IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Poslední možnost :-)
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Znovu otevření programu Nová zelená úsporám ,,light"
1
Dětský den 2024
Traktoriáda Myštěves
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Zápisy ze ZO > Zápisy ze ZO - archiv > Rok 2018 > Zápis ZO ze dne 27. 11. 2018

Zápis ZO ze dne 27. 11. 2018

 

Zápis a usnesení č. 1

z 1. zasedání zastupitelstva obce Lodín, konaného dne 21. 11. 2018 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně.

 

Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce

Program:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
 2. Schválení programu.
 3. Návrh rozpočtu obce na rok 2019.
 4. Návrh rozpočtu SMaSZ na rok 2019.
 5. Volba členů inventarizační komise.
 6. Volba komise pro výběr ředitele SMaSZ.
 7. Informace starosty.
 8. Diskuse.

 

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele


Zasedání zahájil a vedl starosta obce, Milan Bartoň.

Návrh zapisovatel: Dana Fučíková

Návrh ověřovatelů zápisu: Ing. David Antoš, Aleš Bradna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Ing. Davida Antoše a Aleše Bradnu. Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.

Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se    0

Usnesení č. 1-1 bylo schváleno.

 

 

2.     Schválení programu

 

Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.

Usnesení: jednomyslně schváleno.

  

3.     Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Předsedající vyzval účetní obecního úřadu, aby přednesla návrh rozpočtu obce na rok 2019 a s tím i návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020 – 2021. Pan Ing. Antoš sdělil, že by obec měla postupně pracovat na snižování běžných výdajů, a to hlavně z důvodů možného budoucího konce skládkování odpadů v obci, a tím pádem šetření finančních prostředků pro budoucí generace. Navrhl zřídit pracovní skupinu, která bude s rozpočtem obce celoročně pracovat. Pan Lajbner sdělil také obavu z konce skládkování a doplnil, že nikdo neví, jak dlouho bude skládka odpadů v Lodíně fungovat, a je tedy nutné se postupně připravit na šetření finančních prostředků v obci.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere návrh rozpočtu obce na rok 2019 a návrh střednědobého rozpočtu obce na rok 2020 - 2021 na vědomí.

 

4.     Návrh rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2019

Účetní obecního úřadu sdělila informaci o návrhu rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2019 a s tím i střednědobý výhled rozpočtu SMaSZ na rok 2020 – 2021. Pan Lajbner vznesl dotaz, zdali je v tom návrhu počítáno se spuštěním nového kempu, který bude produkovat další příjmy. Odpověděla paní Fučíková, že v příštím roce ani v roce 2020 nebude nový kemp ještě v provozu, a proto se střednědobý výhled rozpočtu bude každoročně měnit. Starosta informoval, že rozpočet SMaSZ je na příští rok navýšen o 1 000 000 Kč z důvodu rozsáhlejší opravy strojovny na koupališti, dále informoval o prorostlém potrubí u brodítek na koupališti, kde bude potřeba také razantnější oprava.  Pan Lajbner se dále zeptal, zda někdo vypracoval aspoň hrubý návrh oprav na koupališti. Odpověděl starosta, návrh oprav na rok 2019 bude vypracován firmou Ekolservis s.r.o., která jako vodohospodář obce Lodín vypracuje plán oprav kanalizace a vodovodu pro obec Lodín i příspěvkovou organizaci. Plán opravy na strojovnu koupaliště vypracuje KTS – AME s.r.o. Paní Ing. Veselková se zeptala, jelikož má SMaSZ v popisu práce udržování dětských hřišť a fitness prvků v Lodíně a Janatově, tak chybí položka v rozpočtu na zmíněné opravy. Odpověděl starosta, že položka je zanesena v opravách a ostatních službách.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere návrh rozpočtu SMaSZ na rok 2019 a návrh střednědobého rozpočtu SMaSZ na rok 2020 - 2021 na vědomí.

 

5.     Volba členů inventarizační komise

Starosta přednesl návrh na složení inventární komise:

Předseda komise:            Petr Lajbner

Člen komise:                     Ing David Antoš

Člen komise:                     Ing Jana Veselková

Žádné další návrhy nebyly vzneseny.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje inventární komisy ve složení: Petr Lajbner, Ing. David Antoš, Ing. Jana Veselková.

 

Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 1-5 bylo schváleno

  

6.     Volba komise pro výběr ředitele SMaSZ

Starosta přednesl návrh na složení komise pro výběr ředitele SMaSZ:

Předseda:                          Michal Balcar

Člen komise:                     Petr Lajbner

Člen komise:                     Aleš Bradna

Žádné další návrhy nebyly vzneseny.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje komisy pro výběr ředitele na SMaSZ Lodín ve složení: Michal Balcar, Petr Lajbner, Aleš Bradna.

Výsledek hlasování:                Pro     7     Proti     0     Zdrželi se     0

Usnesení č. 1-6 bylo schváleno

 

7.     Informace starosty

 Starosta informoval:

 • O cenové nabídce na úpravu ozvučení rozlučkové místnosti (18 580,- Kč)
 • O cenové nabídce na úpravu obecního rozhlasu (52 855,- Kč)
 • O cenové nabídce na opravu obecního úřadu z důvodu nutné opravy elektroinstalace, dále opravu podlah, stěn, stropů a nového vytápění. Na opravu budovy obecního úřadu připravujeme žádost o dotaci z MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova.
 • O připravované realizaci výstavby chodníku u rozlučkové obřadní síně a s tím i možnost výstavby chodníku z obce Lodín k obřadní síni.
 • O opravě prasklin na obecních komunikacích firmou Rekom zalitím spár. Dále infpormoval, že jakmile počasí dovolí, provedou se opravy kanalizačních vpustí v obci Lodín.
 • Sdělil žádost občanky Janatova na změnu dopadové plochy na dětském hřišti v Janatově. Návrh na dopadovou plochu bude řešen po cenových nabídkách.
 • O rozpočtovém opatření č.
 • O kamerové prohlídce odtokových trubek brodítek na koupališti.
 • O dokončení prací na opravě komunikace III. třídy ve směru na Nechanice.

 

Zapsala: Dana Fučíková                                                                  Ověřovatelé zápisu:

  

V Lodíně dne

 

Vyvěšeno:    

 

Sejmuto: