Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZODatum konání:
16.3.2016

P O Z V Á N K A

na konání 16. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 16. března 2016 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

 Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
 4. Schválení nového nájemce občerstvení na koupališti v Lodíně.
 5. Schválení nového nájemce občerstvení v kempu Lodín.
 6. Schválení dodavatele projektové dokumentace na ČOV Lodín a Janatov.
 7. Schválení záměru požádat o dotaci Krajský úřad na projektovou dokumentaci ČOV Lodín a Janatov.
 8. Schválení nového nájemce bytu 2+1 o velikosti 66m2 v bytovém domě čp.80.
 9. Schválení záměru, pronajmout byt 2+kk o velikosti 47m2 v bytovém domě čp.80.
 • Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na stavbu „Přeložka venkovního vedení VN 35KV+TS Lodín, kemp a pověření starosty obce k podpisu smlouvy .
 • Schválení delegáta na řádnou valnou hromadu VaK, konanou dne 8.6.2016.
 • Schválení finančního příspěvku „Mikroregionu Nechanicko“.
 • Schválení změny splátkového kalendáře pro poskytnutí dotace SMaSZL.
 • Informace starosty a místostarosty.
 • Diskuse

V Lodíně dne 9. 3. 2016

 Petr Lajbner, starosta