IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2020 > Zápis ze ZO ze dne 26. 2. 2020

Zápis a usnesení č. 14

ze 14. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 26. 2. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Složení slibu nového člena ZO
 4. Volba předsedy finančního výboru
 5. Kontrola usnesení ze 13. zasedání ZO
 6. Projednání žádosti o finanční příspěvek mikroregionu Nechanicko
 7. Projednání nabídky na zpracování strategického rozvojového plánu
 8. Projednání vyhlášení místního referenda o prodloužení skládkování firmou FCC s. r. o. na katastru obce
 9. Schválení inventur za rok 2019
 10. Informace starosty
 11. Diskuse

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: p. Lajbner, p. Balcar

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu p. Lajbnera a p. Balcara. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 14-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

 

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

 

   Výsledek hlasování:             Pro     6         Proti     0       Zdrželi se    0

         Usnesení č. 14-2 bylo schváleno.

      3.     Složení slibu nového ZO

Po rezignaci p. Antoše náleží mandát zastupitele panu PhDr. Richardu Šafaříkovi. Pan Šafařík neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

4.       Volba předsedy finančního výboru

Po rezignaci p. Bradny z funkce předsedy finančního výboru ke dni 29. 2. 2020 je navržen na člena a zároveň předsedu finančního výboru pan Šafařík.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje členem a zároveň předsedou finančního výboru pana Richarda Šafaříka. Odměna ve výši 2.459,- Kč mu přísluší od 1. 3. 2020.

 

 Výsledek hlasování:               Pro     7   Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 14-4 bylo schváleno.

 

        5.    Kontrola usnesení ze 13. zasedání ZO

 

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

ZO bere na vědomí.

 

 

      6.     Projednání žádosti o finanční příspěvek mikroregionu Nechanicko

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o finanční příspěvek mikroregionu Nechanicko ve výši 10.000,- Kč včetně smlouvy.

 

Výsledek hlasování:             Pro     7   Proti     0  Zdrželi se     0

Usnesení č. 14-6 bylo schváleno.

 

   7.    Projednání nabídky na zpracování strategického rozvojového plánu

Starosta obce informuje o nutnosti nechat vypracovat strateg. rozvojového plánu obce, je to vždy nutná příloha ke každé možné dotaci. Starosta poptá firmy a určitě se ZO poptá spoluobčanů na jejich názory možné výstavby v Lodíně.

ZO bere na vědomí.

        

 

  8.   Projednání vyhlášení místního referenda o prodloužení skládkování firmou FCC s. r. o. v katastru obce

Nutno schválit pro další kroky v přípravě referenda. O termínu budou občané informováni.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení místního referenda v obci Lodín a Janatov.

 

     Výsledek hlasování: Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

     Usnesení č. 14-8 bylo schváleno.

 

   9.      Schválení inventur za rok 2019

Inventury bez připomínek.

ZO bere na vědomí.

 

   10.     Informace starosty

Nabídka od FCC na odkoupení obecních pozemků

Delegace člena ZO na valnou hromadu VAK

10.1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu VaK paní Dvořákovou.

                

Výsledek hlasování:                Pro     7   Proti     0     Zdrželi se     0

      Usnesení č. 14-10.1 bylo schváleno.

Informace o opravě prodejny, možnost znovuotevření v dubnu 2020.

 

  11.   Diskuse

 

 • p. Korbel – revitalizace dubové aleje u Homoláče, ve dnech 3. - 5. 4. zde bude zákaz vstupu a vjezdu, koupě zametacího bočního smetáku (nebude třeba využívat služeb SUS), koupě prořezávače trávníků – bude možnost výpůjčky
 • p. Korbel – rozhodnout se, zda koupit defibrilátor na koupaliště
 • paní Gallová - dotaz, čí jsou duby u Homoláče - jsou obecní, jaké bude vstupné pro občany Lodína na koupaliště – jako v loňském roce
 • p. Šafařík – akce na koupališti nejen pro děti, ale i pro seniory

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Petr Lajbner

                                                                                                                                               Michal Balcar

 

 V Lodíně dne 27. 2. 2020

 Vyvěšeno:    28. 2. 2020

 Sejmuto: