Kontakty

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Životní situace

Životní situace

Občan

Občanské průkazy

 • Hlášení trvalého pobytu
 • Vydání občanského průkazu

Řidičské průkazy

 • Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění
 • Vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě)
 • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
 • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Cestovní doklady

 • Vydání cestovního dokladu

Stavba

 • Umístění stavby na lesním pozemku
 • Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
 • Občan a pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií
 • Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi
 • Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť
 • Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí
 • Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení
 • Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku

Bydlení

 • Hlášení trvalého pobytu
 • Změna místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Příspěvky na bydlení

Rodina

 • Důchodový věk
 • Jména a příjmení
 • Manželství
 • Rodičovství - Narození dítěte
 • Rodičovství - Náhradní rodinná výchova
 • Rodičovství - Péče o dítě
 • Úmrtí

Doprava

 • Dopravní nehody
 • Dálniční kupóny a mýtné
 • Evidenční karta řidiče, bodové hodnocení
 • Paměťové karty (digitální tachograf)
 • Pozemní komunikace
 • Profesní způsobilost řidiče
 • Registrace vozidel
 • Veřejná doprava
 • Výroba a přestavba vozidla
 • Řidičské průkazy

Ostatní

Pokud jste nenašli, co jste hledali, zkuste, prosím, tento odkaz na seznam životních situací pro občany.


Podnikatel

Živnostníci

 • OSVČ
 • Živnosti koncesované
 • Živnosti volné
 • Živnosti vázané
 • Živnosti řemeslné

Sociální zabezpečení

 • Důchodové pojištění
 • OSVČ
 • Zaměstnavatelé
 • e-Podání

Finance

 • Daně - Daňová přiznání
 • Daně - Opravné prostředky
 • Daně - Placení daní
 • Daně - Registrační a oznamovací povinnost
 • Daně - Ukončení činnosti
 • Daně - Vyměření daně
 • Daně - Zastupování
 • Náhrady škod
 • Podpora podnikání
 • Podpora zaměstnanosti
 • Registr úvěrů
 • Zdravotní pojištění

Ostatní

Pokud jste nenašli, co jste hledali, zkuste, prosím, tento odkaz na seznam životních situací pro podnikatele a živnostníky.