IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2021 > Zápis ze zasedání ZO ze dne 24. 2. 2021

Zápis a usnesení č. 22

ze 22. zasedání ZO Lodín, konaného dne 24.2. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce Lodín

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 21. zasedání ZO
 4. Delegace člena ZO na valnou hromadu společnosti VaK Hradec Králové
 5. Schválení nové smlouvy na svoz bioodpadu
 6. Informace starosty a ZO
 7. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatele: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Jana Veselková, Richard Šafařík

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Janu Veselkovou a Richarda Šafaříka. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 22-1 bylo schváleno.

  

       2.     Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání šesti bodů:

 1. Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na výstavbu nové hasičské zbrojnice.
 2. Projednání žádosti o prominutí čtvrtletního nájemného v prostorách kadeřnictví.
 3. Projednání vypracování znaleckého posudku na tržní cenu pozemku za účelem prodeje společnosti FCC.
 4. Zrušení usnesení č. 6 z 21. zasedání ze dne 20. 1. 2021.
 5. Projednání vyvěšení záměru za účelem snížení nájmu v obecním obchodě.
 6. Rozpočtové opatření.

Výsledek hlasování:       Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

Výsledek hlasování:            Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č. 22-2 bylo schváleno.

 

      3.     Kontrola usnesení z 21. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek. ZO se vyjádřili ke studii na volnočasovou zónu, která byla odsouhlasena v prosincovém zasedání. Vybere se nejnižší nabídka.


ZO bere na vědomí.

 

      4.       Delegace člena ZO na valnou hromadu společnosti VaK Hradec Králové

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce navrhuje delegovat na valnou hromadu VaK Hradec Králové paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-4 bylo schváleno.

 

      5.      Schválení nové smlouvy na svoz bioodpadu

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 4. 2021.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje novou smlouvu na svoz bioodpadu s f. OK Fytokomp s.r.o. Nový Bydžov.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-5 bylo schváleno.

  

      6.       Projednání dodatku č.1  ke smlouvě o dílo na výstavbu nové hasičské zbrojnice.

Jedná se o vícepráce, na kterých se dohodly smluvní strany, Obec Lodín a fa. Matex, jde hlavně o barevné úpravy a doplnění, vyzdívku mezi sloupy v hale, úpravu a doplnění základů, úpravu oplocení, doplnění OK pro montáž vrat, obrubníky k okapovému chodníku, vše dle doporučení dozoru stavby.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu nové hasičské zbrojnice, vícepráce v celkové výši 358.090,- Kč s DPH. Celková cena díla se navyšuje na 8.288.339,31 Kč s DPH.

Výsledek hlasování:              Pro     6     Proti     1 (Veselková)    Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-6 bylo schváleno

 

      7.      Projednání žádosti o prominutí čtvrtletního nájemného v prostorách kadeřnictví

Paní Pecharová si podala žádost na obecní úřad, a vzhledem k situaci a zákazu podnikání ji bude vyhověno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prominutí čtvrtletního nájemného v prostorách kadeřnictví. Jedná se o 1. čtvrtletí roku 2021.

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-7 bylo schváleno.

 

      8.       Projednání vypracování znaleckého posudku na tržní cenu pozemku za účelem prodeje společnosti FCC

Zastupitelé pověřují starostu k zajištění znaleckého posudku.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování znaleckého posudku na tržní cenu pozemku za účelem prodeje společnosti FCC.

Výsledek hlasování:               Pro  7       Proti    0   Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-8 bylo schváleno.

 

        9.     Zrušení usnesení č. 6 z 21. zasedání ze dne 20. 1. 2021

K žádosti o snížení nájmu: nejdříve se musí vyvěsit záměr, proto musí být usnesení č. 6 zrušeno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č.6 z 21. zasedání ze dne 20.1.2021.

Výsledek hlasování:               Pro  7       Proti    0   Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-9 bylo schváleno.

 

      10.   Projednání vyvěšení záměru za účelem snížení nájmu v obecním obchodě

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru za účelem snížení nájmu v obecním obchodě.

Výsledek hlasování:               Pro  6       Proti    1 (Bartoň)   Zdrželi se     0

Usnesení č. 22-10 bylo schváleno.

  

      11.  Rozpočtové opatření č. 1

 ZO bere na vědomí.

  

       12.   Informace starosty a ZO

Smlouva s městskou policií, nejen kvůli potulným psům, ale i kvůli parkujícím autům o sezóně v obci.

Pan Balcar upozorňuje na parkující kamióny za vesnicí na pozemcích obce.

  

      13.  Diskuse k projednávaným bodům

Paní Šťastná/Janatov/ upozornila na dubové ořezy u Homoláče -  bude uklizeno SMaSZ

   

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                             Ověřovatelé zápisu: JanaVeselková   

                                                                                                                                              Richard Šafařík

 

V Lodíně dne 1.3.2021

 

 

Vyvěšeno:   1.3.2021

Sejmuto: