bodů:

Schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo „výstavba hasičské zbrojnice“.

Schválení vypracování studie na realizaci cyklostezky Lodín-Janatov.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č.24-2 bylo schváleno

 

 3.     Kontrola usnesení ze 23. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

 

4.       Projednání ceny prodeje pozemků za účelem rozšíření skládky FCC Lodín

Obec Lodín vlastní cca 8200m2 , které potřebuje FCC pro realizaci akce „ rozšíření skládky“, dle znaleckého posudku mají pozemky hodnotu 35,- Kč/m2, FCC nabízí 150,- Kč za m2, ZO vidí cenu vyšší, jelikož budou pozemky využity pro podnikatelský záměr, neshodli se však na ceně. Výslednou cenu rozhodnou na červnovém ZO.

 

5.      Schválení nájemní smlouvy k pronájmu obecního obchodu

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu k pronájmu obecního obchodu, nájemcem je  pan Van Hoa Hoang, nájemné bude činit 5000,- Kč + DPH.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 24-5 bylo schváleno

 

6.       Schválení nového nájemce obecního hostince a nájemní smlouvy

Výběrová komise ve složení Dvořáková, Balcar, Bradna vybrali ze tří možných zájemců fu.Matyna s.r.o.. Nájemce otevře 1.6.2021.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nového nájemce obecního hostince fu.Matyna s.r.o., zastoupenou panem Luďkem Rosůlkem a schvaluje nájemní smlouvu, nájemné činí 5000,- + DPH.

Výsledek hlasování:              Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 24-6 bylo schváleno

 

7.       Schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo „výstavba hasičské zbrojnice“

Poslední dodělávky na has. zbrojnici, SDK předstěna, okapový chodník, změna komunikace-zhutnění výjezd. plochy kvůli tonáži auta, lemovací prvky, obklady a dlažby, mater. změna oplocení, elektroinstalace.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo „výstavba hasičské zbrojnice“ v celkové výši 362.538,26 Kč včetně DPH. Tímto došlo ke zvýšení celkové ceny díla na 8.288.339,31 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:             Pro     6     Proti     1(Veselková)  Zdrželi se     0

Usnesení č. 24-7 bylo schváleno

                       

8.      Schválení vypracování studie na realizaci cyklostezky Lodín-Janatov

Pan P. Lajbner přednesl žádost na vypracování studie, kdy je třeba spojit Lodín s Janatovem.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na vypracování studie na realizaci cyklostezky Lodín-Janatov.

Výsledek hlasování:      Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 24-8 bylo schváleno

 

        9.    Informace starosty a ZO

 • volný byt v budově bývalé školy, od 1.6.2021, nutnost probrat žádosti a určit jak bude byt využíván
 • solární ohřev je téměř hotov
 • nutnost natřít dřevéné prvky v Janatově

  

   10.    Diskuse

 • paní Šťastná – poděkování za zasypání děr na komunikaci v Janatově, ptala se na možnost dne otevřených dveří na nové ČOV  a hasičské zbrojnici – určitě se bude konat, občané budou informováni
 • připomínky na parkování autobusu v nové zástavbě, tedy spíše na projíždění, upozorníme p. řidiče

  

Zapsala: Monika Dvořáková                 Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková                                                                                                                                                            Richard Šafařík

 

V Lodíně dne 27.5.2021

Vyvěšeno:   30.5.2021

Sejmuto: