IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2014 > ZO ze dne 17.9.2014

 

Z á p i s

Ze 43. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 17. 9. 2014 od 17:00 hodin.

 

 

Zasedání  přítomno 8 členů ZO, jeden omluven, viz. prezenční listina. Jednání přítomna účetní OÚ p. Dana Fučíková.

 Program :

 Zahájení, schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu.

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č.6, 7, 8
 3. Schválení dodatku č. 2 k vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek.
 4. Žádost o odkoupení obecního pozemku p. č. 50/3.
 5. Informace o průběhu sezony 2014 koupaliště a kempu.
 6. Informace starosty a místostarosty.
 7. Diskuse – různé.
 8. Závěr.

 Ad.1. Zasedání zahájil starosta přednesením návrhu programu jednání a ověřovatelů zápisu p. Okrouhlického a pí. Vodičkovou.

USNESENÍ: ZO přednesené návrhy schválilo, pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.2. Starosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání. Konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí bez připomínek.

 

Ad.3. Účetní OÚ pí. Fučíková seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 6, 7, 8

USNESENÍ: ZO rozpočtová opatření schválila. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.4. Starosta seznámil ZO s návrhem dodatku č. 2 k vnitřní směrnici obce Lodín týkající se veřejných zakázek.

USNESENÍ: ZO text předneseného dodatku č. 2 k vnitřní směrnici obce Lodín schválilo s účinností tohoto dodatku od 18.9.2014. Pro hlasovali všichni přítomní členové ZO.

 

Ad.5  Starosta seznámil ZO s žádostí pí. Aleny Fléglové o možnost odkoupení obecního pozemku p.č. 50/3 v k.ú. Lodín o výměře 315 m2 do jejich vlastnictví.

USNESENÍ: ZO s odprodejem pozemku souhlasí. Po řádném zveřejnění záměru odprodeje obecního pozemku bude o prodeji a ceně rozhodnuto na dalším zasedání ZO.

Pro hlasovali všichni členové ZO.

 

Ad.6 Místostarosta seznámil ZO se zprávou ředitele PO o průběhu sezony koupaliště a kempu v roce 2014 (zpráva je přílohou tohoto zápisu).

USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí.

 

Ad.7. Starosta a místostarosta přednesli ZO následující informace:

 • Žádost PO o účelovou dotaci na opravu tryskáním a nátěru tobogánu ve výši 419 000,-- Kč na základě požadavků ČOI. ZO žádost o účelovou dotaci schválilo.
 • O opravě chodníku od obecního úřadu k autobusové zastávce. K podání nabídky na provedení této opravy byly osloveny firmy Stavo Sachs Hradec Králové, REKOM Nový Bydžov a MATEX Hradec Králové. Jde o I. etapu oprav chodníku, II. etapa bude provedena v roce 2015.
 • O volbách do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 10.-11.10.2014
 • O průběhu provedeného dílčího auditu hospodaření obce za první pololetí roku 2014 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
 • O žádosti o finanční dar rybářského spolku Lodín ve výši 20 000,-- Kč. ZO žádost schválilo.
 • O žádosti o finanční dar TJ Sokol Nechanice pro dětský oddíl volejbalu.  ZO schválilo finanční dar ve výši 10 000,- Kč.

 

Ad.8 diskuse:

 • Pí. Valentová informovala o provedených kontrolách finančního výboru na obci a v PO. Dále s průzkumem spokojenosti občanů s vařením obědů v obecní hospodě.
 • Pí. Vodičková informovala ZO o jubileích občanů Lodína.
 • P. Motlík vznesl dotaz, zda je požádáno o kolaudaci objektů šaten a rybářského zázemí. Odpověděl starosta, o kolaudace je zažádáno.
 • P. Lajbner informoval o průjezdu těžké techniky osadou Janatov, která způsobuje poškozování místní komunikace. Vyslovil názor, že obyvatelé obce mají zájem o volby do zastupitelstva obce.
 • P. Dvořák Jiří upozornil na špatný stav obrubníků u zámkové dlažby u venkovních cvičebních strojů u dětského hřiště a špatný stav chodníku podél plotu Prchlíkových k dětskému hřišti
 • Pí. Dvořáková Veronika informovala ZO o konání divadla pro děti a dospělé dne 4.10.2014 v obecní hospodě. Vyjádřila poděkování ZO za spolupráci se spolkem lodínských matek v celém jeho volebním období.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ………………………..                   …………………………………..

                                       Marie Vodičková                                       Václav Okrouhlický

 

 

 

Zapsala: ………………………………………………………………….

                          Dana Fučíková

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Jaromír Pelánek, starosta