Kontakty

Drobečková navigace

Obecní úřad > Zápisy ze ZO > Zápis ze zasedání ZO ze dne 19. 9. 2022

Zápis a usnesení č. 35

ze 35. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 19. září 2022 od 18.00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

Přítomni: všichni členi zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze 34. zasedání ZO
 4. Schválení dodavatele na „ Rekonstrukci obecního úřadu obce Lodín „
 5. Schválení dodavatele pro výstavbu kanalizace v obci Janatov
 6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 7. Projednání žádosti p.Jana Piky Dis. K odkoupení pozemku parc.č.251 v k.ú.Lodín
 8. Projednání zvýšení nájemného za smuteční síň v obci Lodín
 9. Rozpočtová opatření č. 4,5,6,7
 10. Informace starosty a členů ZO
 11. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Veselková, Lajbner

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu paní Veselkovou a pana Lajbnera. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 35-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

Starosta seznámil zastupitele s programem schůze a požádal o přidání bodů:

Projednání dodatku č.2 smlouvy o dílo „ Rozšíření kempu Lodín – 2. a 3. etapa „

Projednání víceprací u havárie „Kanalizace směr Suchá“, dále oprava kanalizace u Rybářových

Projednání navýšení rozpočtu spolku Lodíňáci o 6000,- Kč: dotace na děti z Lodína a Janatova

 

Výsledek hlasování:               Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nové hlasování o programu

    Výsledek hlasování:           Pro     7        Proti     0    Zdrželi se    0

Usnesení č.35-2 bylo schváleno

      3.     Kontrola usnesení ze 34. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

 

 

 

 

 

 

4.    Schválení dodavatele na „ Rekonstrukci obecního úřadu v Lodíně „

Tři nabídky: fy. Rekos-S+D s.r.o., Renost s.r.o., Jiří Neuman s.r.o., komise ve složení Dvořáková, Šťastná, Bartoň vybírá nejnižší nabídku: Jiří Neuman s.r.o. ve výši 5.457.548,92 Kč bez DPH.

Je podána žádost o dotaci.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na „ Rekonstrukci obecního úřadu v Lodíně „firmu Jiří Neuman s.r.o. s nabídkou ve výši 5.457.548,92 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

 Usnesení č. 35-4 bylo schváleno

 

5.    Schválení dodavatele pro výstavbu kanalizace v obci Janatov

 

Došlo 5 cenových nabídek, ale cenová výše se výrazně lišila od výpočtu projekt.kanceláře. Nutno přepočítat rozpočtářem. O dalším postupu bude rozhodovat nové zastupitelstvo.

 

6.       Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2020366/SOBS VB/02

 Výsledek hlasování:              Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 35-6 bylo schváleno

 

7.       Projednání žádosti p.Piky k odkoupení pozemku parc.č.251 v k.ú.Lodín

 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí, byl podán  protinávrh na pronájem pozemku za cenu obvyklou.

Návrh usnesení: a) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost p.Piky k odkoupení pozemku parc.č.251 v k.ú.Lodín

 

         Výsledek hlasování:      Pro     3 (Veselk., Šafařík, Lajbner )    Proti     4     Zdrželi se     0

Usnesení č. 35-7a nebylo schváleno

Protinávrh usnesení: b) Zastupitelstvo obce schvaluje možnost pronájmu pozemku parc.č.251 v k.ú.Lodín p.Pikovi za cenu 200,- Kč ročně včetně smlouvy.

 

            Výsledek hlasování:   Pro     4(Dvořák., Bartoň, Balcar, Bradna)    Proti     3    Zdrželi se     0

 

 Usnesení č. 35-7b bylo schváleno

 

8.       Projednání zvýšení nájemného za smuteční síň v obci Lodín

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení nájemného za smuteční síň v obci Lodín na částku 4000,- Kč bez DPH od 1.10.2022.

 

                 Výsledek hlasování:             Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

 

   Usnesení č. 35-8 bylo schváleno

 

 

 

 

9.    Projednání dodatku č.2 smlouvy o dílo „ Rozšíření kempu Lodín – 2. a 3. etapa „

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2 smlouvy o dílo „ Rozšíření kempu Lodín – 2. a 3. etapa „ včetně víceprací ve výši 2.870.742,62 Kč s DPH a změnu termínu dokončení díla do 30.11.2022.

 

                 Výsledek hlasování:             Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

 

   Usnesení č. 35-9 bylo schváleno

 

10.   Projednání víceprací na opravu havárie kanalizace směr Suchá a opravu kanalizace u Rybářových

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vícepráce na opravu havárie kanalizace směr Suchá ve výši 449.150,- Kč bez DPH a nabídku na opravu kanalizace u Rybářových ve výši 50.450,- Kč bez DPH.

 

                 Výsledek hlasování:             Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

 

   Usnesení č. 35-10 bylo schváleno

 

11.   Projednání navýšení rozpočtu spolku Lodíňáci o 6000,- Kč – dotace na děti z Lodína a Janatova

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu spolku Lodíňáci o 6000, Kč  včetně smlouvy - dotace na děti z Lodína a Janatova.

 

                 Výsledek hlasování:             Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

 

   Usnesení č. 35-11 bylo schváleno

 

12.   Rozpočtová opatření č.4,5,6,7/2022

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č. 4/2022,5/2022,6/2022 a schvaluje RO č.7/2022.

 

                 Výsledek hlasování:             Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

 

   Usnesení č. 35-12 bylo schváleno

13.  Informace starosty a ZO

Starosta informoval, že „ opilí Gruzijci na kolách“ dostali v FCC výpověď, a neměli by nadále obtěžovat místní občany svým chováním.

Dále starosta poděkoval všem ZO za 4letou spolupráci a ukončil poslední jednání stávajícího ZO.

14.  Diskuze

 

 

Zapsala: Monika Dvořáková                                                          Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková

                                                                                                                                              Petr Lajbner

                                                                                                                                            

V Lodíně dne 20.9.2022

 

 

Vyvěšeno: 20.9.2022

Sejmuto:                                                               

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.lodin.cz

Registrujte se zde

Fulltextové vyhledávání

9. 12. Vratislav

Zítra: Julie

Počasí

Pátek Zataženo 2/-1 °C
Sobota Zataženo 2/0 °C
Neděle Oblačno až zataženo se sněžením 0/-3 °C
Pondělí Oblačno až zataženo se sněžením -2/-4 °C

Návštěvnost stránek

301273