Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZODatum konání:
29.3.2017

P O Z V Á N K A

na  29. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne

 1. března 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 28. jednání ZO.
 4. Schválení žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene o právu provést stavbu
 5. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Lodín o stanovení části školského obvodu ZŠ
 6. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ Nechanice
 7. Delegování zástupce na valnou hromadu společnosti VaK a.s.
 8. Schválení žádosti o finanční dotaci Mikroregionu Nechanicko
 9. Informace starosty
 10. Diskuse

 

 Změna programu vyhrazena

Milan Bartoň, starosta

 V Lodíně dne 21.3.2017