Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZODatum konání:
20.4.2016

P O Z V Á N K A

na konání 18. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 20. dubna 2016 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
  4. Schválení nového nájemce bytu 2+1 o velikosti 66 m2 v bytovém domě čp.80.
  5. Schválení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o prodeji pozemku pod budoucí trafostanicí na parcele 386/19 a pověření starosty obce k podpisu smlouvy.
  6. Rozpočtové opatření č.2 a č.3.
  7. Informace starosty a místostarostů.
    • informace k přihlášce obce Lodín do soutěže „Vesnice roku 2016“, zapojení obecních spolků (hasiči, rybáři, myslivci, sportovci, klub seniorů, obecní knihovna, kronika, SMASZ).
  8. Diskuse

                                                                                                                    Petr Lajbner,  starosta

V Lodíně dne 12.04. 2016