IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2020 > Zápis ze ZO ze dne 9. 12. 2020

Zápis a usnesení č. 20

z 20. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 9. 12. 2020 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce Lodín

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z 19. zasedání ZO
 4. Schválení rozpočtu obce Lodín na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2023
 5. Schválení rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2023
 6. Projednání žádostí obecních spolků o účelové dotace z rozpočtu obce
 7. Jmenování výběrové komise pro zakázku „Objekt pro solární ohřev bazénové vody“
 8. Projednání výše stočného na rok 2021
 9. Rozpočtové opatření
 10. Informace starosty
 11. Diskuse k projednávaným bodům

  

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

 Návrh zapisovatel: Monika Dvořáková

Návrh ověřovatelů zápisu: Jana Veselková, Petr Lajbner

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu paní Veselkovou a pana Lajbnera. Zapisovatelkou paní Moniku Dvořákovou.

         Výsledek hlasování:       Pro     7    Proti     0     Zdrželi se    0

         Usnesení č. 20-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

 Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Požádal o přidání dvou bodů:

Projednání příkazní smlouvy Artendr -  o zabezpečení žádosti o dotaci na projekt oprava komunikací Janatov.

Schválení víceprací na zakázce „oprava kanalizace 82 m“.

         Výsledek hlasování:       Pro     7    Proti     0       Zdrželi se    0

Nově navržený program včetně přidaných bodů.

         Výsledek hlasování:       Pro     7       Proti     0       Zdrželi se    0

         Usnesení č. 20-2 bylo schváleno.

 

      3.     Kontrola usnesení z 19. zasedání ZO

 Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

               ZO bere na vědomí.

 

4.      Schválení rozpočtu obce Lodín na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2023

Rozpočet byl vyvěšen 20. 11. 2020 a visel řádných 15 dní na úřední desce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lodín na rok 2021 jako vyrovnaný, v příjmech ve výši 41.882.000,- Kč a ve výdajích ve výši 41.882.000,- Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy v příjmech a výdajích. Závazným ukazatelem pro SMaSZ Lodín je příspěvek pro rok 2021 ve výši 4.000.000,- Kč. Pokud nebude tento příspěvek vyčerpán v plné výši, SMaSZ Lodín neprodleně vrátí nevyčerpané prostředky na účet zřizovatele. ZO dále schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lodín na rok 2022-2023.

         Výsledek hlasování:              Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

         Usnesení č. 20-4 bylo schváleno

 

5.     Schválení rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2023

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet SMaSZ Lodín a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023.

         Výsledek hlasování:       Pro     7   Proti     0    Zdrželi se     0

         Usnesení č. 20-5 bylo schváleno

 

6.      Projednání žádostí obecních spolků o účelové dotace z rozpočtu obce

Všechny spolky si podaly řádně rozpočty a žádosti.

Rychlé šípy                                            15.000,- Kč

Rybářský spolek                                    35.000,- Kč

Starý Háj                                               27.000,- Kč

Spolek volejbalistů                                40.000,- Kč

SDH Lodín                                          100.000,- Kč

Spolek Lodíňáci                                  100.000,- Kč

Spolek seniorů Lodín a Janatov         100.000,- Kč

Dále žádost spolku Lodíňáci                75.000,- Kč  (na podporu dětí a mládeže obce Lodín a Janatov)

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené účelové dotace včetně smlouvy.

         Výsledek hlasování:       Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

         Usnesení č. 20-6 bylo schváleno

 


7.     Jmenování výběrové komise pro zakázku „ Objekt pro solární ohřev bazénové vody“

Starosta přednesl návrh na složení komise: Petr Lajbner, Michal Balcar a Aleš Bradna.

Žádné další návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi pro zakázku „Objekt pro solární ohřev bazénové vody“ ve složení p. Lajbner, p. Balcar, p. Bradna.

 

               Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

               Usnesení č. 20-7 bylo schváleno.

                       

8.     Projednání výše stočného na rok 2021

36 cbm na osobu na rok, 28,06 Kč včetně DPH za cbm.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci na rok 2021 ve výši 28,06 Kč včetně DPH

za cbm na osobu na rok, tzn. 1.010,- Kč včetně DPH.

               Výsledek hlasování:       Pro    6     Proti     1 /Veselková/    Zdrželi se     0

               Usnesení č. 20-8 bylo schváleno.

 

        9.     Rozpočtové opatření č.12

Návrh usnesení:              Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12.

         Výsledek hlasování:              Pro     7   Proti     0     Zdrželi se    0

         Usnesení č. 20-9 bylo schváleno.

 

   10.    Projednání příkazní smlouvy fy. Artendr

 

Až po zjištění dalších podrobnějších informací.

 

   11.    Schválení víceprací na zakázce „Oprava kanalizace 82 m“

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vícepráce na zakázce „Oprava kanalizace 82 m“ ve výši 132.890,- Kč.

Výsledek hlasování:              Pro     7   Proti     0     Zdrželi se    0

               Usnesení č. 20-11 bylo schváleno.

 

   12.     Informace starosty

Od roku 2021 dojde ke zvýšení poplatků za odpad, tzn. že obec bude platit více za svoz popelnic. V tuto chvíli je to kolem 300.000,- Kč ročně.

Z dotace z lesů se koupil nový vozík, sekací ruka za traktor a rovnací brány za traktor.

 

  13.   Diskuse k projednávaným bodům

Žádná diskuse neproběhla.

 

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                 Ověřovatelé zápisu: Jana Veselková 

                                                                                                                            Petr Lajbner

 

V Lodíně dne 14.12.2020

 

Vyvěšeno:   14.12.2020

Sejmuto: