IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
31
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
1
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
2
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
3
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
4
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
5
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
6
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
7
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
8
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
9
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
10
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
11
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
12
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
13
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
14
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
15
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
16
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
17
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
18
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
19
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
20
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
21
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
22
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
23
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
24
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
25
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
26
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
27
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
28
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
29
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
30
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
Sváteční koncert Jaroslav Svěcený
1
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
Oznámení ceny vodného a stočného pro r. 2024 - VaK HK
2
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LODÍN
Vánoční dílna 2023
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LODÍN
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI LODÍN
3
Uzavírka mostu v obci Radíkovice
Rozsvěcení vánočního stromu 2023

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2017 > Zápis ZO ze dne 6. 7. 2017

 

Zápis a usnesení č. 32

 

ze 32. zasedání Zastupitelstva obce Lodín konaného dne 6. 7. 2017 od 10,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Lodín.

 

Přítomno: 5 členů dle prezenční listiny

Program: 

  • Zahájení, kontrola usnášení schopnosti. Určení ověřovatele a zapisovatele.
  • Schválení programu zasedání.
  • Schválení výběru nájemce bytu čp. 95.
  • Schválení výběru nájemce bytu čp. 80.
  • Závěr.

 

  • Zasedání zahájil a vedl starosta obce Milan Bartoň

Ověřovatelé zápisu: František Vítek, Martin Korbel

Určení zapisovatele: Monika Dvořáková

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu p. Františka Vítka a p. Martina Korbela, zapisovatelem pí. Moniku Dvořákovou.

 

Výsledek hlasování:     Pro     5     Proti     0     Zdrželi se 0

Usnesení č. 32 – 1 bylo schváleno.

 

Před schválením programu zasedání nechal starosta hlasovat o přidání dalšího bodu před bod č. 5 a to rozhodnutí o výběru dodavatele zadávací dokumentace ČOV Lodín.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přidání dalšího bodu do zasedání a to schválení dodavatele zadávací dokumentace ČOV Lodín.

 

Výsledek hlasování:     Pro     5     Proti     0     Zdrželi se 0

usnesení bylo schváleno

 

2) Schválení programu zasedání.

 

Usnesení č. 32 - 2: jednomyslně schváleno

 

3) Schválení výběru nájemce bytu čp. 95

Starosta obce požádal p. Martina Korbela, aby přečetl zápis z komise pro výběr nájemce bytu v domě čp. 95 a zároveň nájemce bytu čp. 80 (viz příloha). Starosta požádal o hlasování pro bod 3 a bod 4 současně.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dle návrhu výběrové komise schvaluje nájemce bytu v domě čp. 95, a to Davida Horáka a nájemce bytu čp. 80 Martinu Dvořákovou, osobní údaje jmenovaných byly přečteny na zasedání ZO a trvale uloženy u žádostí jmenovaných na OU.

 

 

Výsledek hlasování:    Pro    5     Proti     0     zdrželi se     0

usnesení č. 32 – 3,4 bylo schváleno

 

4) Schválení výběru nájemce bytu čp. 80

Tento bod byl schválen v bode č. 3

 

5) Schválení dodavatele zadávací dokumentace ČOV Lodín

Starosta obce informoval o pověření p. Ing. Petra Vláška výběrovým řízením na zakázku malého rozsahu „ČOV Lodín - zadávací dokumentace“. Výběrové řízení proběhlo a starosta přečetl rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (viz příloha). Nejvýhodnější nabídku podala společnost VIS – vodohospodářsko – inženýrské služby, spol. s.r.o., IČ: 48153362, která výběrové řízení vyhrála.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo dodavatele na zakázku „ČOV Lodín - zadávací dokumentace“, společnost VIS (Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., IČ:48153362).

 

Výsledek hlasování:     Pro     5     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 32 – 5 bylo schváleno

 

6) Závěr

Jelikož byl program 32. zasedání vyčerpán, starosta obce zasedání ukončil v 10,16 hod.

  

Zapsala: Monika Dvořáková                                           ověřovatelé zápisu:

  

V Lodíně 13. 7. 2017

 

Vyvěšeno: 14. 7. 2017                                                     Sejmuto: 30. 7. 2017