Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka na zasedání ZODatum konání:
10.2.2016

P O Z V Á N K A

na konání 16. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 10. února 2016 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO.
  4. Schválení záměru vypsat výběrové řízení pro zadání projektové dokumentace na ČOV Lodín a Janatov.
  5. Schválení záměru vybrat nového nájemce v bytovém domě č.p.80. Schválit bytovou komisi.
  6. Schválení rámcové příkazní smlouvy s Centrem evropského projektování, a.s.,  pro zajištění organizace zadávacích řízení dle zákona 137/2006 Sb. a zakázek mimo režim zákona.
  7. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě se společností EKO-KOM,a.s.
  8. Informace starosty a místostarosty.
  9. Diskuse

            

 V Lodíně dne 2. 2. 2016

 Petr Lajbner, starosta