IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3
Dětský den 2023
4
Muzikál Osobní strážce
5 6 7 8 9 10
Střelecké závody 2023
11
12 13 14 15 16 17
Volejbalový turnaj
18
19 20 21 22 23 24
Slavnostní odhalení sochy T.G. Masaryka
25
26 27 28 29
Výzva - namaluj kamínek
30
PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OBCI LODÍN A JANATOV NA ROK 2023
1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2021 > Zápis ze zasedání ZO ze dne 21. 4. 2021

Zápis a usnesení č. 23

ze 23. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 21.dubna 2021 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 22. zasedání ZO
 4. Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „solární ohřev vody“
 5. Schválení nového nájemce obecního obchodu
 6. Schválení výběrové komise k výběrovému řízení „ rozšíření kempu Lodín“
 7. Projednání odkupu pozemků v k. ú. Lodín
 8. Projednání žádosti o podpoře linky bezpečí
 9. Projednání žádosti p. Končické o odpuštění nájmu
 10. Rozpočtové opatření
 11. Informace starosty a ZO
 12. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Michal Balcar, Aleš Bradna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pana Balcara a Bradnu. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 23-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

 

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

 

    Výsledek hlasování:           Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

Usnesení č.23-2 bylo schváleno

      3.     Kontrola usnesení z 22. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

 

4.       Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „solární ohřev vody“

V průběhu zpracování projektové dokumentace ocelových konstrukcí došlo k chybě, kdy celkové množství všech prvků ocelové konstrukce nebylo správně sečteno a přeneseno do výkazu výměr. Tato nesrovnalost byla zjištěna po zpracování výrobní dokumentace a dochází tak k narovnání  celkového množství oc.konstrukce.

Došlo k pochybení ze strany architekta, kdy ve výkazu výměr chyběly nosníky,  vše se řeší za pomoci právního zástupce, možná kompenzace.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnový list č.1 ke smlouvě o dílo „ solární ohřev vody“ ze dne 21.1.2021. Cena víceprací dle ZL je 711.265,- Kč bez DPH.

 Výsledek hlasování:              Pro     6   Proti     0    Zdrželi se     1 (Jana Veselková)

 Usnesení č. 23-4 bylo schváleno

 

5.      Schválení nového nájemce obecního obchodu

Stávající nájemce končí z finančních důvodů k 31.5.2021.  Od 1.4.2021  bude její nájem dle dohody 1000,- Kč + DPH. Poté se během 14ti dnů do obchodu přesune nový nájemce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nového nájemce obecního obchodu, je jím pan Van Hoa Hoang. Nájemné bude činit 5000,- Kč + DPH.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 23-5 bylo schváleno

 

6.       Schválení výběrové komise k výběrovému řízení „ rozšíření kempu Lodín“

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi k výb.řízení „rozšíření kempu Lodín“ ve složení Petr Lajbner, Martin Korbel, Markéta Šťastná.

Výsledek hlasování:              Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 23-6 bylo schváleno

 

7.       Projednání odkupu pozemků v k. ú. Lodín

Starosta přednesl návrh na nabízený odkup pozemků v k. ú. Lodín od Ing. V. Bareše.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků č. 226/4, 461/1, 549, 626/1, 626/2, 619, 228/4, 327/2 v k.ú.Lodín za celkovou cenu 199.640,- Kč.

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 23-7 bylo schváleno

                       

8.      Projednání žádosti o podpoře linky bezpečí

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu ve výši 3000,- Kč.

Výsledek hlasování:      Pro        7    Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 23-8 bylo schváleno

  

        9.    Projednání žádosti p. Končické o odpuštění nájmu

Vzhledem k pandemii a uzavření provozoven bude p. Končické odpuštěn nájem za 1. čtvrtletí roku 2021.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění nájemného paní Končické  za 1. čtvrtletí roku 2021.

Výsledek hlasování:                    Pro     7   Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 23-9 bylo schváleno

 

   10.    Rozpočtové opatření č. 2

ZO bere na vědomí.

 

   11.     Informace starosty a ZO

 • Možná dotace na kanalizaci Janatov, více informací příští zasedání, problém s odstraněním sloupů f. Cetin, je nutno se poptat.
 • Dokončený znalecký posudek na prodej pozemků FCC Lodín.
 • Hasičská zbrojnice je hotová, čeká se na kolaudaci od Stavebního úřadu Nechanice.
 • Nefungující rozhlas v Janatově, bude napraveno ihned po kolaudaci hasičské zbrojnice.
 • Nová terasa u hospody, letos? Spíše po sezoně. Budeme žádat o povolení na st. úřadě.
 • Posunutí termínu otevření kempu a koupaliště.
 • Cyklostezka Lodín - Janatov, je třeba s tím pohnout.

  

  12.   Diskuse k projednávaným bodům

  

Zapsala: Monika Dvořáková                          Ověřovatelé zápisu: Michal Balcar                                                                                                                                                               Aleš Bradna

  

V Lodíně dne 25.4.2021 

Vyvěšeno:   25.4.2021

Sejmuto: