IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2019 > Zápis ZO ze dne 30. 10. 2019

Zápis a usnesení č. 10

z 10. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 30. 10. 2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usneseni ze 9. zasedání ZO
 4. Projednání návrhu smluv o smlouvách budoucích k připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (hasičská zbrojnice)
 5. Projednání obecně závažné vyhlášky obce Lodín o stanovení vyjímek u doby nočního klidu
 6. Projednání ukončení smlouvy o výpůjčce rybářského zázemí a převedení pod SMaSZ Lodín
 7. Volba členů inventarizační komise
 8. Rozpočtové opatření
 9. Informace starosty
 10. Diskuse

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele


Zasedání zahájil a vedl starosta obce, Milan Bartoň.

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: p.Lajbner, p.Balcar

Návrhová komise: Ing.David Antoš

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu p.Lajbnera a p.Balcara. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou. Návrhovou komisi ve složení: Ing. David Antoš.

Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 10-1 bylo schváleno.

 

       2.     Schválení programu

 

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Starosta žádá přidat nový bod: Projednání nabídek od fy.Bonita, hřiště kemp a Janatov

   Výsledek hlasování:             Pro     7         Proti     0       Zdrželi se    0

Schválení nového programu

   Výsledek hlasování:             Pro     7         Proti     0       Zdrželi se   0

        Usnesení č.10-2 bylo schváleno.

 

      3.     Kontrola usnesení z 9. zasedání ZO

 

Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek.

p.Antoš k bodu č.15 - bude v informacích starosty

pí.Veselková – vyvěsit podrobné informace ohledně dotací  na děti a jejich činnost v různých organ. Na web a úřední desku.

ZO bere na vědomí.

 

       4.     Projednání návrhu smluv o smlouvách budoucích k připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – hasičská zbrojnice

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy mezi obcí Lodín a ČEZ distribuce a.s. pod značkou 4121570211 a 4121570210.

 

 Výsledek hlasování:               Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

 Usnesení č. 10-4 bylo schváleno

 

         5.    Projednání obecně závažné vyhlášky obce Lodín o stanovení vyjímek z doby nočního klidu

 

 Upravit vyhlášku do příštího ZO dle návrhu zastupitelů.

 

      6.     Projednání ukončení smlouvy o výpůjčce rybářského zázemí a převedení pod SMaSZ  Lodín

 

SMaSZ Lodín spravuje v obci všechny budovy, bude mít tedy na starosti i rybařskou boudu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení smlouvy o bezúplatné výpůjčce objektu rybařský sklad - zázemí mezi obcí Lodín a rybářským spolkem obce.

Výsledek hlasování:                Pro     7    Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 10-6 bylo schváleno

 

       7.     Volba členů inventarizační komise

 

 Starosta navrhuje komisi ve složení: Korbel, Lajbner, Antoš , Veselková.

Ing. Antoš dává protinávrh: Korbel, Dvořáková, Balcar, Bradna

       Výsledek hlasování o protinávrhu:      Pro    3     Proti   4      Zdrželi se    0

       Výsledek hlasování  o pův.návrhu:      Pro    3     Proti   3      Zdrželi se    1

Paní Dvořáková dává nový návrh na komisi ve složení: Korbel, Lajbner, Balcar, Bradna.

        Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení Korbel, Lajbner, Balcar a Bradna.

        Výsledek hlasování:                               Pro    5     Proti   1       Zdrželi se    1

  Usnesení č. 10-7 bylo schváleno

 

        8.       Projednání nabídek od fy. Bonita na výstavbu hřiště v kempu a v Janatově

 

Nová nabídka na hřiště v kempu platná do konce roku 2019. ZO si promyslí jakou zvolí variantu.

 

Nová nabídka od fy. Bonita ve výši 370.000,- Kč doplněná novým prvkem pro starší děti, původní nabídka byla  257.246,- Kč. Realizace v příštím roce, jaro.

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku č. 002305 od fy. Bonita na výstavbu dětského hřiště v Janatově ve výši 257.246,- Kč.

Výsledek hlasování:                Pro     6     Proti     0     Zdrželi se     1( pí.Veselková )

Usnesení č. 10-8 bylo schváleno

 

         9.       Rozpočtové opatření č. 11

 

ZO Vzalo na vědomí.

 

        10.      Informace starosty

 

 Starosta obce informoval:

 • O dokončení dokumentace na výstavbu kanalizace v Janatově
 • Statik p.Otčenášek rozhodl o podbetonování rohu OÚ + skácení smrku vedle úřadu
 • Posezení s občany 27.11.2019 od 18h v obecním hostinci, pozvánky budou rozneseny
 • Seznámení s návrhem rozpočtu obce Lodín, SMaSZ Lodín, s návrhem střednědobého výhledu
 • Natura 2000 nám dala souhlas pro cyklostezku lesem na Janatov, ted se bude čekat na vyjádření Královéhraceckého kraje a na dohodu s Lesy ČR

 

           11.        Diskuse

 

 Paní Gallová se ptala:  Zda je prodejna již v majetku obce? Ano, je

                                         Prodej Petříkova statku -  jednáme s p. Petříkem

                                         Smuteční síň – uvažujeme o zvýšení nájmu? Ano, uvažujeme

                                         Zvýšení nájmů v byt. domě č. 80  pro podnikatele?  Budeme řešit

                                         Pokládání věnců při výročí 28. října, informovat občany o času

 

 

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu: Petr Lajbner

                                                                                                                                                Michal Balcar

 

 

V Lodíně dne 2.11.2019

 

 

Vyvěšeno:    4.11.2019

 

Sejmuto: