Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZODatum konání:
5.10.2016

P O Z V Á N K A

na  24. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 5. října 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z 23. jednání ZO.
 4. Zhodnocení sezóny 2016 na koupališti a v kempu Lodín.
 5. Volba finančního a kontrolního výboru.
 6. Žádost paní Sehnoutkové o poskytnutí víceleté smlouvy v občerstvení na koupališti.
 7. Žádost TJ Sokol Dohalice o poskytnutí finančního daru
 8. Jmenování nového kronikáře
 9. Schválení půjčovního řádu obce Lodín a ceník půjčovného
 10. Rozpočtové opatření č. 7
 11. Informace starosty
 12. Diskuse

 

 V Lodíně dne 26.9.2016

 Milan Bartoň, starosta