Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Pozvánka na 31. zasedání ZO

Pozvánka na 31. zasedání ZODatum konání:
28.6.2017

P O Z V Á N K A

na  31. zasedání zastupitelstva obce Lodín, které se bude konat ve středu dne 28. června 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lodín.

Navržený program: 

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Kontrola usnesení z 30. jednání ZO.
  4. Schválení žádosti o účelovou dotaci SMaSZ Lodín.
  5. Schválení žádosti o účelovou dotaci MŠ Petrovice .
  6. Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5.
  7. Jmenování výběrové komise na výběr nájemce bytu v čp. 95.
  8. Informace starosty.
  9. Diskuse k projednávanému programu.
  10. Závěr.

 

V Lodíně dne 19.6.2017

 Milan Bartoň, starosta

Změna programu vyhrazena