IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2021 > Zápis ze zasedání ZO ze dne 15. 12. 2021

Zápis a usnesení č. 29

z 29. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 15. prosince 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce Lodín, M. Dvořáková omluvena

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 28. zasedání ZO
 4. Schválení rozpočtu obce Lodín na rok 2022 a střednědobého výhledu obce na roky 2023-24
 5. Schválení rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2022
 6. Schválení výše stočného pro rok 2022
 7. Projednání nového nájemce obecního bytu v čp.95
 8. Informace starosty a členů ZO
 9. Diskuse k projednávaným bodům

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatele: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: M. Balcar, A. Bradna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pana Balcara a pana Bradnu. Zapisovatelkou paní Danu Fučíkovou.

Výsledek hlasování:               Pro     6    Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 29-1 bylo schváleno.

 

2.      Schválení programu

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Starosta požádal o přidání  bodu č. 8: Schválení změny č.1 územního plánu obce.

Výsledek hlasování:               Pro     6    Proti     0       Zdrželi se    0

Nové hlasování o programu

Výsledek hlasování:       Pro     6       Proti     0    Zdrželi se    0

Usnesení č. 29-2 bylo schváleno

 

3.      Kontrola usnesení z 28. zasedání ZO

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí

 

4.       Schválení rozpočtu obce Lodín  na rok 2022 a střednědobého výhledu obce na roky 2023-24

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lodín na rok 2022 jako schodkový, v příjmech ve výši 42.072.000,- Kč a ve výdajích ve výši 53.641.000,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy v příjmech a výdajích. Závazným ukazatelem pro SMaSZ Lodín je příspěvek pro rok 2022 ve výši 4.000.000,- Kč. Pokud nebude tento příspěvek vyčerpán v plné výši, SMaSZ Lodín neprodleně vrátí nevyčerpané prostředky na účet zřizovatele. ZO dále schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lodín na rok 2023-2024.

Výsledek hlasování:       Pro     6  Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 29-4 bylo schváleno

 

4.      Schválení rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet SMaSZ Lodín na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu  SMaSZ na rok 2023-24.

Výsledek hlasování:       Pro     6   Proti     0    Zdrželi se     0

Usnesení č. 29-5 bylo schváleno

 

5.       Schválení výše stočného pro rok 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného na rok 2022 ve výši 1.110,- Kč včetně DPH na osobu se splatností do 30. 6. 2022.

Výsledek hlasování:       Pro     5    Proti     1/Veselková/     Zdrželi se     0

Usnesení č. 29-6 bylo schváleno

 

6.      Projednání nového nájemce obecního bytu v čp.95

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nového nájemce obecního bytu čp.95  paní Zimovou Kateřinu.

Výsledek hlasování:             Pro     6     Proti     0        Zdrželi se     0

Usnesení č. 29-7 bylo schváleno

                     

7.      Schválení změny č.1 územního plánu obce Lodín

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č.1 územního plánu obce Lodín,  doplnění prověření požadavku na rozšíření stávající skládky FCC ČR s.r.o.v Lodíně a vymezení oddělujícího pásu izolační zeleně při severní  a východní straně a dále vzhledem k charakteru území, jednoznačně popsat koncepci řešení zastavitelné plochy pod ozn. Z7 a Z21, pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č.1  byl určen pan M. Bartoň, starosta obce Lodín.

 

Výsledek hlasování:       Pro        6    Proti     0      Zdrželi se     0

Usnesení č. 29-8 bylo schváleno

 

8.      Informace starosty a členů ZO
 • Žádost nájemce obecního hostince o prominutí nájmu z důvodu vyhlášení nouzového stavu a různých opatření vlády.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce zamítá žádost nájemce o prominutí nájmu.

Výsledek hlasování:       Pro        6   Proti     0      Zdrželi se     0

Usnesení č. 29-8 bylo schváleno 

 • Známka na popelnici na číslo popisné vzhledem k vysokému nárustu odpadu v obci
 • Ti co zde nejsou přihlášeni, neplatí stočné a přitom jsou napojeni na obecní kanalizaci, v brzké době se musí vyřešit
 • Travnatá plocha za byt.domem čp.95, studna tam může být, je zakomponováno i v územním plánu
 • RO č.6 – bereme na vědomí
 • Lajbner, kontrolní výbor, zaměření se na plnění usnesení ZO

 

9.      Diskuse
 • Korbel - ohledně cyklostezky , napojení pouze na další síť cyklostezek, jinak to nemá smysl,  hlavně se musí žádat o peníze z jiných fondů, ne z obecních
 • souhlas s provedením finanční kontroly – finanční komise – p.Šafařík
 • paní Valentová - z obecní hospody bere obědy  pouze 8 místních občanů

 

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Michal Balcar

                                                                                                                                               Aleš Bradna  

 

V Lodíně dne 15.12.2021

 

Vyvěšeno:  15.12.2021

Sejmuto: