IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2021 > Zápis ze zasedání ZO ze dne 24. 11. 2021

Zápis a usnesení č. 28

z 28. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 24. listopadu 2021 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce , R. Šafařík omluven

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 27. zasedání ZO
 4. Návrh rozpočtu obce Lodín na rok 2022 a střednědobého výhledu obce na roky 2023-24
 5. Návrh rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2022
 6. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
 7. Schválení dodavatele na opravu kanalizace v obci Lodín
 8. Projednání vybudování travnaté plochy na parcele 118/40
 9. Informace starosty a členů ZO
 10. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Jana Veselková, Petr Lajbner

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu paní Veselkovou a pana Lajbnera. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     6    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 28-1 bylo schváleno.

 

2.      Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

p. Lajbner požádal o zrušení  bodu č. 8

Výsledek hlasování:               Pro     1 /Lajbner/    Proti     5       Zdrželi se    0

Nové hlasování o programu

Výsledek hlasování:           Pro     5       Proti     1 /Lajbner/     Zdrželi se    0

Usnesení č. 28-2 bylo schváleno

 

3.      Kontrola usnesení z 27. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

 

4.       Návrh rozpočtu obce Lodín  na rok 2022 a střednědobého výhledu obce na roky 2023-24

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu obce na rok 2023-24 na vědomí.

Výsledek hlasování:               Pro     6  Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 28-4 bylo schváleno

 

5.      Návrh rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere návrh rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu  SMaSZ na rok 2023-24 na vědomí.

Výsledek hlasování:               Pro     6   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 28-5 bylo schváleno

 

6.       Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku ze psů. Vyhláška bude platná od 1.1.2022 a poplatek za každého psa bude činit 100,- Kč,  bude splatný do konce března.

Výsledek hlasování:              Pro     6    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 28-6 bylo schváleno

 

7.      Schválení dodavatele na opravu kanalizace v obci Lodín

Oprava kanalizace od Vojtěchových po čekárnu a od Machačů po Dvořákovi.

3 nabídky: fy, Stavos s.r.o. Nechanice, Renost s.r.o. HK, Jiří Neuman s.r.o., Sobětuš

Výběrová komise doporučuje ZO schválit nabídku fy. J.Neuman ve výši 5.943.766,48 s DPH.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na opravu části kanalizace v obci Lodín firmu Jiří Neuman s.r.o., Sobětuš s nabídkou ve výši 5.943.766,48 Kč s DPH. Doba realizace do konce května 2022.

Výsledek hlasování:             Pro     6     Proti     0        Zdrželi se     0

Usnesení č. 28-7 bylo schváleno

 

8.      Projednání vybudování travnaté plochy na parcele 118/40

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování travnaté plochy na parcele 118/40,  zároveň pověřuje starostu ke zjištění možnosti vybudování studny a možnosti změny územního plánu, v tuto chvíli je to pozemek k bytové výstavbě.

 

Výsledek hlasování:       Pro        5    Proti     0      Zdrželi se     1 /Bartoň/

Usnesení č. 28-8 bylo schváleno

 

9.      Informace starosty a členů ZO

 • Firma Ekolservis nás informovala o provozu ČOV, o vývoji nárůstu cen, o ročních nákladech, cenu stočného probereme na prosincovém ZO
 • RO č. 5 – bereme na vědomí

 

10.  Diskuse

 • M. Korbel navrhl, aby lidé nepřihlášení v obci nevyužívali zdarma svoz popelnic, ZO souhlasí, od roku 2022 nedostanou známky na popelnici, musí si sjednat svoji smlouvu s f. FCC Lodín
 • dále padl návrh, aby se o budoucí travnatou plochu staralo SK Lodín, která jim bude dána do výpůjčky, ZO také souhlasí
 • opravená světla v Janatově, stačí aby svítila jen půlka z nich

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                          Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                           Petr Lajbner        

                                                                                                                                               

V Lodíně dne 25.11.2021

Vyvěšeno:  25.11.2021

Sejmuto: