Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZODatum konání:
9.11.2016

      obec Lodín.png          

      IČ : 00269051

 

P O Z V Á N K A

 

na 25. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 9. listopadu 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 24. jednání ZO.
 4. Schválení prodeje pozemku 50/4 v k. ú. Lodín
 5. Schválení záměru zřídit věcné břemeno k obecním pozemkům pro přeložku transformátoru u koupaliště.
 6. Schválení žádosti, městské knihovny Hradec Králové o poskytnutí finančního daru.
 7. Schválení nové směrnice obce Lodín o veřejných zakázkách.
 8. Zpráva o kontrole finančního a kontrolního výboru v příspěvkové organizaci SMaSZ Lodín.
 9. Rozpočtové opatření č. 8
 10. Informace starosty
 11. Diskuse

 V Lodíně dne 31. 10. 2016

 Milan Bartoň, starosta