Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZODatum konání:
18.11.2015

P O Z V Á N K A

na konání 13. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 18. listopadu 2015 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
  4. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
  5. Schválení rámcové partnerské smlouvy  s MAS Hradecký venkov o.p.s..
  6. Schválení smlouvy se státním pozemkovým úřadem o vrácení pozemku 270/20 v k.ú.Lodín.
  7. Schválení smlouvy dle nového občanského zákoníku s nájemcem obecní hospody.
  8. Projednání žádosti knihovny města Hradec Králové o dotaci na rok 2016.
  9. Informace starosty a místostarosty.
  10. Diskuse

        Petr Lajbner,  starosta    

V Lodíně dne 11. 11. 2015